Arkisto: Kunnallinen nuorisotyö

Julkaisu 20.9.2017

Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 -raportti

”Tulevaisuudessa digi uppoaa osaksi arkea” — Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 on järjestyksessään kolmas kuntien nuorisotyöntekijöiden digitaalisen median ja teknologian käyttöä kartoittava selvitys. Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskuksen toteuttamasta kuntakyselystä selviää, että sekä työntekijöiden että esimiesten asenteet digitaalista nuorisotyötä kohtaan ovat myönteisiä ja nuorten digitaalisista kulttuureista ollaan kiinnostuneita. Jopa 96 % kyse­lyyn vastanneista kokee, että kunnallisen

Uutinen 11.8.2015

Verken tuore selvitys kartoittaa internetin käyttöä nuorisotyössä

Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskuksen toteuttamasta kuntakyselystä selviää, että internetin käyttö nuorisotyössä on varsin yleistä, siihen suhtaudutaan myönteisesti ja sitä pidetään tärkeänä työvälineenä. Kyselyn otos koostuu 915 nuorisotyöntekijästä, joista 94 % käyttää nettiä nuorisotyöhön. Valtaosa nettiä työssään käyttävistä vastaajista on myös sitä mieltä, että kokemus siitä, että internet on keskeinen osa nuorten elämää on merkittävin

Julkaisu 11.8.2015

“Internet ei ole mörkö, vaan mahdollisuus” – Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä 2015

Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskuksen toteuttama kuntakysely kartoittaa internetin käyttöä kunnallisessa nuorisotyössä.  Selvityksen mukaan internetin käyttö nuorisotyössä on varsin yleistä, siihen suhtaudutaan myönteisesti ja sitä pidetään tärkeänä työvälineenä. Nettiä käytetään nuorisotyössä eniten tiedottamiseen ja yhteydenpitoon nuorten kanssa, mutta myös pienessä määrin esimerkiksi pelaamiseen. Mediasisältöjen tuottaminen nuorisotyössä on vielä vähäistä. Edellisen kerran toteutettuun kyselyyn (2013) verrattuna verkkovälineet, erityisesti mobiililaitteet ovat yleistyneet nuorisotyöntekijöiden käytössä

Uutinen 11.5.2015

Internetin käyttö nuorisotyössä: kuntakyselyn alustavia tuloksia saatavilla

Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus (Verke) toteutti keväällä 2015 kyselyn kuntien nuorisotyöntekijöille internetin käytöstä nuorisotyössä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten internetiä käytetään kunnallisessa nuorisotyössä sekä millaisia osaamis- ja resurssitarpeita työntekijöillä on liittyen digitaaliseen mediaan. Kysely on jatkoa Verken vuonna 2013 toteuttamalle vastaavalle kartoitukselle, ja yhtenä tavoitteena on selvittää, millaisia muutoksia nuorisotyöntekijöiden internetin käytössä on tapahtunut viimeisen kahden

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat