Arkisto: keskustelu

Uutinen 7.3.2017

Kohti parempaa nettikeskustelua

Nettikeskusteluissa riittää kaikenlaisia kommentoijia, ja usein myös laiskaa argumentointia, yleistyksiä tai epäloogisuuksia. Paremmaksi väittelijäksi voi kuitenkin oppia – vaikkapa Ylen Hannamari Hoikkalan artikkelin avulla. Argumentaatiovirheet vakuuttavat, ja niihin on helppo sortua, sillä monet virheistä ovat psykologisesti hyvin houkuttelevia. Kohti parempaa keskustelua pääsee, kun tunnistaa väittelyn viisi virhettä, sillä nämä virheet saattavat keskustelun usein umpikujaan. Hyvässä ja rakentavassa

Materiaali

Sosiaalisen median huoneentaulut

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n on tuottanut selkeitä ja ajankohtaisia huoneentauluja kotien ja muiden kasvattajien tueksi mediakasvatustyöhön. Materiaalit tarjoavat tietoa ja vinkkejä, kuinka nuorten ja lasten kanssa voi keskustella sosiaalisen median käytöstä ja kuinka myös oman mediasuhteen tarkastelusta voi olla hyötyä kasvatustyössä. Kaksipuolisia, A5-kokoisia materiaaleja voi ladata maksutta pdf-muodossa tai tilata painettuna (maksullinen). Sosiaalinen media &

Julkaisu 1.6.2015

Media Literacy in Europe: Inspiring ways to involve parents

Vastuu mediakasvatuksesta ei tulisi olla ulkoistettu yksin opettajille ja mediakasvattajille. The Evens Foundationin julkaiseman Media Literacy in Europe Magazine:n toinen painos keskittyy vanhempien rooliin mediakasvatuksessa. Vanhemmilla on keskeinen tehtävä lasten mediakasvatuksessa, koska lapset ovat kosketuksessa mediaan ensisijaisesti omissa perheissään. Media Literacy in Europe: Inspiring ways to involve parents -julkaisu tarjoaa ympäri Eurooppaa koottuja uusia ja inspiroivia harjoitteita, joiden

Materiaali 2013

Ota puheeksi – Internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

Pelastakaa Lapset ry:n tuottama aineisto Ota puheeksi – internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö antaa lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille tietoa ja ymmärrystä digitaalisen median ja verkkoympäristön merkityksestä lasten ja nuorten elämässä. Opas tarjoaa neuvoja lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja lapsen tukemiseen mahdollisissa ongelmatilanteissa. Oppaan tehtäväosio sisältää harjoitteita, jotka auttavat lapsia ja nuoria pitämään huolta

Materiaali 2006

Noin kymmenen askelta mainontaan

Noin kymmenen askelta mainontaan -materiaali sisältää vinkkejä mainonnan ja sen vaikutusten huomioimiseen ja analyysiin. Materiaali tukee kasvattajaa saavuttamaan lapselle sopivan tavan tutkia joka puolella ympärillämme olevaa mainontaa. Materiaali käsittelee mainosten suurta määrää ja läsnäoloa kaikkialla — sitä, miten mainonta vaikuttaa esimerkiksi kulutukseen sekä sitä, kuinka mainonta muokkaa todellisuutta ja käsitystä todellisuudesta, ihmisestä ja yhteiskunnasta.    

Materiaali 2010

Nettiopas nuorten kanssa toimiville aikuisille

Oppaan tarkoitus on avata internetin pelien ja yhteisöjen maailmaa nuorten parissa toimiville aikuisille (nuorisotyöntekijät, nuoriso-ohjaajat, vapaaehtoiset aikuiset sekä opettajat) ja rohkaista menemään nuorten kanssa nettiin, sillä netissä ovat kaikki. Kasvattajien on tärkeää tietää, mitä nuoret netissä tekevät, ja ohjeistaa nuoria varovaisuuteen. Aikuiset voivat kuitenkin mennä askeleen pidemmälle: löytää netin mahtavat mahdollisuudet ja harrastaa ja viettää

Materiaali 2013

Digipelaamisen huoneentaulu vanhemmille

Pelitaito-projekti on julkaissut Vanhempien huoneentaulun. Kaksipuoliseen huoneentauluun on koottu yksinkertaisia ohjeita vanhemmille digitaalisen pelaamisen käsittelyyn kotona. Oletko järjestämässä tilaisuutta vanhemmille? Tilaa painettua A5-kokoista versiota EHYT ry:n aineistokaupasta

Materiaali 2012

Mitä voi sanoa? -aineisto sananvapaudesta

Sanomalehtien Liiton julkaisema Mitä voi sanoa? -aineisto käsittelee sanomalehdissä ja niiden verkkosivuilla julkaistuja juttuja, artikkeleita ja mielipiteitä, ja antaa työkaluja sananvapauden ja vihapuheen käsittelemiseksi nuorten kanssa. Aineisto on suunniteltu 15−19-vuotiaille nuorille. Se sisältää kuusi itsenäistä osiota, jotka käsittelevät lähes kahdenkymmenen eri harjoituksen avulla ajankohtaisia sananvapauteen liittyviä teemoja. Mitä voi sanoa? -aineisto on jaoteltu kuuteen osioon,

Materiaali

Mediataitokoulu

Mediataitokoulu on Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn ylläpitämä palvelu, joka tarjoaa tietoa, tehtäviä ja asiantuntijoita esimerkiksi koulujen ja kirjastojen käyttöön. Mediataitokoulun tarkoitus on auttaa opettajia ja muita ammattikasvattajia keskustelemaan mediasta lasten, nuorten ja huoltajien kanssa. Tietopankki – Mediataitokoulun tietopankista löydät artikkeleita mediakasvatuksesta, digitaalisista peleistä, kiusaamisesta ja rahankäytöstä netissä. Tietotekstejä lisätään jatkuvasti. Tehtäväpankki – Mediataitokoulun tehtäväpankki tarjoaa tehtäviä lasten ja nuorten

Materiaali 2007

Fredi

Fredi – Pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet on opetusmateriaali, jossa sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan poikien ja miesten näkökulmista. Fredi tukee nuorten kanssa tehtävää tasa-arvotyötä aiemmin julkaistun ”Friidu -naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet” -julkaisun kanssa. Opetusmateriaali on suunnattu lähinnä peruskoulun yläluokkien ja lukioiden opettajille, nuoriso-ohjaajille/nuorisotyöntekijöille ja muille nuorten parissa työskenteleville, mutta se tarjoaa kaikille

1 2 3
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat