Arkisto: lapset ja media

Materiaali 2017

Materiaalikooste mediaväkivallan käsittelyyn

Väkivaltaa esiintyy mediassa paljon ja monella eri tavalla, ja monia kuluttajia mediaväkivalta myös kiehtoo. Mutta miksi mediaväkivalta kiehtoo myös monia lapsia? Miten siihen pitäisi suhtautua? Mediakasvatusseuran kokoama kooste kerää yhteen erilaisia materiaaleja, jotka käsittelevät mediaväkivaltaa ja lapsia, sekä antavat niin vanhemmille kuin lasten kanssa työskenteleville käytännön ohjeita siihen, miten audiovisuaalista väkivaltaa tulisi lasten kanssa käsitellä.

Julkaisu 30.12.2016

Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa

Miten ja mihin 0-12-vuotiaat lapset käyttävät mediaa? Vaikka 2000-luvun lapsille media ja internet ovat itsestäänselvyyksiä, voi lasten mediamaailma aiheuttaa hämmennystä ja epätietoisuutta vanhemmille ja muille kasvattajille sekä lasten parissa työskenteleville ammattilaisille. Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa on tiivistelmä viime vuosien tutkimustiedosta lasten median käytön tavoista ja monimuotoisesta mediakulttuurista. Yleiskatsauksena se auttaa perehtymään aiheeseen ja tarjoaa ajankohtaista tietoa myös esimerkiksi poliitikoille, virkamiehille ja

Uutinen 10.8.2016

Vanhemmille apua lasten nettikäyttäytymisen tukemiseen nyt myös somaliaksi ja arabiaksi!

Ruotsin mediakasvatusviranomainen, Statens medieråd, on julkaissut vihapuhetta ja nettikiusaamista käsittelevän Hat och kränkningar på internet – En vägledning till vuxna och andra vuxna nära barn –oppaan ruotsiksi, englanniksi, somaliaksi ja arabiaksi. Opas antaa vanhemmille konkreettisia vinkkejä mm. siihen miten lasten ja nuorten kanssa voi puhua heidän netinkäytöstään, miten siellä tulisi käyttäytyä ja kohdata mahdollisesti eteen

Materiaali 2016

En vägledning till vuxna och andra vuxna nära barn -opas

Vanhemmille konkreettisia vinkkejä mm. lasten ja nuorten netinkäytön käsittelemiseen, nettikäyttäytymiseen ja mahdollisesti eteen tulevan kiusaamisen ja vihapuheen kohtaamiseen tarjoava Hat och kränkningar på internet – opas on tarjolla ruotsiksi, somaliaksi, arabiaksi ja englanniksi.

Uutinen 16.3.2016

Pelit puheeksi -koulutuksia alle kouluikäisten lasten digipelaamisesta

Pelit puheeksi on kolmituntinen keskusteleva koulutus alle kouluikäisten lasten digipelaamisesta. Se on suunniteltu varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja sopii niin päivähoidon kuin neuvolankin työntekijöille, sekä kaikille alle 8-vuotiaiden lasten kanssa työkseen tekemisissä oleville ammattilaisille. Koulutus on hyvä paketti myös varhaiskasvatusta opiskeleville. Koulutuksessa ammattilaisille tarjotaan ajankohtaista, tutkittua tietoa pelien vaikutuksista ja leikki-ikäisten pelihaittojen ehkäisystä, sekä materiaaleja ja käytännön

Uutinen 15.1.2016

Call for Papers: Conference on Childhood Studies 6.-8.6. Turussa

The Conference on Childhood studies järjestetään Turussa 6.-8.6. Konferenssin pääteemana on Lapsuus arjessa – arki lapsuudessa, ja Lapsuudentutkimuksen seuran ja Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Cyrin yhteistyössä järjestämän konferenssin luennoilla käsitellään lapsia, lapsuutta ja arkea muun muassa epäoikeudenmukaisuuden, erityisyyden ja muutoksen näkökulmista. Kansainvälinen konferenssi tuo yhteen tutkijoita eri tieteenaloilta, ja konferenssiin etsitään abstrakteja myös esimerkiksi mediaan, digitaalisuuteen sekä peleihin liittyen. Abstratktit

Uutinen 12.1.2016

Mediakasvatusseuralta kooste varhaiskasvattajille

Mediakasvatusseura on koostanut varhaiskasvattajille oman materiaalipaketin helpottamaan sekä ammattikasvattajien että alle kouluikäisten lasten vanhempien mediakasvatustyötä. Mediakasvatus on ajankohtaista varhaiskasvatuksessa, sillä mediamaailmaa on osa lapsen maailmaa ja sosiaalista ympäristöä jo varhain. Median avulla harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja sekä opitaan osallistumaan ja tuomaan esille omaa ääntä.  Myös looginen ajattelu ja abstraktien rakenteiden ymmärrys rakentuu mediamaailmassa, esimerkiksi

Seuran uutinen 12.1.2016

Kooste mediakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa

Mediakasvatusseura on koostanut varhaiskasvattajille oman materiaalipaketin helpottamaan sekä ammattikasvattajien että alle kouluikäisten lasten vanhempien mediakasvatustyötä. Mediakasvatus on ajankohtaista varhaiskasvatuksessa, sillä mediamaailmaa on osa lapsen maailmaa ja sosiaalista ympäristöä jo varhain. Median avulla harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja sekä opitaan osallistumaan ja tuomaan esille omaa ääntä.  Myös looginen ajattelu ja abstraktien rakenteiden ymmärrys rakentuu mediamaailmassa, esimerkiksi

Materiaali 2015

Tukea mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa

Mediakulttuuri on lapsen keskeinen toiminta- ja oppimisympäristö, jossa lapset viihtyvät, oppivat ja ovat sosiaalisessa kanssakäymisessä.  Lapsi aloittaa mediaan tutustumisen esimerkiksi äänien, kuvien, satujen, elokuvien ja tablettien tarkastelusta. Media muotoutuu osaksi lapsen elämää ja näkyy esimerkiksi leikeissä. Se on parhaimmillaan elämysten sekä uusien tietojen ja taitojen lähde. Mediakasvatusta ei voi kuitenkaan erottaa muusta kasvatuksesta, sillä se nivoutuu kiinteästi

Materiaali 2015

Matkalla mediaan -opas 1.-3. -luokkalaisille

Suomen 4H -liitto on tuottanut kerhonohjaajilleen ja muille kiinnostuneille suunnatun Matkalla mediaan -oppaan. Opas koostuu kerhon kokoontumiskerroille tai miksei vaikkapa luokkahuoneeseen sopivista teemoista ja tehtävistä. Aiheina ovat muun muassa kännykällä kuvaus, pelin teko, mainokset ja median tutut hahmot. Opas tehtävineen on suunnattu 1.-3 -luokkalaisten ohjaajille, ja lisätietoa siitä löytyy täältä.

1 2 3
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat