Arkisto: haastattelu

Julkaisu 13.2.2018

Moninpelien pelaaminen nuorten osallisuuden tukena: Nuorten kokemuksia moninpelaamisesta

Moninpelien pelaaminen nuorten osallisuuden tukena: Nuorten kokemuksia moninpelaamisesta on Jyväskylän ammattikorkeakouluun valmistunut opinnäytetyö. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Jyvälän Setlementti ry:n Oiva ja Ilona –toiminta, johon kuuluu sukupuolisensitiivinen ja pelilähtöinen nuorisotyö. Yksi työmuoto on Oivan ja Ilonan peli-ilta, johon nuoret kokoontuvat pelaamaan. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten nuoret kokevat moninpelaamisen vaikuttaneen heidän elämäänsä. Aineisto opinnäytetyöhön

Materiaali

Yle Uutisluokka: Oppituntipaketti

Yle Uutisluokan Oppituntipaketin tuntimallien avulla pidät mediakasvatustunnin, jossa opitaan uutisen tekemistä, mielipidekirjoituksen tai blogin kirjoittamista ja haastattelun tekemistä. Sivustolta saa käytännön vinkkejä oppituntien tai vaikkapa kerhotunnin pitämiseen nuoria aktivoiden. Tsekkaa myös Yle Uutisluokan Pikakurssi tähtitoimittajaksi.  

Materiaali 2014

Meidän dokkari – yhteisöllisen dokumenttielokuvan menetelmä

Meidän dokkari -opas esittelee helpon tavan tehdä omia dokumenttielokuvia ryhmän, esimerkiksi koululuokan kanssa ilman suuria resursseja. Menetelmä on suunniteltu siten, että jos aihe valitaan lähiympäristöstä, niin valmis noin kymmenminuuttinen elokuva syntyy ryhmän voimin noin 14–18 tunnissa. Opas toimii myös lyhyenä johdantona dokumenttielokuvaan. Tehtävänannot pyrkivät varmistamaan kaikille osallistujille mahdollisuuden omakohtaiseen kokemukseen dokumentinteon eri työvaiheista. Menetelmäoppaan on julkaissut Oulun Valveen

Materiaali 2013

Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin! – Osallistavia mediakasvatusmenetelmiä opetukseen ja nuorisotyöhön

Maailma on täynnä epäkohtia, ilonaiheita ja ihmeitä, joista pitäisi kertoa muille. Mutta miten pienen äänen saisi kuulumaan suuressa mediassa? Avuksi tarvitaan hieman uteliaisuutta, vähän rohkeutta ja hyvä ryhmä. Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin! on kokoelma työmenetelmiä, jotka kutsuvat muuttamaan mediaa ja maailmaa. Harjoituksissa opitaan toimittajan työtä: ajattelemista, havainnointia, haastattelemista, kirjoittamista ja kuvaamista. Samalla tutustutaan ryhmän jäseniin ja

Materiaali 2014

Yle Uutisluokka -sivusto

Yle Uutisluokka on mediakasvatushanke, jonka tavoitteena on nuorten medialukutaidon parantaminen. Sivuilla on koululaisten tekemiä uutisjuttuja sekä hankkeen opetusmateriaalia ja ilmoittautumislomake kouluille. Nuoret tekevät uutisia heitä kiinnostavista aiheista. Uutisia julkaistaan koulujen verkkosivuilla sekä Ylen kanavilla ja verkossa. Ylen journalistit toimivat koulujen uutiskummeina ja auttavat oppilaita toimitustyössä. Myös Ylen mediabussi kiertää kouluilla. Yle Uutisluokka huipentuu huhtikuun lopussa

Materiaali 1998

WiderScreen – akateeminen verkkolehti

WiderScreen on vuodesta 1998 ilmestynyt akateeminen verkkolehti, joka keskittyy multimediaalisesti ja monitieteellisesti audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin tutkimuksen julkaisemiseen. Lehden ydinaluetta ovat audiovisuaalisen ja digitaalisen median tutkimus sekä monitaiteelliset tuotannot. Painopisteitä ovat siten esimerkiksi elokuvan, television, pelien, sosiaalisen median ja uuden tekniikan alueet ja niiden välisten rajojen ylitykset. Tarkoituksena on tuoda tarkasteluun paitsi alan ajankohtaista tutkimusta

Materiaali 2011

Opas lasten haastattelijoille ja kuvaajille

Opas tarjoaa apua, kun toimittajana tai kuvaajana pohdit lasten ja nuorten haastattelemiseen ja kuvaamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä ja eettisiä seikkoja. Opas ei ole virallinen ohjeisto, vaan se antaa pohjaa journalistin omalle eettiselle pohdinnalle tuomalla esiin arkityössä eteen tulleita, pohdintaa vaatineita tilanteita. Viimeiseen lukuun on koottu olemassa olevia suuntaviivoja, aineistoja ja hyviä käytäntöjä. Kaikkiin tilanteisiin on

Materiaali 2009

Hyvä paha media – käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon

Hyvä paha media on Suomen lasten ja nuorten säätiön tuottama käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon. Se sisältää niin pohdintaa, lyhyitä asiantuntijoiden puheenvuoroja ja tehtäviä. Oppaan mukaan kriittisesti medialukutaitoinen henkilö esittää käyttämilleen teksteille seuraavia kysymyksiä: Miksi tämä mediateksti on tehty ja kuka on sen tekijä? Millaisin keinoin juuri tämä mediateksti pyrkii herättämään mielenkiintoni? Miten minä ymmärrän tämän mediatekstin

Materiaali 2010

Matkaopas toimittamiseen

Nuorten Ääni -toimituksen lehtitoiminnan ohjaajan Elisa Miininin kirjoittama opas on tarkoitettu matkansa alussa oleville toimittajille, jotka haluavat muuttaa maailmaa ja kysyä yhä uudestaan: ”Miksi?” Materiaalin tuottajan tavoitteena on ollut omien kokemusten ja kirjallisten lähteiden kautta kuvata lehtijutun kirjoittamisen työvaiheet mahdollisimman käytännönläheisesti.  

Materiaali 2013

Opas lastensuojelun ammattilaisille median kohtaamiseen

Lastensuojelu ja julkisuus -oppaassa annetaan välineitä, joilla lastensuojelussa työskentelevät voivat edistää lastensuojelun avoimuutta ja julkisuusperiaatteen toteutumista sekä kertoa työstään, mistä koskaan ei voi kertoa kaikkea. Oppaan punaisena lankana kulkee ajatus, että lastensuojelussa on suhteessa julkisuuteen kaksi tasoa. Asiakassuhteen luottamuksellisuus ja vahvat salassapitosäännökset ovat ehdottomat ja perustuvat lainsäädäntöön. Muutoin lastensuojelu toimintana on julkista ja siihen kannustavat

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat