Arkisto: kamerakynä

Tapahtuma 14.9.2017

Mediakasvatuskoulutus

Tilaisuus järjestetään Helsingissä perjantaina 22.9. klo 10-15. Koulutukseen voi osallistua joko paikan päällä Helsingissä tai webinaarina. Webinaariosallistujille lähetetään edellisenä päivänä sähköpostilla linkki, jonka kautta pääsee liittymään webinaarilähetykseen. Osallistuminen ei siis vaadi Adobe Connect -lisenssiä. Tänä vuonna koulutuksessa pureudutaan kriittiseen medialukutaitoon ja erityisesti kuvaan sekä videoon. Aalto-yliopiston valokuvataiteen lehtori Hanna Weselius puhuu siitä, onko uutiskuva totta,

Materiaali 2017

Kamerakynän pedagogiikka – opettajan käsikirja

Populaarikulttuuri ja elokuvakasvatuksen perinne tuntevat elokuvan tarinankerronnan taiteena. Vähemmälle huomiolle on jäänyt elokuvateorian vaikutusvaltainen suuntaus, jossa elokuva ymmärretään ajattelun ja sen representoimisen välineenä, kamerakynänä. Tämä historiallinen näkökulma tarjoaa aivan uusia välineitä ymmärtää videokuvaamisen mahdollisuudet oppimisessa. Kamerakynän pedagogiikassa elokuvaa käytetään kognitiivisena ja konstruktiivisena välineenä, jonka avulla oppilas tutkii maailmaa, ajattelee ja ilmaisee ajatteluaan. Näytelmien kuvaamisen sijaan

Hanke 25.1.2016

Kaikki kuvaa EDU

Tuotantoyhtiö Amazementin opettajainkoulutushanke Kaikki kuvaa EDU tuo videokamerat ja kännykkäkamerat kynän kaltaisiksi työvälineiksi peruskoulun oppitunneille. Uuden opetussuunnitelman huomioiva, Opetushallituksen rahoittama hanke tarjoaa ilmaiseksi helppoja ja havainnollisia menetelmiä monilukutaidon soveltamiseen eri oppiaineissa. Hankkeessa hyödynnetään kamerakynän pedagogiikkaa, jossa kameraa käytetään helppona mutta monipuolisena kynän kaltaisena välineenä. Kamerakynällä havainnoidaan ja tutkitaan ympäristöä, jäsennetään ja jaetaan tietoa sekä ilmaistaan

Materiaali 2015

Kamerakynän pedagogiikka – opettajan opas

Kuvaaminen on pohjimmiltaan hyvin yksinkertaista: otetaan kamera ja näytetään sillä asioita. Koulutyössä ja oppimisen tukena kamerakynällä voi tutkia, tarkkailla, tallentaa, toistaa, sanoa, kirjoittaa ja koostaa. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi lähiympäristön tutkimista ja sen kuvaamista. Opettaja voi yhdessä oppilaiden kanssa pohtia mitä eläimiä tai eläinten jälkiä lähimetsästä voi löytää? Mielikuvitusmatkoja voi harrastaa kuvittelemalla, miltä oma

Materiaali 2011

Liikkuva kuva – muuttuva opetus ja oppiminen

Liikkuva kuva – muuttuva opetus ja oppiminen (2011) on laaja-alainen liikkuvan kuvan käyttöön oppimisessa kohdistuva kokoomateos, jossa aihetta tarkastellaan eri oppiaineissa sekä kouluasteilla esiopetuksesta korkea- ja aikuiskoulutukseen. Teos soveltuu oppikirjaksi opetus-, kasvatus- ja ohjausalojen opiskelijoille. Teosta voivat hyödyntää myös näiden alojen työtehtävissä toimivat sekä kaikki, joita liikkuvan kuvan ja oppimisen väliset yhteydet kiinnostavat. Teos sisältää

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat