Arkisto: luokanopettajaopiskelijat

Julkaisu 4.10.2017

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 -selvitys

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 -selvitys kartoitti mediakasvatuksen asemaa suomalaisessa opettajankoulutuksessa. Selvitys koostui opettajaopiskelijoille suunnatusta kyselystä sekä lastentarhan- ja luokanopettajankoulutuksen opetussuunnitelmien sekä opettajan pedagogisten opintojen sisällöllisestä tarkastelusta. Selvitystä täydentävät kommenttipuheenvuorot viidestä opettajia kouluttavasta yliopistosta sekä opettajaopiskelijoiden edustajalta. Kyselyn toteutti Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI yhteistyössä Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOL:n kanssa keväällä 2017. Selvityksen taustalla oli Lastentarhan-

Julkaisu 22.7.2014

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa

Nykyään tieto- ja viestintäteknologian käyttämisen odotetaan olevan arkipäiväinen osa opetusta ja oppimista. Samanaikaisesti eri yhteyksissä käydään jännitteistä keskustelua siitä, miten opetuskäyttö kouluissa toteutuu. Opetuskäytön opiskelu on keskeinen kysymys myös opettajankoulutuksessa. Aikaisemmissa tutkimuksissa sitä ei kuitenkaan ole tarkasteltu kulttuurisena kysymyksenä luokanopettajaopiskelijoiden itsensä kuvaamana. Keskeinen päätelmä Susanna Pöntisen väitöstutkimuksessa on se, että luokanopettajaopiskelijat kuuluvat sukupolveen, joka on

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat