Arkisto: koulukiusaaminen

Julkaisu 5.6.2017

Power of peers – Bullying prevention in the digital age

Mannerheimin Lastensuojeluliiton julkaisema Power of peers – Bullying prevention in the digital age -aineisto tarjoaa materiaalia ja käytännön opastusta kiusaamista ennaltaehkäisevän nuorisotyön soveltamisesta digitaalisessa ympäristössä. Julkaisussa korostetaan, että kiusaamista ehkäisevä työ edellyttää yhteistyötä sekä koulun, vanhempien että oppilaiden välillä. Ratkaisumalleja haetaan ajankohtaisesta tutkimusaineistoista sekä käytännön esimerkkitapauksista. Aineisto perustuu useiden eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen koulujen kanssa tekemään yhteistyöhön.

Julkaisu 22.7.2014

”VÄLILLÄ VAKAVAA, VÄLILLÄ EI” Nettikiusaaminen nuorten keskuudessa

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia nettikiusaamista nuorten keskuudessa. Tutkimus keskittyi selvittämään, millaisia merkityksiä ja muotoja nettikiusaaminen yleensä saa sekä miten nuoret itse ymmärtävät nettikiusaamisen. Lisäksi työssä pyrittiin myös tarkastelemaan koulukiusaamisen ja nettikiusaamisen välistä suhdetta. Tutkimusote oli laadullinen. Aineistonhankintamenetelmänä tutkimuksessa käytettiin eläytymismenetelmää ja aineiston analyysinä teemoittelua. Tutkimuksen aineisto muodostui kahdesta osasta. Ensimmäinen osa oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton keväällä

Materiaali 2014

Mitä tuli tehtyä? Kunnioittavan kohtaamisen haasteet

Klikkaamisella, kommentoinnilla tai tykkäämisellä voi olla ennakoimattomia vaikutuksia, joiden pohtiminen edistää vastuullista nettikäyttäytymistä. Radio Suomi Popin juontaja Susanna Laine ja KOM-teatterin näyttelijä Eeva Soivio käyvät videolla yläkoulussa juttelemassa nettikiusaamisesta oppilaiden kanssa. Videolla on neljä teemaa: Loukkaatko klikkaamalla Kenen joukoissa seisot? Satutatko sanoilla? Kostatko kuvilla? Video on tarkoitettu käytettäväksi mm. oppitunneilla ja siihen on olemassa keskusteluaineisto (pdf)

Materiaali 2011

Ei nettikiusaamiselle!

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4.-6.-luokille -materiaalin tavoitteena on opettaa lapsille turvallista ja viisasta netinkäyttöä ja toisten huomioon ottamista. Oppitunneilla käsitellään netissä vastaantulevia ongelmatilanteita, kuten kiusaamista, ja löydetään niihin ratkaisuja. Materiaalia on neljän oppitunnin verran: ensimmäisellä oppitunnilla keskitytään lasten omien netinkäyttötapojen tarkasteluun toisella oppitunnilla pohditaan mitä nettikiusaaminen on kolmannella mietitään keinoja nettikiusaamisen puuttumiseen neljännellä oppitunnilla kootaan kaikki

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat