Arkisto: kunta

Uutinen 11.4.2017

Verke toteuttaa kyselyn digitaalisesta nuorisotyöstä kunnissa

Verke toteuttaa tänä keväänä kolmatta kertaa kyselyn digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisestä kunnallisessa nuorisotyössä. Vastauslinkki on lähetty kaikkien kunnan palveluksessa olevien nuorisotyöntekijöiden ja heidän esimiestensä sähköposteihin tänään. Vastaukset tarjoavat arvokasta tietoa digitaalisen nuorisotyön tilasta ja sen ajankohtaisista kehittämistarpeista. Tuloksia on mahdollista hyödyntää myös kuntien omassa digitaalisen nuorisotyön suunnittelutyössä. Vastaajien kesken arvotaan kolme Kindle paperwhite 2015

Materiaali

Virtuaalikunta.net-sivustolla kuntatietoutta opitaan myös pelien avulla

Virtuaalikunta.net on Suomen Kuntaliiton tuottama kaikille avoin verkkosivusto. Virtuaalikunta.net sisältää perustietoa kuntien toiminnasta ja tiedon omaksumista tukevia pelejä. Sivuston sisältö on suunniteltu erityisesti yläkoulujen yhteiskuntaopin opetuksen tueksi, mutta materiaalia voivat käyttää myös lukiot ja ammattioppilaitokset. Kaikki sivuston sisältö on maksutonta, eikä vaadi erillisiä käyttöoikeuksia. Lykkylä-pelin ideana on rakentaa kuvitteelliseen Lykkylän kuntaan palveluita rajatulla budjetilla. Pelin

Materiaali 2015

Lukuinto-opas

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen Lukuinto-ohjelma innostaa 6-16-vuotiaita lapsia ja nuoria monipuoliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden tiedekunnan toteuttama Lukuinto-opas on suunnattu kouluille ja esiopetukseen, kirjastoille, kodeille ja kunnille. Oppaassa esiteltyjen menetelmien avulla voidaan lisätä lukuiloa sekä edistää koulun ja kirjaston yhteistyötä osana opetus- ja toimintasuunnitelmia. Lukuinto-oppaan keskeiset apuvälineet ovat: Yhteistyökaaviot, joita hyödyntäen

Materiaali 2014

Me voimme vaikuttaa -vaikuttamisopas

Me voimme vaikuttaa on nuorten tekemä opas, joka sisältää kattavasti erilaiset tavat ja paikat vaikuttaa. Opasta ovat olleet tekemässä useat nuoret eri puolilta Suomea. Myös taitto ja kuvitus ovat opiskelijan käsialaa. Medialukutaito ja median kautta vaikuttamista käsitellään luvussa 2.  

Materiaali 2010

Kerho käyntiin – Tukioppilas mediakerhon apuohjaajana

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Kerhokeskus – koulutyön tuki ry:n yhdessä tuottama Kerho käyntiin -materiaali esittelee mediakerhot esimerkkinä nuorten ohjaamista kerhoista. Materiaalin tavoitteena on kannustaa kouluja ja MLL:n paikallisyhdistyksiä perustamaan kerhoja, joissa noin 15-vuotiaat nuoret toimivat mediakerhojen apuohjaajina. Nuoret voivat ohjata mediatuokioita myös esimerkiksi iltapäiväkerhoissa. Kerho käyntiin -materiaali sisältää ohjeita mediakerhon perustamiseen ja kerhotoiminnan pyörittämiseen sekä tarjoaa

Materiaali 2011

Demokratia-avain

Demokratia-Avain on opettajille ja ohjaajille (esimerkiksi nuorisotyössä) suunnattu opas demokratiakasvatukseen. Kuinka käsitellä vaikuttamista, osallisuutta, valtaa ja politiikkaa nuorten kanssa? Demokratia-Avain antaa siihen avaimet. Aineisto tarjoaa valmiita oppituntimalleja ja projekti-ideoita demokratiakasvatuksen toteuttamiseen. Esimerkiksi mediaan liittyvässä osiossa on tietoa ja tehtäviä liittyen mediaan vaikuttamisen välineenä sekä mediakriittisyyteen. Lataa opas suomeksi: https://issuu.com/allianssiry/docs/demokratia-avain Lataa opas ruotsiksi: https://issuu.com/allianssiry/docs/demokratinyckeln-lararens-guide-til  

Uutinen 6.5.2014

OKM on myöntänyt kaksi miljoonaa euroa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustuksina kaksi miljoonaa euroa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valtakunnalliseen toimeenpanoon. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Tänä vuonna tukea myönnettiin yhteensä 34 hankkeelle. Käsiteltävänä oli yhteensä 66 hakemusta. Avustusten saajia olivat erilaiset nuorten parissa toimivat järjestöt, kunnat ja säätiöt.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat