Arkisto: materiaali

Materiaali

Tikas-koulutusmalli ja materiaalit

Tikas on pedagoginen koulutusmalli, joka edistää tukea tarvitsevien tieto- ja viestintätekniikan (tvt) perustaitojen oppimista. Sen avulla oppilaitokset ja erilaiset koulutusorganisaatiot voivat järjestää erityisryhmien tarpeet huomioivaa tvt-opetusta. Koulutusmallissa tvt-taitojen opetus ja oppiminen etenevät Tikas-opetussuunnitelman mukaan. Tikaksen ydinajatus on, että joustavassa ja kannustavassa tvt-opetuksessa huomioidaan oppijan omat tarpeet. Koulutusmallin avulla tvt-taitojen opettaminen on helppoa ja joustavaa: oppijan

Uutinen 3.2.2017

100 mediakasvatusideaa: vinkkejä varhaiskasvatukseen

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi ja osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa Mediakasvatusseura juhlistaa laadukasta suomalaista mediakasvatusta nostamalla esiin sen säihkyvimpiä helmiä vuosien varrelta. Mediakasvatusseura kokoaa yhteistyössä kaikkien alan toimijoiden kanssa sata mediakasvatusmateriaalia ja -vinkkiä kymmenen mediakasvatukseen liittyvän teeman alle: varhaiskasvatus, koulumaailma, nuorisotyö, mediasivistys, hyvinvointi, demokratiakasvatus, mediakriittisyys, uudet digitaaliset ja vuorovaikutteiset ympäristöt, elokuva- ja taidekasvatus sekä pelikasvatus.

Uutinen 10.8.2016

Vanhemmille apua lasten nettikäyttäytymisen tukemiseen nyt myös somaliaksi ja arabiaksi!

Ruotsin mediakasvatusviranomainen, Statens medieråd, on julkaissut vihapuhetta ja nettikiusaamista käsittelevän Hat och kränkningar på internet – En vägledning till vuxna och andra vuxna nära barn –oppaan ruotsiksi, englanniksi, somaliaksi ja arabiaksi. Opas antaa vanhemmille konkreettisia vinkkejä mm. siihen miten lasten ja nuorten kanssa voi puhua heidän netinkäytöstään, miten siellä tulisi käyttäytyä ja kohdata mahdollisesti eteen

Materiaali 2016

En vägledning till vuxna och andra vuxna nära barn -opas

Vanhemmille konkreettisia vinkkejä mm. lasten ja nuorten netinkäytön käsittelemiseen, nettikäyttäytymiseen ja mahdollisesti eteen tulevan kiusaamisen ja vihapuheen kohtaamiseen tarjoava Hat och kränkningar på internet – opas on tarjolla ruotsiksi, somaliaksi, arabiaksi ja englanniksi.

Uutinen 14.6.2016

Creative Classroom – 50 oppimisskenaarion koostesivusto

Elokuussa 2016 päättyvän kaksivuotisen kansainvälisen Creative Classroom Erasmus+ kumppanuushankkeen puitteissa on tuotettu materiaaleja opetuksen suunnittelussa hyödynnettäviksi. Hankeessa on Suomesta ollut mukana edustajat Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Projektiin ovat osallistuneet lisäksi partnerikoulut Virosta (Tallinn University), Sloveniasta (University of Ljubljana) ja Kroatiasta (University of Rijeka). Hankkeen koordinoinnista on vastannut virolainen BCS Koolitus. Kokoelma projektista on löydettävissä englanniksi täältä. Koostesivusto sisältää

Materiaali 2015

Kooste alakoulun mediakasvatukseen

Mitä on monilukutaito? Entä oppimisen kaikkiallisuus? Miten nämä ilmenevät uudessa opetussuunnitelmassa? Mediakasvatukselliset oppimisratkaisut tuovat ilmiökeskeisyyden ja alakoululaisten arkielämän osaksi oppimisprosessia luontevasti. Ota selvää, miten! Uuteen opetussuunnitelmaan 2016 ilmestynyt käsite monilukutaito herättää kiinnostusta ja ihmetystä. Se sisältää monia erilaisia lukutaitoja, kuten peruslukutaidon, kirjoitustaidon, numeraalisen lukutaidon, kuvanlukutaidon, medialukutaidon ja digitaalisen lukutaidon. Esimerkiksi Tampereen yliopiston artikkelikokoelmasta löytyy runsaasti näkökulmia monilukutaitoon.  Erilaisten viestien kriittisen tulkitsemisen,

Materiaali 2015

Seksiä mediassa – materiaali nuorten mediakasvatukseen

Seksiä mediassa -materiaali on suunnattu kahdeksasluokkalaisten ja sitä vanhempien nuorten kanssa toimiville ammattilaisille. Materiaalin kehittämisessä on tukeuduttu erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisältöihin ja tavoitteisiin, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muussa opetuksessa ja nuorisotyössä. Aineisto sisältää tietotekstejä, keskusteluvinkkejä ja tehtäviä ja se käsittelee kolmea toistaan tukevaa aihetta: seksuaaliset sisällöt kaupallisessa mediassa sukupuolen kuvaukset  porno seksivalistajana.

Materiaali 2014

Kuvien tarinat – artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta

Kuvien tarinat – artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta on osa Lapsen oikeudet media- ja taidekuvissa -hanketta (2014-2015), jossa Plan Suomen yhteistyökummaneina toimivat Lappeenrannan kaupunki (Saimaan mediakeskus, kasvatus ja opetustoimi ja Etelä-Karjalan taidemuseo), Suomen Valokuvataiteen museo, Tampereen kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Mudeopedagoginen yhdistys Pedaali r.y. ja asiantuntija Satu Itkonen. Julkaisu sisältää artikkeleita ja tehtäviä 7–12-vuotiaiden parissa työskentelyn avuksi.

Materiaali 2014

50 vinkkiä – sanomalehti esiopetuksessa

Kirjanen tarjoaa vinkkejä mediakasvatuksen toteutukseen esiopetuksen sisältöalueet huomioiden. Vinkkejä löytyy sekä printti- että verkkolehden hyödyntämiseen päiväkodissa tai esikouluissa. 16-sivuisen kirjasen ovat käsikirjoittaneet Katri Myllylä, Jonna Tolonen ja Henriikka Sundell. Vihkonen on ladattavissa täältä. Opas on myös tilattavissa maksutta täällä.  

Materiaali 2014

MLL:n keskusteluaineisto auttaa netin pornografian käsittelyssä

Älypuhelimilla ja muilla mobiililaitteilla lapset pääsevät helposti nettiin missä tahansa ja ilman aikuisen valvontaa. Moni lapsi näkeekin jossain vaiheessa pornografiaa tai eroottisia kuvia netissä vahingossa tai tarkoituksella. Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuottamassa Lapsi ja netin pornografia -aineistossa tarjotaan alakouluikäisten lasten kanssa työskenteleville aikuisille sekä lasten vanhemmille välineitä lapsen suojaamiseen sekä siihen, miten hänen kanssaan keskustellaan, jos lapsi

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat