Arkisto: internet ja nuorisotyö

Julkaisu 20.9.2017

Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 -raportti

”Tulevaisuudessa digi uppoaa osaksi arkea” — Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 on järjestyksessään kolmas kuntien nuorisotyöntekijöiden digitaalisen median ja teknologian käyttöä kartoittava selvitys. Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskuksen toteuttamasta kuntakyselystä selviää, että sekä työntekijöiden että esimiesten asenteet digitaalista nuorisotyötä kohtaan ovat myönteisiä ja nuorten digitaalisista kulttuureista ollaan kiinnostuneita. Jopa 96 % kyse­lyyn vastanneista kokee, että kunnallisen

Uutinen 7.4.2017

Jos mä laitan sulle #dickpic niin haittaakse? -diat nyt saatavilla

Mediakasvatusseura ja Pelastakaa Lapset ry pitivät NUORI2017-tapahtumassa yhteisen luennon, jonka aiheena olivat seksisisällöt mediassa ja seksuaaliset ilmiöt verkossa sekä lasten ja nuorten mediakasvatus. Tietoisku on suunnattu lasten ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. Esityksen tavoitteena on lisätä näiden ammattilaisten tietoa lasta ja nuorta seksualisoivasta ja laittomasta kuvamateriaalista, sekä selkeyttää toimintaohjeita kyseisen materiaalin osalta. Paljon yleisöä keränneen

Uutinen 5.10.2015

Kooste mediakasvatuksesta nuorisotyössä

Nuoret käyttävät medioita monipuolisesti, ja digitaalisesta mediasta on kehittynyt nuorille keskeinen toiminta- ja kasvuympäristö. Vaikka nuorten tekniset taidot karttuvat nopeasti ja mediakulttuuri kehittyy huimaa vauhtia, kasvu vahvaksi, kriittiseksi ja aktiiviseksi tietoyhteiskunnan kansalaiseksi etenee askel kerrallaan ja vaatii aikuisten tukea ja aikaa. Nuorisotyöllä on tärkeä rooli nuorten mediakasvatuksessa, ja mediakasvatuksen avulla nuorta voidaan auttaa löytämään oikeat

Seuran uutinen 5.10.2015

Kooste mediakasvatuksesta nuorisotyössä

Nuoret käyttävät medioita monipuolisesti, ja digitaalisesta mediasta on kehittynyt nuorille keskeinen toiminta- ja kasvuympäristö. Vaikka nuorten tekniset taidot karttuvat nopeasti ja mediakulttuuri kehittyy huimaa vauhtia, kasvu vahvaksi, kriittiseksi ja aktiiviseksi tietoyhteiskunnan kansalaiseksi etenee askel kerrallaan ja vaatii aikuisten tukea ja aikaa. Nuorisotyöllä on tärkeä rooli nuorten mediakasvatuksessa, ja mediakasvatuksen avulla nuorta voidaan auttaa löytämään oikeat kanavat itsensä ilmaisemiseen, omien

Materiaali 2011

R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta

Satu Kannisen ja Heli Markkulan teos R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta on tarkoitettu kaikille nuorten paissa toimiville ja ennen kaikkea nuorisotyöhön ja -toimintaan, jossa käytetään työvälineenä myös verkkoa. Kirjan tarkoituksena on valottaa rasismia ilmiönä ja tuoda esiin sen ilmenemisen moninaisuutta. Kirjaan on koottu tarvittavia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan rasisminvastaisessa nuorisotyössä ja -toiminnassa.

Uutinen 11.8.2015

Verken tuore selvitys kartoittaa internetin käyttöä nuorisotyössä

Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskuksen toteuttamasta kuntakyselystä selviää, että internetin käyttö nuorisotyössä on varsin yleistä, siihen suhtaudutaan myönteisesti ja sitä pidetään tärkeänä työvälineenä. Kyselyn otos koostuu 915 nuorisotyöntekijästä, joista 94 % käyttää nettiä nuorisotyöhön. Valtaosa nettiä työssään käyttävistä vastaajista on myös sitä mieltä, että kokemus siitä, että internet on keskeinen osa nuorten elämää on merkittävin

Julkaisu 11.8.2015

“Internet ei ole mörkö, vaan mahdollisuus” – Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä 2015

Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskuksen toteuttama kuntakysely kartoittaa internetin käyttöä kunnallisessa nuorisotyössä.  Selvityksen mukaan internetin käyttö nuorisotyössä on varsin yleistä, siihen suhtaudutaan myönteisesti ja sitä pidetään tärkeänä työvälineenä. Nettiä käytetään nuorisotyössä eniten tiedottamiseen ja yhteydenpitoon nuorten kanssa, mutta myös pienessä määrin esimerkiksi pelaamiseen. Mediasisältöjen tuottaminen nuorisotyössä on vielä vähäistä. Edellisen kerran toteutettuun kyselyyn (2013) verrattuna verkkovälineet, erityisesti mobiililaitteet ovat yleistyneet nuorisotyöntekijöiden käytössä

Uutinen 11.8.2015

Jaa tietosi ja ilmoita nuorisotyön hyvistä käytänteistä

Verken ylläpitämä somecamp.fi -sivusto kokoaa yhteen digitaalisen median ja internetin nuorisotyölliseen käyttöön liittyviä hyviä käytäntöjä. Sivustolle voi kirjoittaa omia hyväksi havaittuja käytänteitä nuorisotyössä ja tutustua muiden nuoristotyöntekijöiden omiin kokemuksiin. Verke etsii myös kirjoittajia omalle Viikon näkökulma –palstalleen, jossa tuodaan esiin digitaaliseen teknologiaan ja nuorisotyöhön tai nuoriin liittyviä aiheita. Voit lähettää kirjoitusideasi suoraan Heikki Lauhalle, heikki.lauha(a)verke.org.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat