Arkisto: haastattelututkimus

Julkaisu 13.2.2018

Moninpelien pelaaminen nuorten osallisuuden tukena: Nuorten kokemuksia moninpelaamisesta

Moninpelien pelaaminen nuorten osallisuuden tukena: Nuorten kokemuksia moninpelaamisesta on Jyväskylän ammattikorkeakouluun valmistunut opinnäytetyö. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Jyvälän Setlementti ry:n Oiva ja Ilona –toiminta, johon kuuluu sukupuolisensitiivinen ja pelilähtöinen nuorisotyö. Yksi työmuoto on Oivan ja Ilonan peli-ilta, johon nuoret kokoontuvat pelaamaan. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten nuoret kokevat moninpelaamisen vaikuttaneen heidän elämäänsä. Aineisto opinnäytetyöhön

Uutinen 2.2.2017

Yläkouluikäiset luottavat kykyynsä arvioida uutisten luotettavuutta

Yläkouluikäiset nuoret luottavat vahvasti omaan kykyynsä arvioida uutisten luotettavuutta, selviää Sanomalehtien Liiton Kantar TNS:ltä tilaamasta ”Nuoret ja nettilähteiden luotettavuus” -tutkimuksesta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pureuduttiin siihen, miten yläkouluikäiset nuoret arvioivat erilaisten lähteiden luotettavuutta osana netti- ja somearkeaan. Tutkimus on osa parhaillaan vietettävää Sanomalehtiviikkoa.

Julkaisu 22.7.2014

Toimijaroolit, sukupuoli tapana ja keskiluokkaisuuden ideaali: haastattelututkimus ammattikoulussa opiskelevien poikien mediasuhteista.

Tämä tutkielma käsittelee ammattikoulussa opiskelevien poikien mediasuhteita. Opinnäytteen liikkeelle paneva voima on ”poikahuoli”, joka tarkoittaa poikien mediakäyttöä koskevaa erittelemätönsä julkista huolta. Huolen sijaan työssä pohditaan kuitenkin, millaisia mediakulttuurisia toimijoita ammattikoulussa opiskeleva pojat kokevat olevansa. Työssä kuvaillaan erilaisia yleisöys–julkisous-akselille sijoittuvia toimijarooleja (Ridell 2006), joihin tutkittavat asettuvat mediakäytön arjessa. Akseli on työn media- ja joukkoviestintätutkimuksellinen kehikko, jota

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat