Arkisto: kuvanlukutaito

Materiaali 2018

Luotettavan tiedon metsästäjät: mediakasvatusmateriaali lapsille tieteestä ja tiedosta

Mediataitokoulun sivuilta löytyvän Luotettavan tiedon metsästäjät – materiaalin avulla voidaan käsitellä median merkitystä tiedonvälityksessä ja harjoitella tiedon luotettavuuden arviointia. Materiaali korostaa tieteen ja tutkimuksen merkitystä tiedon tuottamisessa, ja se Materiaalin tavoitteena on edistää laaja-alaisesti media- ja monilukutaitoja, joten se sopii hyödynnettäväksi opetussuunnitelmien mukaisesti niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, peruskoulussa kuin toisellakin asteella. Materiaalia voi hyödyntää monipuolisesti eri

Materiaali 2015

Muokatun kuvan lukutaito

Tampereen yliopiston opiskelijaryhmän laatima nettisivusto muokatun kuvan lukutaidosta pitää sisällään kuvankäsittelyn historiaa ja tekniikoita sekä vinkkejä muokatun kuvan tunnistamiseen. Nettisivut muodostavat napakan esittelyn kuvankäsittelystä esimerkkeineen. Sivustolta löytyy myös lähdekirjallisuutta, jos haluaa perehtyä aiheeseen vielä syvemmin.

Seuran uutinen 23.9.2015

Kuinka käsitellä kriisejä, konfliktiuutisointia ja vihapuhetta lasten ja nuorten kanssa?

Uutisissa poliisi käyttää kyynelkaasua ihmisjoukkoja vastaan, pääministeri puhuu televisiossa pakolaistulvasta ja sosiaalisessa mediassa leviävät niin kuvat hukkuneesta lapsesta kuin monikulttuurisuutta vastustavat kirjoituksetkin. Samaan aikaan Yle uutisoi rasistisen käytöksen lisääntymisestä lasten ja nuorten keskuudessa. Konfliktit, pakolaiset, vihapuhe ja eriarvoisuus eivät ole ainoastaan osa aikuisten maailmaa, vaan ne ovat läsnä myös lasten ja nuorten arjessa. Myös yhteiskuntamme nuorimmat ovat vahvasti

Uutinen 23.9.2015

Kuinka käsitellä kriisejä, konfliktiuutisointia tai vihapuhetta lasten ja nuorten kanssa?

Uutisissa poliisi käyttää kyynelkaasua ihmisjoukkoa vastaan, pääministeri puhuu televisiossa pakolaistulvasta ja sosiaalisessa mediassa leviävät niin kuvat hukkuneesta lapsesta kuin monikulttuurisuutta vastustavat kirjoituksetkin. Samaan aikaan Yle uutisoi rasistisen käytöksen lisääntymisestä lasten ja nuorten keskuudessa. Konfliktit, pakolaiset, vihapuhe ja eriarvoisuus eivät ole ainoastaan osa aikuisten maailmaa, vaan ne ovat läsnä myös lasten ja nuorten arjessa. Myös yhteiskuntamme nuorimmat ovat vahvasti

Materiaali 2015

Kuinka käsitellä kriisejä, konfliktiuutisointia tai vihapuhetta lasten ja nuorten kanssa?

Mediakasvatusseura on koonnut yhteen materiaaleja, jotka tarjoavat ammattikasvattajille mediakasvatuksellisia välineitä mediassa esiin nousevien ilmiöiden käsittelemiseen lasten ja nuorten kanssa. Materiaalikooste heijastelee sekä tämänhetkistä yhteiskunnallista tilannetta että lasten ja kasvattajien tarpeita ja keskittyy täten erityisesti pakolaiskysymyksen, konfliktiuutisoinnin, eriarvoisuuden ja vihapuheen käsittelemiseen lasten ja nuorten kanssa. Materiaalikoosteeseen kuuluu Plan Suomi Säätiön media- ja taidekasvatusopas Lapset kriisien kuvissa

Materiaali 2014

Tuhat sanaa – kuvanlukutaidon oppimateriaali

Aikakausmedian tuottama ja Maija Puskan toimittama Tuhat sanaa -oppimateriaali johdattaa lukijat tutkimaan aikakauslehtien kuvia ja kuvallisuuden maailmaa. Aikakauslehdet sisältävät perinteisten valokuvien lisäksi monenlaista kokeilevaa kuvamateriaalia, esimerkiksi eri tekniikoin toteutettuja kuvituksia, sommitelmia, infografiikkaa ja logoja. Aikakauslehdessä tekstikin voi olla kuva. Tehtävät kannustavat tutkimaan aikakauslehtien kuvia keskustellen, kirjoittaen, kuvallisten harjoitusten avulla, pieninä välipaloina ja syvällisinä projekteina. Tehtävät

Julkaisu 22.7.2014

Mediakasvatuksen toteutus alakoulun kuvataideopetuksessa – Tutkimusalueena Jyväskylä

Työn tavoitteena oli tutkia mediakasvatusta osana alakoulujen kuvataideopetusta – sen haasteita ja mahdollisuuksia. Kyselyllä tahdottiin selvittää luokanopettajien ajatuksia ja tuntemuksia mediakasvatuksesta ja sen toteutuksesta kuvataidetunneilla sekä heidän omista valmiuksistaan mediakasvattamiseen. Työ laadittiin avuksi luokanopettajille: he pystyvät sitä lukemalla syventymään mediakasvatukseen ja saamaan neuvoja ja tukea sen toteuttamiseen. Kysely lähetettiin Jyväskylän opetustoimen piiriin kuuluville kouluille, ja

Materiaali 2013

Ajaton tarina

Mediakasvatuskeskus Metka toteutti vuosina 2012-2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Ajaton tarina – hankkeen, jossa tarjottiin erilaisia mediatyöpajoja 9-12-vuotiaille koululaisille ympäri Suomea. Ajaton tarina–mediatyöpajojen tavoitteena on tukea lasten oman äänen kuulumista ja rohkaista heitä vaikuttamaan oman elinpiirinsä asioihin. Pajojen lähtökohtana on vahvistaa lasten osallisuutta, omaa mediatuottamista sekä kuulluksi tulemista. Ajatuksena on, että lapset kirjoittavat tarinoita ja

Materiaali

Kuvanlukutaito-oppimateriaali

Kuvanlukutaitoa käsittelevän oppimateriaalin keskeinen tavoite on tarjota opiskelijalle apuvälineitä kuvan analyysiin ja tulkitsemiseen. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä kuvan havainnoinnin perusperiaatteista ja kulttuurisidonnaisuudesta. Oppimateriaalissa esitellään eri tutkimusperinteitä ja keskeisiä käsitteitä sekä esimerkkianalyyseja. Lisäksi oppimateriaalissa on tehtäviä analyysi- ja tulkintaharjoituksia varten. Kuvanlukemista tarkastellaan tieteidenvälisesti, mutta ennen kaikkea taiteen- ja mediatutkimuksen näkökulmista.  

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat