Arkisto: kaupallisuus

Materiaali 2018

Luotettavan tiedon metsästäjät: mediakasvatusmateriaali lapsille tieteestä ja tiedosta

Mediataitokoulun sivuilta löytyvän Luotettavan tiedon metsästäjät – materiaalin avulla voidaan käsitellä median merkitystä tiedonvälityksessä ja harjoitella tiedon luotettavuuden arviointia. Materiaali korostaa tieteen ja tutkimuksen merkitystä tiedon tuottamisessa, ja se Materiaalin tavoitteena on edistää laaja-alaisesti media- ja monilukutaitoja, joten se sopii hyödynnettäväksi opetussuunnitelmien mukaisesti niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, peruskoulussa kuin toisellakin asteella. Materiaalia voi hyödyntää monipuolisesti eri

Materiaali

Creative Commons -käyttölupa

Millaista kuva- ja äänimateriaalia opetuksessa ja verkko-opetuksessa saa käyttää? Yksinkertainen tapa pysyä selvillä käyttämänsä teoksen lisenssiehdoista – oli kyseessä sitten kuva, video tai musiikki – on hyödyntää Creative Commons -lisenssoituja teoksia. All rights reserved -merkittyjen teosten käyttöön tarvitaan lupa suoraan tekijältä, mutta Creative Commons -lisenssin avulla teoksen alkuperäinen tekijä on luopunut osasta oikeuksiaan ja antaa

Materiaali 2008

Nuoret, pelit ja netti

Nuoret, pelit ja netti on kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, tietokone ja konsolipelaamisesta ja mediakasvatuksesta. Teos on tarkoitettu vanhemmille ja muille kasvattajille – heille, jotka ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten tavoista käyttää medioita. Kirjan ensimmäiset luvut käsittelevät netinkäyttöön ja pelaamiseen liittyviä ilmiöitä yleisellä tasolla. Viimeisessä luvussa vastataan  kysymyksiin, joita vanhempainilloissa ja koulutuksissa on kysytty.  

Materiaali 2017

Uudistettu Lapset ja media – Kasvattajan opas

Lapsilla on oikeus laadukkaaseen mediaympäristöön. Lasten turvallinen ja vastuullinen mediankäyttö edellyttää, että myös aikuiset ymmärtävät mediakulttuurin ilmiöitä. Huoltajan tehtävä on suojella lasta median haitallisilta sisällöiltä sekä mahdollistaa lapselle mukavia mediakokemuksia ja -elämyksiä. Lapsen kasvaessa aikuisen rooli muovautuu valintojen tekijästä valintojen ohjaajaksi. Lapsen median käyttöä voi ohjata ja tukea monin tavoin. Lapset ja media – Kasvattajan opas

Julkaisu 28.12.2012

Kovaa työtä olla minä – muotibloggaajat mediamarkkinoilla

Teoksessa esitellään Tampereen yliopiston Comet-tutkimuskeskuksessa vuonna 2011 toteutettu tutkimushanke, jossa tarkasteltiin muotiblogi-ilmiötä ja sen kytköksiä ammattimaisesti tuotettuun mediaan.Tutkimuksen tarkoituksena oli käsitellä muotiblogien ammattimaistumista eri näkökulmista: bloggaajien oman kokemuksen kautta, blogeja lukevan yleisön ja julkisen keskustelun näkökulmasta, perinteisen median toimijoiden kannalta sekä bloggaajien yritysyhteistyön luoman rajapinnan kautta. Projektissa lähestyttiin blogosfäärin ammattimaistumista kahdesta näkökulmasta: miten bloggaajat kokevat henkilökohtaisen harrastuksen muuttumisen julkiseksi ja ammattimaiseksi. muotiblogit osana mediateollisuuden

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat