Arkisto: kansainvälinen yhteistyö

Uutinen 5.4.2017

EU:n laajuinen mediakasvatusselvitys julkaistu

Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 on European Audiovisual Observatoryn tuottama, EU-maiden mediakasvatuskäytänteitä ja toimintaa kartoittava laaja selvitys. Se on ensimmäinen koko EU:n kattava katsaus mediakasvatukseen. Selvityksessä käydään läpi jokaisen EU-maan mediakasvatuskenttää sekä merkittävimmät medialukutaitoon liittyvät eurooppalaiset projektit.

Julkaisu 5.4.2017

Report on Media Literacy in Europe – laaja selvitys eurooppalaisesta mediakasvatuskentästä

Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 on European Audiovisual Observatoryn tuottama, EU-maiden mediakasvatuskäytänteitä ja toimintaa kartoittava laaja selvitys. Mediakasvatusseura tuotti Suomen osuuden selvitykseen. Selvityksen perusteella maakohtaiset erot mediakasvatustoiminnan aktiivisuudessa ja laajuudessa ovat suuria. Euroopanlaajuisessa katsauksessa painotetaan järjestökentän merkittävää roolia mediakasvatuksessa sekä eri tahojen välisen yhteistyön merkitystä. Selvityksessä esitellyistä yli 500:sta projektista suurin

Tapahtuma 12.8.2016

Kansainvälinen Mediakasvatusviikko 2016

Kansainvälistä Mediakasvatusviikkoa (Global MIL Week) vietetään viidennen kerran 31.10.–5.11.2016. Viikon päätapahtuma järjestetään tänä vuonna Sao Paolossa, Brasiliassa 2. –5.11. Tänä vuonna viikon pääteemana on kulttuurien välisen keskustelun uudet ajatusmallit (New Paradigms for Intercultural Dialogue). Viikon tarkoituksena on edistää mediakasvatuksen verkostoja ympäri maailman. Unesco kutsuu nyt kaikkia sidosryhmiään osallistumaan juhlimaan Mediakasvatusviikkoa järjestämällä tapahtumia paikallisesti tai verkossa

Uutinen 27.4.2016

Uusi mediaopas kehittää aikuisten medialukutaitoa englanniksi ja arabiaksi

Kansanvalistusseura on julkaissut laajan medialukutaito-oppaan verkossa. Media Guide on ensimmäinen aikuisille suunnattu viestintäopas sekä ensimmäinen mediakasvatusmateriaali, joka on Suomessa tuotettu englannin lisäksi arabian kielellä. Mediaopassivusto sijaitsee osoitteessa www.mediaguide.fi. Kaikki oppaan materiaali on vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin. Kattava mediaopas johdattaa lukijansa median toimintatapoihin digitaalisella ajalla, tutustuttaa journalismin etiikkaan ja antaa työkaluja median sisältöjen kriittiseen analyysiin. Tutustu englanninkieliseen sivustoon täällä

Uutinen 26.6.2015

Kansainvälinen raportti pohtii lasten oikeuksien tutkimista digitaaliaikana

London School of Economics and Political Sciencen (LSE), EU Kids Onlinen ja UNICEFin yhteisessä seminaarissa Lontoossa 12.-14.2.2015 pohdittiin lasten oikeuksien maailmanlaajuista tutkimista digitaaliaikana. 35 kansainvälistä asiantuntijaa kokoontuivat kolmeksi päiväksi jakamaan asiantuntemusta muun muassa lasten oikeuksista, lastensuojelusta sekä internet ja mobiiliteknologiasta ja alan tutkimuksesta. Seminaarista on koottu raportti Researching Children’s Rights Globally in the Digital Age.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat