Arkisto: harjoitus

Materiaali 2017

Mokasiko media? – Päätä sinä!

Yle on toteuttanut yhdessä Julkisen sanan neuvoston (JSN) kanssa harjoituksen, jossa jokainen pääsee antamaan ratkaisun JSN:lle tehtyyn kanteluun. Harjoitukseen sisältyy kahdeksan aitoa esimerkkitapausta, jotka esitellään omissa videoissaan. Kantelutapauksista annetaan videoilla tarkempia tietoja: mistä jutusta kantelija on suivaantunut, miten media on ratkaisujaan puolustanut ja mihin Journalistin ohjeiden kohtiin tapaus liittyy. Tietojen pohjalta mietitään, tulisiko esimerkkimedialle antaa langettava vai vapauttava päätös. Tapauksia voi pohtia erikseen

Materiaali

Sanomalehti opetuksessa: Oppituntivinkit

Sanomalehti opetuksessa -sivuston oppituntivinkkien avulla voi helposti ottaa uutiset osaksi opetusta. Vinkkejä on tarjolla esiopetukseen, alakouluun, yläkouluun ja toiselle asteelle. Oppituntivinkeissä pureudutaan tuoreiden sanomalehtijuttujen avulla erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin. Vinkeissä käsitellään muun muassa ajankohtaisia uutisaiheita, kouluvuoden rytmiin liittyviä teemoja ja erilaisia medianlukutaitoon liittyviä aiheita. Vinkeissä hyödynnetään verkossa julkaistuja sanomalehtijuttuja. Haun avulla voit etsiä tietylle ikäryhmälle, johonkin

Materiaali 2016

MIL for me – ”Mediatajua minulle”

Ruotsin mediakasvatusviranomainen, Statens medieråd, on julkaissut opettajille ja oppilaille kätevät  MIL for me (”Mediatajua minulle”) online-oppimateriaalit englanniksi, sekä opettajille vinkkejä aihemaailman käsittelyyn esimerkkiharjoitusten muodossa. Oppimateriaalit liittyvät nuorten online-käyttäytymiseen, erityisesti online-kiusaamisen näkökulmasta. Materiaaleissa pohditaan mm. sitä, miksi netissä tuntuvat olevan eri säännöt käyttäytymiselle, mikä on loukkaavaa käytöstä, mikä on laillista, miten puolustautua ja puolustaa muita online-ympäristöissä.

Materiaali 2015

Elokuvan kolme perusasiaa -matkaopas elokuvaamisen ytimeen

Ismo Kiesiläisen teos Elokuvan kolme perusasiaa -matkaopas elokuvaamisen ytimeen kertoo yksinkertaisesti ja havainnollisesti, miten elokuva toimii. Teos on uudistettu versio vuonna 2009 ilmestyneestä oppaasta Elokuvakerronnan kolme perusasiaa. Elokuvan kolme perusasiaa -matkaopas elokuvaamisen ytimeen jakautuu kahteen osaan: teoriaan ja harjoituksiin. Teoria on tarkoitettu heille, jotka opettavat tai itse opiskelevat. Lisäksi oppaassa on sarja oppilaille tarkoitettuja pedagogisia harjoituksia, jotka avaavat

Julkaisu 1.6.2015

Media Literacy in Europe: Inspiring ways to involve parents

Vastuu mediakasvatuksesta ei tulisi olla ulkoistettu yksin opettajille ja mediakasvattajille. The Evens Foundationin julkaiseman Media Literacy in Europe Magazine:n toinen painos keskittyy vanhempien rooliin mediakasvatuksessa. Vanhemmilla on keskeinen tehtävä lasten mediakasvatuksessa, koska lapset ovat kosketuksessa mediaan ensisijaisesti omissa perheissään. Media Literacy in Europe: Inspiring ways to involve parents -julkaisu tarjoaa ympäri Eurooppaa koottuja uusia ja inspiroivia harjoitteita, joiden

Materiaali 2009

Kuvaa, ääntä ja tekstiä – Medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

Kuvaa, ääntä & tekstiä – medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin – oppimateriaali on tarkoitettu alkuopetusikäisten opettajille, kerhonohjaajille ja muille kasvattajille. Tehtävät on tarkoitettu sovellettaviksi oman ryhmän tarpeisiin ja ne ovat helposti sovellettavissa myös vanhempien lasten opetukseen. Tehtävissä mediaa lähestytään kolmen rakennuspalikan – kuvan, äänen ja tekstin – kautta. Alussa tutustutaan lyhyesti medialukutaitoon sekä Viestintä ja

Materiaali 2014

Uutisten lukutaito

Opas tarkastelee medialukutaitoa sanomalehteen monimediana syventyen. Opas jakautuu kolmeen osaan: Tunne media -jaksossa annetaan tiukka tietopaketti sanomalehdistöstä. Näe tiedon taakse -jaksossa esitellään toimitusten päivittäin tekemiä journalistisia valintoja ja analysoidaan niiden vaikutuksia esimerkkisivuihin. Oivalla oma osuutesi -jaksossa pohditaan vastaanottajan osuutta tiedon välitysprosessissa ja muistutetaan, että mediataitoa on myös osallistuminen mediassa. Oppaan perusajatus on, että taustatieto, analyysitaito

Materiaali 2013

Mun rajat – Amnestyn opetusmateriaali

Amnestyn Mun rajat -opetusmateriaalin keskeinen viesti on, että seksuaalinen itsemääräämisoikeus on ihmisoikeus. Opetusmateriaali on suunnattu yläkouluille ja toiselle asteelle. Se sopii hyvin myös nuorisotyöhön. Mun rajat -tuntien tavoitteena on opettaa nuorta kunnioittamaan omia ja toisten nuorten oikeuksia sekä kertoa, kuinka omalla toiminnalla voi edistää oikeuksien toteutumista. Nuoria halutaan rohkaista pohtimaan omia sekä toisten rajoja ja

Materiaali

Media ja kuvien viestit

Opetushallituksen lukio-opetukseen tarkoitettu materiaali mediasta ja kuvaviestinnästä kuvataideopetukseen on sovellettavissa myös muihin oppiaineisiin. Kurssin sisältöalueena ovat median ja ympäristön kuvaviestit.  

Materiaali

KenGuru

Opetushallituksen tuottama laaja KenGuru-materiaali tukee tieto- ja viestintätekniikan opettamista ja uusien opetusmenetelmien käyttöönottoa. KenGuru koostuu neljästä osiosta: Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot, Mediataidot, Tiedonhankintataidot sekä Oppimisprosessin suunnittelu ja toimintamallit. Materiaali sisältää muutamia valmiita harjoituksia, mutta sisältö on tarkoitettu ennen kaikkea opettajalle pohjatiedoksi ja taitojen vahvistamiseksi.  

1 2 3
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat