Arkisto: Eurooppa

Uutinen 5.4.2017

EU:n laajuinen mediakasvatusselvitys julkaistu

Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 on European Audiovisual Observatoryn tuottama, EU-maiden mediakasvatuskäytänteitä ja toimintaa kartoittava laaja selvitys. Se on ensimmäinen koko EU:n kattava katsaus mediakasvatukseen. Selvityksessä käydään läpi jokaisen EU-maan mediakasvatuskenttää sekä merkittävimmät medialukutaitoon liittyvät eurooppalaiset projektit.

Julkaisu 5.4.2017

Report on Media Literacy in Europe – laaja selvitys eurooppalaisesta mediakasvatuskentästä

Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 on European Audiovisual Observatoryn tuottama, EU-maiden mediakasvatuskäytänteitä ja toimintaa kartoittava laaja selvitys. Mediakasvatusseura tuotti Suomen osuuden selvitykseen. Selvityksen perusteella maakohtaiset erot mediakasvatustoiminnan aktiivisuudessa ja laajuudessa ovat suuria. Euroopanlaajuisessa katsauksessa painotetaan järjestökentän merkittävää roolia mediakasvatuksessa sekä eri tahojen välisen yhteistyön merkitystä. Selvityksessä esitellyistä yli 500:sta projektista suurin

Julkaisu 27.9.2016

Computing our future: Computer programming and coding – Priorities, school curricula and iniatives across Europe

Miten koodaus on otettu osaksi opinto-ohjelmia Euroopassa? Entä miten voimme edistää koodauksen asemaa avaintaitona nykypäivän innovatiivisessa digitaalisessa yhteiskunnassa ja taloudessa? Nämä kysymykset ovat keskiössä Computing our future: Computer programming and coding – Priorities, school curricula and iniatives across Europe 2015 -raportissa. Koodauksen tulo opintosuunnitelmiin ympäri maailman on ollut viime vuosina muodissa. Tässä julkaisussa esitetään esimerkkejä

Julkaisu 3.6.2015

Showing films and other audiovisual content in European Schools – Obstacles and best practices

Elokuvien ja audiovisuaalisen materiaalin kokonaisvaltainen käyttö eurooppalaisissa kouluissa on vähäistä, selviää Euroopan komission tuoreesta selvityksestä: Showing films and other audiovisual content in European Schools – Obstacles and best practices. Yhteistyössä UAB Team, Culture & Media Agency Europe aisbl (CUMEDIAE) team, EFTT Team, IP Team ja AEDE Team kanssa toteutetussa selvityksessä tarkasteltiin sekä esteitä että parhaita käytäntöjä, jotka

Julkaisu 22.7.2014

EU Kids Online: National perspectives -raportti

Miten lapset käyttävät internetiä eri maissa? Mitä he siellä tekevät? Altistuvatko he internetissä vaaniville vaaroille? Mitä vanhemmat tekevät mahdollistaakseen lapsilleen aktiivista toimijuutta ja toisaalta varmistaakseen näiden turvallisuuden? Mitä muuta voidaan tehdä lasten turvallisuuden edistämiseksi estämättä heitä hyödyntämästä internetin tarjoamia mahdollisuuksia? Näihin kysymyksiin etsitään vastausta Eu Kids Online verkoston laatimassa raportissa ’National perspectives’, jossa vertaillaan lasten

Uutinen 27.6.2014

Suomi mediakasvatuksen kärkijoukoissa Euroopassa

Eurooppalainen COST-tutkimusverkosto ”muuttuvat yleisöt, muuttuvat yhteiskunnat” ja TRANSLIT-tutkimusverkosto julkaisevat Pariisissa UNESCO:n media- ja informaatiolukutaidon foorumilla 29 kansallista raporttia, jotka käsittelevät media- ja informaatiolukutaitoa Euroopassa. Raportit on julkaistu 28. toukokuuta yhteistyössä Euroopan komission ja UNESCO:n kanssa. Raportit keskittyvät kansalliseen media- ja informaatiolukutaidon poliittiseen ohjaukseen, toimenpideohjelmiin ja eri toimijoiden rooliin media- ja informaatiolukutaidon kehittämisessä. Raportit ovat avainasemassa

Uutinen 15.4.2014

EU Kids Online & Net Children Go Mobile: Mobiililaitteiden käyttö kasvaa lapsilla ja nuorilla

EU Kids Online & New Children Go Mobile ovat tehneet uuden vertailevan tutkimuksen lasten ja nuorten älypuhelinten ja tablettien käytöstä Euroopassa. Nyt käytetty kyselylomake on sama kuin vuonna 2010. Tutkimuksessa on tarkasteltu 9-16-vuotiaiden mobiililaitteiden käytössä tapahtuneita muutoksia viidessä Euroopan valtiossa, jotka ovat Tanska, Irlanti, Italia, Romania ja Iso-Britannia. Tulokset osoittavat, että tarvitaan uudenlaista mediakasvatusta. Tuloksia:

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat