Arkisto: kaupalliset sisällöt

Julkaisu 30.12.2016

Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa

Miten ja mihin 0-12-vuotiaat lapset käyttävät mediaa? Vaikka 2000-luvun lapsille media ja internet ovat itsestäänselvyyksiä, voi lasten mediamaailma aiheuttaa hämmennystä ja epätietoisuutta vanhemmille ja muille kasvattajille sekä lasten parissa työskenteleville ammattilaisille. Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa on tiivistelmä viime vuosien tutkimustiedosta lasten median käytön tavoista ja monimuotoisesta mediakulttuurista. Yleiskatsauksena se auttaa perehtymään aiheeseen ja tarjoaa ajankohtaista tietoa myös esimerkiksi poliitikoille, virkamiehille ja

Materiaali 2016

Onko tämä totta?

Sanomalehtiviikon oppimateriaali Onko tämä totta? antaa työkaluja luotettavan tiedon tunnistamiseen. Materiaali on suunnattu yläkouluikäisille ja toisen asteen opiskelijoille ja se tarjoaa tukea lähdekritiikkiin ja median luotettavuuden punnintaan. Onko tämä totta? avaa tiedon luotettavuutta kuudesta ajankohtaisesta näkökulmasta. Materiaalissa tarkastellaan mielipiteen ja faktan eron kaventumista, feikkiuutisia, netin keskustelukulttuuria ja trollitehtaita. Siinä pureudutaann myös mainonnan ja journalismin rajaan sekä totuuteen

Uutinen 31.12.2015

Lasten ja nuorten mediatrendejä

Ofcom julkaisi marraskuun lopulla Children and parents: Media use and attitudes report 2015 -raportin. Raporttia sivuten Alexandra Chernyavskaya tarkastelee The London School of Economics and Political Sciencen “Parenting for a digital future” -sivustolla trendejä lasten netin käyttöön liittyen. Trendejä hahmottamalla kasvattajien on helpompaa tietää ja ymmärtää, mikä lapsia kiinnostaa ja missä lapset tarvitsevat tukea erilaisin

Uutinen 5.11.2015

eSeek -hankkeessa tutkitaan oppilaiden internetlukutaitoja, tunnistavatko lapset kaupallisen sisällön?

Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen (TULOS) -akatemiaohjelman eSeek-hankkeessa tutkitaan kuudesluokkalaisten internetlukutaitoja, kuten tiedonhakua, kriittistä arviointia, olennaisen löytämistä ja eri lähteiden yhdistämistä. eSeek-hanke (2014-2017) pyrkii selvittämään, millaiset ovat kuudesluokkalaisten internetlukutaidot ja millaisia haasteita lukemisen ja tarkkaavaisuuden pulmia omaavat koululaiset kohtaavat internetlukemisessa. Hankkeessa työskentelevä tutkijatohtori Jarkko Hautala toteaa, että osa koululaisista näyttää tukeutuvan vielä melko pinnalliseen

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat