Arkisto: Lastensuojelun Keskusliitto

Uutinen 18.10.2017

Nuoret puoltavat 13 vuoden ikärajaa somessa, ilmenee LSKL:n kyselystä

EU:n tietosuojauudistus astuu voimaan toukokuussa 2018. Yksi asetuksen mukanaan tuomista uusista vaatimuksista on, että alle 16-vuotiaat eivät voi jatkossa käyttää esimerkiksi sosiaalisen median palveluita ilman huoltajiensa lupaa. EU:n jäsenmailla on kuitenkin mahdollisuus säätää kansallisesti alemmasta ikärajasta, joka voi alimmillaan olla 13 vuotta. Lue Mediakasvatusseuran allekirjoittama kannannotto alemman ikärajan puolesta. Lastensuojelun Keskusliitto toteutti keväällä 2017 nuorille

Julkaisu 18.10.2017

Nuoret verkossa -raportti

Henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö uudistuu toukokuussa 2018, kun EU:n tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa. Asetuksen ympärillä käyty keskustelu sopivista ikärajoista ja ylipäätään lasten oikeuksista digitaalisessa mediassa sai Lastensuojelun Keskusliiton toteuttamaan keväällä 2017 nuorille suunnatun verkkokyselyn, jossa pyrittiin kartoittamaan nuorten omia ajatuksia sekä toimintatapoja erityisesti sosiaalisen median käyttöön liittyen. Keskusliiton kyselyssä kartoitettiin ensinnäkin nuorten toimintaa verkossa. Kyselyssä selvitettiin,

Uutinen 10.4.2017

Kysely somen ikärajoista nuorille

Lastensuojelun Keskusliitto tekee raporttia lasten ja nuorten somen käytöstä ja niihin liittyvistä ikärajoista. Raportin aihe liittyy EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, joka on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä aletaan soveltaa vuonna 2018. Parhaillaan oikeusministeriön asettamassa työryhmässä pohditaan, mitä tietosuoja-asetus tulee merkitsemään muun muassa lasten ja nuorten oikeuksien kannalta. Raportti valmistuu kesällä 2017 ja se julkaistaan Lastensuojelun

Materiaali 2016

Opas sosiaalisen median käytölle lastensuojelussa

Lastensuojelun Keskusliitto on julkaissut lastensuojelun työntekijöille suunnatun Lastensuojelu ja sosiaalinen media -oppaan. Oppaassa käsitellään mm. sosiaalisen median hyviä käytäntöjä, työhyvinvointia ja -turvallisuutta sekä sitä, miten lastensuojelusta puhutaan sosiaalisessa mediassa. Lastensuojelun työntekijöitä askarruttavat sosiaalisen median käytössä usein kysymykset asiakkaiden yksityisyyden suojasta sekä tietoturvasta. Kysymyksiä voivat herättää lainsäädännön ja sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet. Uudella oppaalla pyritään tarjoamaan

Julkaisu 4.11.2016

UPR-raportti: lisää tutkimustietoa mm. lapsiin kohdistuvan verkkokiusaamisen ja vihapuheen ennaltaehkäisemiseksi

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Sen avulla tarkastellaan säännöllisesti YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeusvelvoitteiden ja -sitoumusten toteutumista noin nelivuotisen tarkastelukierroksen aikana. Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset jättivät yhteisen raportin YK:n Ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle UPR -työskentelyä varten. UPR-tarkastelu on tehokas ja vaikuttava ihmisoikeusmekanismi, jota lapsijärjestöt laajalti eri

Julkaisu 15.3.2016

Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa -kyselytutkimuksen raportti

Sosiaalisessa mediassa julkinen ja yksityinen kohtaavat. Uusi mediaympäristö herättää myös hämmennystä ja kysymyksiä – kuinka vanhempien ja lasten tulisi toimia sosiaalisessa mediassa siten, etteivät he tahattomasti loukkaa toisten yksityisyyttä? Lastensuojelun Keskusliitto kysyi 13-17-vuotiailta lapsilta nuorilta arvioita nuorten omasta sekä heidän vanhempiensa toiminnasta digitaalisessa mediassa. Kysely keskittyi erityisesti omaan ja toisten yksityisyyteen liittyvien tietojen ja kuvien jakamiseen sosiaalisessa mediassa. Vastausten perusteella

Uutinen 14.3.2016

Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa

Lastensuojelun Keskusliitto järjestää mm. Mediakasvatusseuran kanssa Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa -seminaarin eduskunnan Pikkuparlamentissa tänään. Yksityisyyden suoja on säädöstasolla turvattu, mutta samalla jokaisella on oikeus myös sananvapauteen. Seminaarissa puntaroidaan  näiden oikeuksien yhteensovittamista ja soveltamista lapsiin. Lisäksi Keskusliitto julkaisee tänään samannimisen selvityksen Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa. Julkaisu vastaa mediaympäristön muutoksen myötä syntyneisiin kysymyksiin ja tarpeeseen selkiyttää ohjeita siitä

Julkaisu 14.3.2016

Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa

Lastensuojelun Keskusliitto on laatinut selvityksen Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa, johon sisältyy oikeudellinen katsaus sekä suositukset lapsen yksityisyyden suojaamiseksi. Mediaympäristön muutokset ovat nostaneet esiin kysymyksiä siitä, miten lapsi näkyy ja kuuluu sähköisessä mediassa, sekä tarpeen selkeyttää asiaan liittyvää ohjeistusta. Internetin mahdollisuus levittää tietoa laajalle ja nopeasti voi lisätä tarvetta rajoittaa muiden ihmisten sananvapautta lapsen haavoittuvan aseman vuoksi. Tulkinnanvaraisimmat

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat