Arkisto: katsaus

Julkaisu 12.2.2018

Viestintävirasto: Tietoturvan vuosi 2017 -katsaus

Viestintäviraston Kyberturvallisuusyksikkö on julkaissut Tietoturvan vuosi 2017 -katsauksen. Katsauksessa selvitetään, miten Kyberturvallisuusyksikön vuodelle 2017 asetetut tietoturvanäkymät toteutuivat. Kyberturvallisuusyksikön analyysin mukaan vuosi 2017 osoitti, kuinka haavoittuvaisia yhteiskuntamme peruspalvelut ovat kyberuhille. Konkreettinen esimerkki nähtiin toukokuussa, kun WannaCry levisi räjähdysmäisesti satoihin tuhansiin järjestelmiin ympäri maailmaa. Kyberhyökkäykset aiheuttavat myös merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

Julkaisu 23.3.2015

Research on SNS and education: The state of the art and its challenges

Tämä artikkeli on katsaus Social Network Sites (SNS) opetuskäytön  tieteellisen tutkimuksen kehyslinjoista. Tarkastelun kohteena ovat eri opetuksen tasot. Katsauksessa on analysoitu 62 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, jotka ovat olleet julkaistuna kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä. Artikkelin päätavoite on tuodan esiin toistuvammat tutkimusaiheet, jotka ovat kehittyneet välineistä opetuksessa niiden ilmaantumisesta alkaen, ja toimia näin metatutkimuksena. Opetuksen tasot sekä tiedonkeräyksessä käytetyt paradigmat

Materiaali 1998

WiderScreen – akateeminen verkkolehti

WiderScreen on vuodesta 1998 ilmestynyt akateeminen verkkolehti, joka keskittyy multimediaalisesti ja monitieteellisesti audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin tutkimuksen julkaisemiseen. Lehden ydinaluetta ovat audiovisuaalisen ja digitaalisen median tutkimus sekä monitaiteelliset tuotannot. Painopisteitä ovat siten esimerkiksi elokuvan, television, pelien, sosiaalisen median ja uuden tekniikan alueet ja niiden välisten rajojen ylitykset. Tarkoituksena on tuoda tarkasteluun paitsi alan ajankohtaista tutkimusta

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat