Arkisto: kulttuurikasvatus

Materiaali 2018

Läntisen tuolla puolen – opiskelupaketti länsikriittisen opetuksen tueksi

Mitä tarkoittaa länsimaalainen?  Ketkä suljetaan länsimaisuuden ulkopuolelle? Miksi haluamme niin kovasti kuulua länteen ja millaisia maailmankuvia länsi/ei-länsi-asettelulla tuotetaan? Läntisen tuolla puolen on Suomen Rauhanpuolustajien yhteistyössä Rauhankasvatusinstituutin kanssa tuottama mediakasvatusmateriaali, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat. Materiaali sisältää neljä osiota: Länsi ja viihde, Länsi mediassa, Kuvien taakse ja Länsi-Sahara. Se johdattaa analysoimaan filmejä,

Uutinen 5.2.2018

Mediakasvatusseuran vinkkejä Mediataitoviikolle

Mediataitoviikkoa vietetään jälleen 5.-11.2.2018, ja materiaalia sekä tapahtumia löytyy kaikenikäisille.  Mediakasvatuksen vuosittaisen teemaviikon tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Mediataitokoulu, jonka sivuilta löytyy Mediataitoviikkoa varten koostettu ohjelma.

Materiaali 2018

Saamelaisen mediakasvatuksen materiaalipankki

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijat ovat tuottaneet ja kuratoineet Mediataitoviikolle aineistokokonaisuuden Saamen kielen ja kulttuurin tukemiseksi mediakasvatuksellisin menetelmin.

Uutinen 28.9.2017

Kohta jokainen kahdeksasluokkalainen on taidekriitikko

Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä Taidetestaajat on valtakunnallinen suurhanke, joka toteutetaan lukuvuosina 2017–2020. Taidetestaajat kutsuu kaikki maan kahdeksasluokkalaiset kokemaan ja arvioimaan taidetta syksystä 2017 alkaen. Ensimmäiselle Taidetestaajat-lukuvuodelle ilmoittautui mukaan lähes kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset. Opettajat mukaan lukien Suomen Kulttuurirahasto arvioi hankkeen tavoittaa lähes 200 000 ihmistä kolmen vuoden aikana.

Materiaali 2016

Kulttuurin vuosikello -oppimateriaalipankki

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran perustama Kulttuurin vuosikello on oppimateriaalipankki, jonne on koottu kulttuurisesti kestävää kasvatuksen materiaalia opettajien käyttöön. Sivustolla voit rakentaa itse oman ”kulttuurin vuosikellon” tai hakea materiaali teeman tai kuukauden mukaan. Kulttuurin vuosikello on maksuton verkkopalvelu, jonka avulla voit jakaa materiaalejasi koko Suomen laajuisesti kouluille, päiväkodeille sekä muille opetus- ja kasvatustyön toimijoille. Vuosikello on kaikkien kulttuuriperintökasvatuksesta

Materiaali 2016

Operaatio maailmanperintö -peli yläkouluikäisille

Operaatio maailmanperintö on maksuton verkkopeli, joka syntyi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran maailmanperintökasvatuksen kehittämishankkeessa, jossa edistetään maailmanperintötietoutta yhteistyössä koulujen ja maailmanperintökohteiden kanssa. Maailmanperintösopimuksen tarkoituksena on tunnistaa maailman keskeisimmät kulttuuri- ja luonnonperintökohteet ja taata niiden säilyminen. Suomessa on tällä hetkellä seitsemän maailmanperintökohdetta. Operaatio maailmanperintö -pelin on ideoinut ja käsikirjoittanut mikkeliläinen katsomusaineiden opettaja Miika Lahti. Pelin suunnittelussa ovat olleet

Tapahtuma 13.10.2014

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi Kuopiossa

Lastenkulttuurifoorumi tuo tänä vuonna kulttuuritoimijat ja koulun yhteen. Teemana ovat kulttuurikasvatus ja kulttuurikasvatussuunnitelmat. Suomen kunnista vain joka kymmenennellä on käytössään perusopetuksen kulttuurikasvatuksen suunnitelma, joka voi olla nimeltään kulttuuripolku, suunnitelma tai vaikka rappuset. Miten näitä hyviä malleja voitaisiin levittää ja saada kulttuurikasvatuksesta valtakunnallisesti tasa-arvoista? Miksi kulttuuriin kasvaminen on tärkeää? Tule kuulemaan ja ottamaan kantaa! Foorumiin on

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat