Arkisto: ikärajat

Uutinen 18.10.2017

Nuoret puoltavat 13 vuoden ikärajaa somessa, ilmenee LSKL:n kyselystä

EU:n tietosuojauudistus astuu voimaan toukokuussa 2018. Yksi asetuksen mukanaan tuomista uusista vaatimuksista on, että alle 16-vuotiaat eivät voi jatkossa käyttää esimerkiksi sosiaalisen median palveluita ilman huoltajiensa lupaa. EU:n jäsenmailla on kuitenkin mahdollisuus säätää kansallisesti alemmasta ikärajasta, joka voi alimmillaan olla 13 vuotta. Lue Mediakasvatusseuran allekirjoittama kannannotto alemman ikärajan puolesta. Lastensuojelun Keskusliitto toteutti keväällä 2017 nuorille

Julkaisu 18.10.2017

Nuoret verkossa -raportti

Henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö uudistuu toukokuussa 2018, kun EU:n tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa. Asetuksen ympärillä käyty keskustelu sopivista ikärajoista ja ylipäätään lasten oikeuksista digitaalisessa mediassa sai Lastensuojelun Keskusliiton toteuttamaan keväällä 2017 nuorille suunnatun verkkokyselyn, jossa pyrittiin kartoittamaan nuorten omia ajatuksia sekä toimintatapoja erityisesti sosiaalisen median käyttöön liittyen. Keskusliiton kyselyssä kartoitettiin ensinnäkin nuorten toimintaa verkossa. Kyselyssä selvitettiin,

Uutinen 10.4.2017

Kysely somen ikärajoista nuorille

Lastensuojelun Keskusliitto tekee raporttia lasten ja nuorten somen käytöstä ja niihin liittyvistä ikärajoista. Raportin aihe liittyy EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, joka on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä aletaan soveltaa vuonna 2018. Parhaillaan oikeusministeriön asettamassa työryhmässä pohditaan, mitä tietosuoja-asetus tulee merkitsemään muun muassa lasten ja nuorten oikeuksien kannalta. Raportti valmistuu kesällä 2017 ja se julkaistaan Lastensuojelun

Materiaali

Ikärajat.fi-palvelu

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) koordinoi ja edistää kansallista mediakasvatusta, kouluttaa kuvaohjelmaluokittelijoita ja valvoo heidän toimintaansa sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista. Se myös ylläpitää Ikärajat.fi-palvelua, josta voi etsiä kuvaohjelmien lisäksi myös digitaalisten pelien ikärajaluokituksia. Lue lisää ikärajoista elokuvissa ja televisiossa täältä sekä digitaalissa peleissä täältä. Digitaalisten pelien PEGI-luokituksia voit etsiä täältä.

Uutinen 2.11.2016

Mediakasvatus <3 seksuaalikasvatus -seminaarin 1.11. aineistoja

Mediakasvatusseura järjesti yhdessä tutkija Sanna Spišákin kanssa 1.11.2016 Mediakasvatus <3 seksuaalikasvatus -seminaarin Tieteiden talolla, Helsingissä. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijoita mm. Sexposta, KAVIsta ja THL:stä. Asiantuntijapuheenvuorojen diaesitykset ovat nyt vapaasti ladattavissa alla olevista linkeistä Mediakasvatusseuran SlideShare -kanavalta.   Mediakasvatus <3 seksuaalikasvatus -seminaarin esityksiä ”Jos katsoo tietynlaista pornoa se ei tarkoita, että itse toivoisi olevansa samassa asemassa kuin näyttelijät.”

Tapahtuma 13.9.2016

Mediakasvatus <3 seksuaalikasvatus

Mediakasvatusseura jatkaa syksyllä 2016 ajankohtaisiin aiheisiin tarttuvaa teemaseminaarien sarjaa. Mediakasvatus <3 seksuaalikasvatus -seminaarissa pohditaan, millaisia kysymyksiä alaikäisillä on mediassa näkemiinsä seksuaalisiin sisältöihin liittyen, miten nuoret tulkitsevat pornografiaa, miksi tytöt seksiviestittelevät, millä kriteeristöillä kuvaohjelmien seksuaalisten sisältöjen ikärajojen  asetetaan ja millaisia erityiskysymyksiä seksuaalikasvatuksessa nousee suhteessa mediaan. Iltapäivän aikana kuullaan puheenvuoroja mm. Sexpon, watAgamen, KAVIn ja THL:n asiantuntijoilta.

Julkaisu 22.7.2014

Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta

Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta -julkaisu on tutkimusraportti kyselystä, jossa selvitettiin 3-15-vuotiaiden lasten vanhempien audiovisuaalisen median (elokuva ja dvd-elokuvat, televisio-ohjelmat, tietokone- ja videopelit) ikärajajärjestelmien tuntemusta, luokittelutarpeita ja muita lasten audiovisuaalisen median käyttöön liittyviä asioita. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy puhelinhaastatteluna 17.4.–8 .5.2009 välisenä aikana.

Julkaisu 22.7.2014

Lapsille haitallisia ohjelmia koskeva seurantatutkimus 2007

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lapsille haitallisten televisio-ohjelmien lähetysaikojen ja varoittamiskäytäntöjen tunnettuutta, hyödyntämistä sekä suhtautumista niihin. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat. Pääsääntöisesti vanhemmat pitävät television lastensuojelukäytäntöjä nykyään riittävinä. Eniten vahvistamista toivotaan kuitenkin K11-merkintöjen käytölle ja niiden sijoittelulle klo 17.00 jälkeen. Noin joka neljäs vanhempi toivoo myös K15- ja K18-merkintöjen vahvistamista ja noin joka viides

Julkaisu 22.7.2014

Miten lakia noudatetaan?

”Miten lakia noudatetaan?” on Raportti valtion elokuvatarkastamon ja poliisin kuvaohjelmien jälkivalvontaprojektista vuonna 2004. Valtakunnallisen selvityksen tarkoituksena on kuvata sitä, miten kuvaohjelmia koskevia lakeja noudatetaan. Raportti kertoo tilanteesta yhdessätoista kaupungissa Suomessa. Kirjoittajan mukaan tilanne ei ole valoisa. Kuvaohjelmalaeista tiedetään elokuvateattereiden, videovuokraamoiden ja seksiliikkeiden piirissä vähän tai ei ollenkaan, ja niitä noudatetaan vain osittain.

Materiaali

Vinkkejä ja linkkejä vanhemmille

Mediakasvatusseura on koonnut yhteen mediakasvatuksellisia Vinkkejä ja linkkejä vanhemmille sekä muille kasvattajille. Listaus on vapaasti tulostettavissa ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi vanhempainilloissa. Sähköistä versiota selatessa voi siirtyä suoraan esitellyille sivustoille klikkaamalla tiedoston kuvakkeita.    

1 2 3
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat