Arkisto: Euroopan komissio

Hanke 21.2.2018

Mind over Media -hanke

Mediakasvatusseura on mukana tammikuussa 2018 käynnistyneessä seitsemän EU-yhteistyökumppanin konsortiohankkeessa, jossa opetetaan ja opitaan median vaikuttamiskeinoista alati muuttuvan uutis- ja viihdemaailman, mainonnan ja sosiaalisen median avulla. Mind over Media in EU– hankkeen tavoitteena on kehittää eurooppalainen opettajien ja muiden ammattilaisten verkosto ja luoda monikielinen (7 EU-kieltä ja englanti) verkossa toimiva opetusalusta, jonka avulla voidaan opetella tunnistamaan

Julkaisu 12.2.2018

Suosituksia digitaalisen nuorisotyön kehittämiselle

Euroopan komissio asetti vuonna 2016 asiantuntijatyöryhmän laatimaan suosituksia digitaalisen nuorisotyön kehittämiselle, identifioimaan digitaaliseen nuorisotyöhön liittyviä koulutustarpeita sekä kartoittamaan digitaalisen nuorisotyön hyviä käytäntöjä. Työryhmän raportti julkaistiin helmikuussa 2018 ja se löytyy täältä. Koulutustarpeiden kattava ja tarkkaan mietitty listaus antaa osviittaa siitä, mihin suuntaan nykyisten ja tulevien nuorisotyön ammattilaisten osaamista tulisi kehittää digitaalisessa nuorisotyössä. Suositusten toivotaan innoittavan

Uutinen 12.2.2018

Euroopan komissio on julkaissut suositukset digitaalisen nuorisotyön kehittämiseksi

Euroopan komissio asetti vuonna 2016 asiantuntijatyöryhmän laatimaan suosituksia digitaalisen nuorisotyön kehittämiselle, identifioimaan digitaaliseen nuorisotyöhön liittyviä koulutustarpeita sekä kartoittamaan digitaalisen nuorisotyön hyviä käytäntöjä. Työryhmän raportti on nyt julkaistu ja se löytyy täältä.

Julkaisu 3.6.2015

Showing films and other audiovisual content in European Schools – Obstacles and best practices

Elokuvien ja audiovisuaalisen materiaalin kokonaisvaltainen käyttö eurooppalaisissa kouluissa on vähäistä, selviää Euroopan komission tuoreesta selvityksestä: Showing films and other audiovisual content in European Schools – Obstacles and best practices. Yhteistyössä UAB Team, Culture & Media Agency Europe aisbl (CUMEDIAE) team, EFTT Team, IP Team ja AEDE Team kanssa toteutetussa selvityksessä tarkasteltiin sekä esteitä että parhaita käytäntöjä, jotka

Uutinen 3.6.2015

Kansainvälinen selvitys: elokuvien käyttö vähäistä Euroopan kouluissa

Euroopan komission toteuttaman selvityksen, Showing films and other audiovisual content in European Schools – Obstacles and best practices, mukaan elokuvien ja audiovisuaalisen materiaalin kokonaisvaltainen käyttö eurooppalaisissa kouluissa on vähäistä. Yhteistyössä UAB Team, Culture & Media Agency Europe aisbl (CUMEDIAE) team, EFTT Team, IP Team ja AEDE Team kanssa toteutetussa selvityksessä tarkasteltiin sekä esteitä että parhaita käytäntöjä,

Julkaisu 22.7.2014

EU Youth Report / Nuorisoraportti 2012

Europpan neuvoston ja komission yhteinen EU Nuorisoraportti 2012 tiivistää euroopanlaajuiset tilastolliset tutkimukset analyysiksi, joka sisältää näkökulmia koulutukseen ja opetukseen, työllisyyteen ja yrittäjyyteen, sosiaaliseen inkluusioon sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi se yhteenvetää EU:n nuorisostrategian toimeenpanon tulokset, arvioi niiden vaikuttavuutta ja esittelee hyviä käytänteitä valtioiden kansallisista raporteista. Raportista nousee esiin seuraavia nuorten median käyttöön liittyviä päätelmiä: Eurooppalaiset

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat