Arkisto: Lapset netissä

Uutinen 18.8.2017

Oppilasagentit ohjaavat opettajia digitaitojen pariin

Vertaisoppimisen suosio opetuksessa on lisääntynyt viime vuosien aikana. Tekemällä oppiminen ja mahdollisuus jakaa osaamistaan sopivat hyvin digitaitojen kehittämiseen. OppilasAgentti-toiminnan perusajatus on yksinkertainen: oppilasagentit ovat koulun omia oppilaita, jotka auttavat sekä toisiaan että opettajiaan digitaalisten taitojen haltuunotossa. Toteutustapa kääntää opettajan ja oppilaan roolit päälaelleen; oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat koulutustuokioita, joissa opettajat oppivat uusien laitteiden tai sovellusten

Julkaisu 11.8.2017

Lapset netissä –opas vanhemmille

Telian ja Pelastakaa Lasten yhteinen Digiboom-kampanja on tuottanut vanhemmille suunnatun oppaan Lapset netissä – opas vanhemmille. Oppaaseen on koottu yksinkertaisia ohjeita ja vinkkejä liittyen lasten netinkäytön turvallisuuteen, verkkoosallisuuteen, mukavaan vapaa-ajan viettoon ja lasten suojeluun liittyen. Julkaisu on ladattavissa täällä. Opasta on saatavilla myös paperisena ja niitä voi tilata pieniä määriä maksutta sähköpositse digiboom(at)pelastakaalapset.fi. Lisätietoja hankkeesta:

Julkaisu 22.7.2014

Lapset netissä – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä

Verkkojulkaisun lähtökohtana on EU Kids Online -tutkimusverkoston tekemä tutkimus 9-16-vuotiaiden eurooppalaisten lasten ja nuorten internetin käytön riskeistä ja mahdollisuuksista. Lapset netissä -julkaisussa lasten ja nuorten nettielämää tarkastellaan suomalaisittain aiheen asiantuntijoiden toimesta. Julkaisulla pyritään tarjoamaan vanhemmille, opettajille, nuorisotyöntekijöille ja muille lasten ja nuorten parissa toimiville ja aiheesta kiinnostuneille tietoa, jota on mahdollista hyödyntää sekä kasvatustyössä että

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat