Arkisto: koulutuspäivä

Tapahtuma 17.3.2017

Murra koodi – ohjelmointi opetuksessa

Ohjelmointi voi olla pedagoginen työväline ongelmanratkaisutaitojen harjoittamiseen, eri ajatusmallien oppimiseen ja luovien ideoiden toteuttamiseen. Miten nämä voitaisiin toteuttaa opetuksessa? Miten aloittaa ohjelmointia ja ohjelmoinnillista ajattelua koulussa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan opettajille suunnatun koulutuspäivän aikana. Koulutuspäivä ei vaadi ennakkotaitoja ja on suunnattu kaikille perusopetuksen opettajille. Koulutus on kaksikielinen. Koulutus järjestetään aluehallintovirastojen ruotsinkielisen yksikön kanssa yhteistyössä.

Tapahtuma 23.2.2016

Monialaisia mediavaikuttamisen menetelmiä -koulutus

ERNOD-hanke järjestää Monialaisia mediavaikuttamisen menetelmiä -koulutuspäivän 17.3.2016. Koulutuksen tavoitteena on edistää nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista ja valmiuksia monialaiseen yhteistyöhön sekä mediavaikuttamiseen. Kirjasto-, nuoriso- ja sosiaalityön rajapinnoilla tapahtuva nuorten kohtaaminen edellyttää ammattilaisten vuoropuhelua toimialat ylittäen. Koulutuspäivän aikana ideoidaan yhteisiä työmuotoja, joiden avulla voidaan edistää nuorten osallisuutta ja hyvinvointia. Samalla kokeillaan käytännössä erilaisia kirjastoon ja nuorisotyöhön soveltuvia sekä tableteilla

Tapahtuma 8.9.2014

Lapset mediassa ja media-alan ammattilaisen vastuu -koulutuskiertue, Tampereen yliopisto

Media-alan opiskelijoille suunnattu koulutuspäivä tarjoaa perustietoa lasten mediakulttuurista, lasten oikeuksista mediassa ja media-alan mediakasvatusvastuusta. Päivän aikana opiskelija saa välineitä ja menetelmiä mediakasvatuksellisen otteen vahvistamiseksi media-alalla. Samalla kentällä toimivat järjestöt ja toimijat tulevat tutuksi. Koulutuspäivä järjestetään Mediakasvatusseuran, Aikakausmedian, YLE:n, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispalvelut Koordinaatin ja Pelastakaa Lapset ry:n yhteistyönä. Koulutuskiertueen aikataulu: Taideakatemia / Turun ammattikorkeakoulu,

Tapahtuma 8.9.2014

Lapset mediassa ja media-alan ammattilaisen vastuu -koulutuskiertue, Lahden ammattikorkeakoulu

Media-alan opiskelijoille suunnattu koulutuspäivä tarjoaa perustietoa lasten mediakulttuurista, lasten oikeuksista mediassa ja media-alan mediakasvatusvastuusta. Päivän aikana opiskelija saa välineitä ja menetelmiä mediakasvatuksellisen otteen vahvistamiseksi media-alalla. Samalla kentällä toimivat järjestöt ja toimijat tulevat tutuksi. Koulutuspäivä järjestetään Mediakasvatusseuran, Aikakausmedian, YLE:n, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispalvelut Koordinaatin ja Pelastakaa Lapset ry:n yhteistyönä. Koulutuskiertueen aikataulu: Taideakatemia / Turun ammattikorkeakoulu,

Tapahtuma 8.9.2014

Lapset mediassa ja media-alan ammattilaisen vastuu -koulutuskiertue, Turun yliopisto

Media-alan opiskelijoille suunnattu koulutuspäivä tarjoaa perustietoa lasten mediakulttuurista, lasten oikeuksista mediassa ja media-alan mediakasvatusvastuusta. Päivän aikana opiskelija saa välineitä ja menetelmiä mediakasvatuksellisen otteen vahvistamiseksi media-alalla. Samalla kentällä toimivat järjestöt ja toimijat tulevat tutuksi. Koulutuspäivä järjestetään Mediakasvatusseuran, Aikakausmedian, YLE:n, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispalvelut Koordinaatin ja Pelastakaa Lapset ry:n yhteistyönä. Koulutuskiertueen aikataulu: Taideakatemia / Turun ammattikorkeakoulu,

Tapahtuma 8.9.2014

Lapset mediassa ja media-ammattilaisen vastuu -koulutuskiertue, Turun ammattikorkeakoulu

Media-alan opiskelijoille suunnattu koulutuspäivä tarjoaa perustietoa lasten mediakulttuurista, lasten oikeuksista mediassa ja media-alan mediakasvatusvastuusta. Päivän aikana opiskelija saa välineitä ja menetelmiä mediakasvatuksellisen otteen vahvistamiseksi media-alalla. Samalla kentällä toimivat järjestöt ja toimijat tulevat tutuksi. Koulutuspäivä järjestetään Mediakasvatusseuran, Aikakausmedian, YLE:n, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispalvelut Koordinaatin ja Pelastakaa Lapset ry:n yhteistyönä. Koulutuskiertueen aikataulu: Taideakatemia / Turun ammattikorkeakoulu,

Hanke 8.9.2014

Lasten oikeudet mediassa, lasten mediakulttuuri ja media-ammattilaisen vastuu

Mediakasvatusseura toteuttaa yhteistyökumppaneidensa kanssa vuonna 2014 tilauskoulutuksia journalisteja ja medianomeja kouluttaville oppilaitoksille. Media-alan opiskelijoille suunnattu koulutuspäivä tarjoaa perustietoa lasten mediakulttuurista, lasten oikeuksista mediassa ja media-alan mediakasvatusvastuusta. Päivän aikana opiskelija saa välineitä ja menetelmiä mediakasvatuksellisen otteen vahvistamiseksi media-alalla. Samalla kentällä toimivat järjestöt ja toimijat tulevat tutuksi. Koulutuspäivä järjestetään Mediakasvatusseuran, Aikakausmedian, YLE:n, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat