Arkisto: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Julkaisu 13.2.2018

Moninpelien pelaaminen nuorten osallisuuden tukena: Nuorten kokemuksia moninpelaamisesta

Moninpelien pelaaminen nuorten osallisuuden tukena: Nuorten kokemuksia moninpelaamisesta on Jyväskylän ammattikorkeakouluun valmistunut opinnäytetyö. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Jyvälän Setlementti ry:n Oiva ja Ilona –toiminta, johon kuuluu sukupuolisensitiivinen ja pelilähtöinen nuorisotyö. Yksi työmuoto on Oivan ja Ilonan peli-ilta, johon nuoret kokoontuvat pelaamaan. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten nuoret kokevat moninpelaamisen vaikuttaneen heidän elämäänsä. Aineisto opinnäytetyöhön

Hanke 2.11.2017

Pelaten osalliseks -hanke

Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttama Pelaten osalliseks -hanke pyrkii aktiivisesti hyödyntämään arkipäivän pelaamista mielenterveyskuntoutuksessa. Hankkeen tuloksena syntyy My life -toimintamalli pelillisyyden ja hyötypelien käyttöön mielenterveyskuntouttamisessa. Hankkeen aikana kootaan pelikatalogi jo olemassa olevista terveys- ja hyötypeleistä sekä järjestetään studiosessioita, joissa testataan ja otetaan käyttöön jo olemassa olevia digitaalisia terveys- ja hyötypelejä yhdessä eri toimijoiden kesken. Studiosessioihin osallistuvien kokemuksia kerätään systemaattisesti

Julkaisu 16.9.2014

Kutsunta- ja varusmiespalveluikäisten miesten kokemuksia digitaalisesta pelaamisesta

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esiin kutsunta- ja varusmiespalvelusikäisten miesten kokemuksia digitaalisesta pelaamisesta sekä sosiaalisena että kulttuurisena ilmiönä. Tavoitteena on myös välittää nuorten mielipiteitä ja kokemuksia pelaamisesta, mitä pelaaminen merkitsi heille, miten se näkyi arjessa ja miten se oli vaikuttanut heidän sosiaalisiin suhteisiin. Nuorten miesten kokemuksissa digitaalisesta pelaamisesta korostui vahvasti siihen liittynyt sosiaalinen puoli, ja pelaaminen

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat