Arkisto: mainosanalyysi

Hanke 23.8.2016

Mediaympäristö ja mainosten lukutaito

Syksyllä 2016 Eetillä on käynnissä mediakasvatushanke Mediaympäristö ja mainosten lukutaito, jossa vastuulliseen kuluttamiseen ja vastamainoksiin liittyviä työpajoja järjestetään erityisesti 10-12-vuotiaille. Lue lisää täältä. Aiemmin Eetti on järjestänyt vastamainostyöpajoja eri oppilaitoksiin kahdessa hankkeessaan vuosina 2013-2015. Ulkoministeriön rahoittamassa viestintä- ja globaalikasvatushankkeessa Kehitysmaat mainosten takana kehiteltiin vastamainostyöpajoja yläkouluille ja lukioikäisille. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa mediakasvatushankkeessa Medialukutaitoa vastamainoksista kehiteltiin

Materiaali 2015

Medialukutaitoa vastamainoksista

Mitä mainos kertoo ja jättää kertomatta? Mitä ovat vastamainokset, ja miten niitä voi hyödyntää opetuksessa? Kasvatusalan ammattilaisille suunnattu Medialukutaitoa vastamainoksista -opas neuvoo, kuinka ohjataan alakouluille tai vanhemmille ryhmille sopiva vastamainostyöpaja, jossa opitaan sekä vastaanottamaan että tuottamaan mediatekstejä. Tavoitteena on opettaa laspia ja nuoria  tarkkailemaan systemaattisesti markkinointiviestintää sekä keskustelemaan tuotteiden taustalla olevista ilmiöistä. Erilaisten teemojen mukaan voi pohtia esimerkiksi tuotannon ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksia, markkinoinnin luomia mielikuvia tai vastuullista kuluttamista. Oppaan

Julkaisu 22.7.2014

“Silleen ihan tyylikäs mutta liian massa”: Kahdeksasluokkalaiset mainosanalyysin tekijöinä

”Tutkimuksessani tarkastelen, kuinka kahdeksasluokkalaiset nuoret analysoivat ja tulkitsevat mainoksia, ja millaisiin mainonnan keinoihin he kiinnittävät huomiota. Tarkastelen myös sitä, kuinka nuoret keskustelevat mainoksista pienryhmissä. Tarkoitus on selvittää, osaavatko nuoret tarkastella kriittisesti mainoksia, eli millainen on heidän mainonnan lukutaitonsa, joka on osa laajempaa medialukutaitoa. Tutkimukseni aihevalintaan päädyin, koska mielestäni on tärkeää tarkastella, millaisia taitoja nuorilla on

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat