Arkisto: Jyväskylän yliopisto

Uutinen 11.4.2017

Opas kyberturvallisuudesta julkaistu

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Jyväskylän yliopisto julkaisivat 11.4. Kyberin taskutieto -oppaan. Opas on kirjoitettu yleistajuisesti, ja siinä kerrotaan selkeästi keskeisin kybermaailmasta jokaiselle. Kyberin taskutiedon avulla oppii ymmärtämään perusasiat kybermaailmasta, -turvallisuudesta ja informaatiovaikuttamisesta. Oppaasta löytyy mm. pieni kybersanasto ja neuvoja hyvän ja muistettavan salasanan keksimiseen. Kymmenen ja yksi kyberkäskyä auttavat kohentamaan omaa ja läheisten kyberturvallisuutta. Syksyllä 2017

Materiaali 2017

Kyberin taskutieto kertoo keskeisimmän tietoyhteiskunnasta

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Jyväskylän yliopiston julkaisema Kyberin taskutieto -opas kertoo keskeisimmän tietoyhteiskunnasta. Oppaan teemoja ovat kybermaailma ja sen kietoutuminen osaksi arkea, informaatiovaikuttaminen sekä teknologian toimintahäiriöihin varautuminen. Oppaasta löytyy digitalisaatioon liittyvää sanastoa auki selitettynä sekä ohjeet hyvän salasanan keksimiseen. Oppaan kymmenen ja yksi kyberkäskyä auttavat kohentamaan omaa ja läheisten tietoturvaa. Opas on tuotettu osana ICT-Suomi ry:n rahoittamaa

Uutinen 5.11.2015

eSeek -hankkeessa tutkitaan oppilaiden internetlukutaitoja, tunnistavatko lapset kaupallisen sisällön?

Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen (TULOS) -akatemiaohjelman eSeek-hankkeessa tutkitaan kuudesluokkalaisten internetlukutaitoja, kuten tiedonhakua, kriittistä arviointia, olennaisen löytämistä ja eri lähteiden yhdistämistä. eSeek-hanke (2014-2017) pyrkii selvittämään, millaiset ovat kuudesluokkalaisten internetlukutaidot ja millaisia haasteita lukemisen ja tarkkaavaisuuden pulmia omaavat koululaiset kohtaavat internetlukemisessa. Hankkeessa työskentelevä tutkijatohtori Jarkko Hautala toteaa, että osa koululaisista näyttää tukeutuvan vielä melko pinnalliseen

Uutinen 24.9.2015

Jätä abstraktisi Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamiseen 11.11. mennessä

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen järjestetään Jyväskylässä 18.–19.2.2016. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran järjestämän tutkijatapaamisen teemana on Oppiminen, luovuus ja tunteet aikuisuuden elämänkentillä. Tapahtumassa järjestetään 26 teemaryhmää ja tarjolla on muun muassa teemaryhmä Aikuisten ja ikääntyneiden mediakasvatus, jota vetävät Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Mediapedagogiikkakeskuksen Päivi Rasi, Pirkko Hyvönen ja Hanna Vuojärvi. Mikäli haluat pitää esityksen tutkijatapaamisessa

Tapahtuma 24.9.2015

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen järjestetään Jyväskylässä 18.–19.2.2016 teemalla Oppiminen, luovuus ja tunteet aikuisuuden elämänkentillä. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran järjestämään tutkijatapaamiseen ovat tervetulleita kaikki aikuiskasvatuksesta kiinnostuneet tutkijat, opiskelijat, aikuiskasvatuksen asiantuntijat ja kehittäjät sekä politiikan tekijät ja yhteisöt. Tapahtuman pääpuhujat ovat Päivi Tynjälä (Jyväskylän yliopisto) ja Jarkko Rantanen (Academy of Emotions). Lisäksi tapaamisessa järjestetään muun muassa

Uutinen 1.9.2015

Pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuus Jyväskylän yliopistossa

Uusi Pelitutkimus ja pelisuunnittelu -opintokokonaisuus (25 op) perehdyttää Jyväskylän yliopiston opiskelijoita digitaalisten pelien tutkimuksen ja suunnittelun monitieteiseen kenttään. Opintokokonaisuudessa pelejä ja niiden suunnittelua tarkastellaan osana kulttuuria huomioiden pelilliset, taiteelliset ja tekniset näkökulmat. Pelitutkimus ja pelisuunnittelu -opintokokonaisuus antaa valmiuksia muun muassa pelisuunnittelun, pelikehityksen ja mediakasvatuksen aloille tähtääville. Opintokokonaisuus toteutetaan Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan ja informaatioteknologian tiedekunnan

Julkaisu 20.5.2015

Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? Pisa 2012 tutkimustuloksia

PISA 2012-tutkimuksen pääraportti tarkastelee suomalaista perusopetusta ja sen tuloksia monesta eri näkökulmasta. Kymmenessä artikkelissa heikentyneeseen osaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä haetaan yhtäältä oppilaiden asenteiden, motivaation, uskomusten ja ajankäytön muutoksista, toisaalta opetusjärjestelyihin, kouluihin, toimintaympäristöön, ohjaukseen, opiskeluilmastoon ja resursseihin liittyvistä tekijöistä. Mediakasvatuksen teemoihin linkittyvät erityisesti Inga Arffmanin ja Kari Nissisen artikkeli ”Lukutaidon kehitys Pisa-tutkimuksissa” (s. 28-49) sekä Kaisa Leinon artikkeli ”Teknologian käyttö kotona ja koulussa” (s. 94-107).

Julkaisu 23.12.2014

Ankkalinna – portti kahden maailman välillä : Don Rosan Disney-sarjakuvat postmodernina fantasiana

– Sarjakuva-analyysin tarkoitus on tuoda esille niitä erilaisia tapoja, millä sarjakuva voi ilmentää fantasiaa kuvan ja tekstin tasolla. Analyysi alkaa itsestäänselvyyksistä, siitä, mitä ruudussa on tai ei ole ja miten ruudun sisältö suhteutuu viereiseen. On otettava huomioon ruudun värimaailma ja hahmojen sijoittuminen toisiinsa nähden, sekä perspektiivi. Kun ruutujen sisällöt on purettu osiin, niitä voi lähteä analysoimaan fantasialle ominaisten aiheiden ja sisältöjen

Uutinen 9.12.2014

OECD-tutkimus: Suomalaiset opettajat ja rehtorit luottavat ammattitaitoonsa oppimisen edistäjinä

Suomessa opettajat pystyvät opetuksessaan vaikuttamaan paljon oppimista edistäviin asioihin. Alakoulun opettajista 89 prosenttia uskoo vaikuttavansa oppilaiden arvostukseen oppimista kohtaan. Yli 70 prosenttia heistä uskoo voivansa auttaa oppilaita ajattelemaan kriittisesti. OECD julkaisee kansainvälisen alakouluja ja toisen asteen oppilaitoksia koskevan raportin tänään.

Julkaisu 22.7.2014

Maailma muuttuu – mitä tekee koulu? : äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

Aikaamme ja yhteiskuntaamme voi hyvällä syyllä luonnehtia monimediaiseksi ja monikieliseksi. Lapset ja nuoret elävät nykyisin monenlaisten medioiden, tekstien ja kielten keskellä. Vapaa-ajallaan he käyttävät medioita useisiin tarkoituksiin, lukevat ja kirjoittavat erilaisissa ympäristöissä ja käyttävät niin äidinkieltään kuin muitakin kieliä. Iso kysymys onkin, miten koulu ottaa muutoksen huomioon ja vastaa nyky-yhteiskunnan haasteisiin. Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa Muuttuvat teksti-

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat