Arkisto: esiopetus

Materiaali 2018

Eronteoista moninaisuuteen – työkaluja mediatekstien moninaisuuden käsittelyyn

Helsingin yliopiston Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI)-kehittämisohjelman tutkija Satu Valkonen on koostanut Koulukinon kanssa materiaalin, joka sisältää työkaluja mediatekstien moninaisuuden käsittelyyn. Materiaali on kirjoitettu varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville ammattilaisille sukupuolisen ja kulttuurisen moninaisuuden käsittelyn tueksi. Materiaali tarjoaa välineitä tarkastella moninaisuutta etenkin elokuvien ja televisio-ohjelmien avulla, mutta materiaalia voidaan soveltaa myös muiden mediatekstien käsittelyssä. Lue

Uutinen 11.8.2017

Mediakasvatus osaksi Helsingin uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa

Syksyn alkaessa Helsingissä otetaan käyttöön uusi varhaiskasvatussuunnitelma. Uutena varhaiskasvatuksessa huomioidaan monilukutaito, mediakasvatus sekä digitaalisuuden ja teknologian mahdollisuudet. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaan varhaiskasvatuksen ja mediakasvatuksen tehtävä on tukea lapsen mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista itseään yhteisössään. Käytännössä lasten mediakulttuuri näkyy varhaiskasvatuksessa osana lasten leikkejä ja päiväkodin toimintaa.

Materiaali 2017

Haltijan kuiskaus -aktiviteettikortit

MOI – Monilukutaitoa opitaan ilolla -hanke on tuottanut Suomen juhlavuoden kunniaksi pedagogista materiaalia, jonka tematiikka liittyy suomalaiseen luontoon ja vanhoihin uskomuksiin. Tehtävät tukevat lasten monilukutaidon kehittymistä houkuttelemalla tarkkailemaan, pohtimaan, keksimään ja kokeilemaan itse. Haltijan kuiskaus -aktiviteettikorttien pedagogisena tavoitteena on herättää kiinnostusta suomalaista luontoa ja vanhoja uskomuksia kohtaan monesta eri näkökulmasta. Materiaalia on mahdollisuus käyttää ja

Uutinen 3.2.2017

100 mediakasvatusideaa: vinkkejä varhaiskasvatukseen

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi ja osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa Mediakasvatusseura juhlistaa laadukasta suomalaista mediakasvatusta nostamalla esiin sen säihkyvimpiä helmiä vuosien varrelta. Mediakasvatusseura kokoaa yhteistyössä kaikkien alan toimijoiden kanssa sata mediakasvatusmateriaalia ja -vinkkiä kymmenen mediakasvatukseen liittyvän teeman alle: varhaiskasvatus, koulumaailma, nuorisotyö, mediasivistys, hyvinvointi, demokratiakasvatus, mediakriittisyys, uudet digitaaliset ja vuorovaikutteiset ympäristöt, elokuva- ja taidekasvatus sekä pelikasvatus.

Uutinen 13.4.2016

Uusia oppimateriaaleja elokuvakasvatukseen Koulukinolta

Koulukino tuottaa laadukkaita ja ajankohtaisia elokuvakasvatuksen materiaaleja kaikenikäisten oppijoiden tarpeisiin. Alla lista uusimmista oppimateriaaleista: Elokuvakasvatus kohtaa kuluttajakasvatuksen kotimaisen blogimaailmaan sijoittuvan Onnenonkija-elokuvan oppimateriaalissa. 9-luokille ja lukioille suunnattu oppimateriaali käsittelee mm. kaupallista viestintää ja kaupallisen viestinnän lukutaitoa, bloggaamista, kulutuskulttuuria ja rahan käyttöä. Kotimainen elokuva Perintö tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden nähdä lyhytelokuvaa elokuvateatterissa. Elokuvan käsikirjoittajan Petra Forsténin tekemä yläkouluihin

Hanke 21.1.2016

Oivalluksia eskarista! – monilukutaitoa ja mobiilia oppimista edistämässä

Osallistumisen ja jakamisen kulttuuri haastaa pohtimaan myös pienten lasten pedagogiikkaa uudella tavalla. Osana esiopetuksen uudistamista Helsingin varhaiskasvatusvirastossa käynnistyi elokuun alussa kehittämishanke, jolla vahvistetaan uudistuvan opetussuunnitelman edellyttämää osaamista esiopetusryhmissä. Myös Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmaa uudistetaan parhaillaan vastaamaan paremmin nykyisiin ja tulevaisuuden oppimisen tarpeisiin. Mobiiliteknologia ja sosiaalinen toiminta mediassa ovat tulleet yhä enemmän osaksi arkea. Oivalluksia eskarista! -hankkeessa kehitetään yhteistyössä

Materiaali

Aamulehden Koulumaailma -sivusto

Aamulehden Koulumaailma -sivusto antaa ideoita sanomalehden monipuoliseen opetuskäyttöön. Sivustolla on muun muassa Vinkkipankki -osio, joka kokoaa sanomalehden käyttöön liittyviä opetusideoita eri aihealueisiin liittyen. Tehtäviä voi hakea ikäryhmittäin ja uuden opetussuunnitelman mukaisten laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien mukaan. Materiaalia löytyy aina esiopetuksesta toiseelle asteelle. Sivusto tarjoaa oppituntivinkkien lisäksi tietoa koululaisvierailuista, tapahtumista ja muusta koululaistoiminnasta. Lisää vinkkejä sanomalehtien opetuskäyttöön saa

Hanke 21.10.2015

Molla – varhaiskasvatuksen verkkotaidot ja -menetelmät

Molla-hanke on Opetushallituksen ja Turun kaupungin rahoittama oppimisympäristöhanke vuosille 2011-2013. Hankkeessa selvitetään tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollisuuksia esikoululaisten oppimisen apuna. Mollaan sisältyy myös vuosina 2013-2015 toteutettava jatkohanke Mollan kolmet portaat – tvt:n käyttö esiopetuksessa kolmiportaisen tuen periaatteita noudattaen. Jatkohankkeen (2013-2015) tavoitteena on etsiä ratkaisuja esiopetusikäisten oppimisen tukemiseen tieto- ja viestintätekniikan avulla huomioiden erilaiset oppimistavat ja lasten yksilölliset tarpeet.

Materiaali 2015

Lukuinto-opas

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen Lukuinto-ohjelma innostaa 6-16-vuotiaita lapsia ja nuoria monipuoliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden tiedekunnan toteuttama Lukuinto-opas on suunnattu kouluille ja esiopetukseen, kirjastoille, kodeille ja kunnille. Oppaassa esiteltyjen menetelmien avulla voidaan lisätä lukuiloa sekä edistää koulun ja kirjaston yhteistyötä osana opetus- ja toimintasuunnitelmia. Lukuinto-oppaan keskeiset apuvälineet ovat: Yhteistyökaaviot, joita hyödyntäen

Uutinen 22.12.2014

Opetussuunnitelman perusteet valmistuneet

Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen antamia määräyksiä, joita kunnat ja muut opetuksen järjestäjät ovat velvollisia noudattamaan paikallisia opetussuunnitelmia laatiessaan. Paikalliset opetussuunnitelmat valmistellaan siten, että niiden mukaiseen opetukseen siirtyminen voidaan aloittaa syksyllä 2016. Perusteet on valmisteltu yhteistyössä opetuksen järjestäjien, koulujen, opettajankoulutuksen, tutkimuksen ja muiden sidosryhmien kanssa.

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat