Arkisto: matkapuhelimet

Julkaisu 23.11.2017

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2017

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2017 kartoittaa muun muassa internetin ja yhteisöpalvelujen käytön aktiivisuutta Suomessa. Tutkimuksen mukaan matkapuhelin on yhä suositumpi laite netin käyttöön. Älypuhelin on käytössä suomalaisista 77 prosentilla ja 68 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista on käyttänyt nettiä matkapuhelimella kodin ja työpaikan ulkopuolella liikkuessaan. Muiden mobiililaitteiden suosio netin käytössä ei ole kasvanut viime vuodelta. Netin käyttö puhelimella on

Uutinen 23.11.2017

Matkapuhelin yhä suositumpi laite netin käyttöön – myös käyttötarkoitukset monipuolistuvat

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2017 kartoittaa muun muassa internetin ja yhteisöpalvelujen käytön aktiivisuutta Suomessa. Tutkimuksen mukaan matkapuhelin on yhä suositumpi laite netin käyttöön. Älypuhelin on käytössä suomalaisista 77 prosentilla ja 68 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista on käyttänyt nettiä matkapuhelimella kodin ja työpaikan ulkopuolella liikkuessaan. Muiden mobiililaitteiden suosio netin käytössä ei ole kasvanut viime vuodelta.

Julkaisu 22.7.2014

Viihtymistä, kontakteja ja hyötyä : sähköiset mediat kuudesluokkalaisen silmin

Media on nykypäivänä suuri ja alati kasvava osa elämäämme, ja lapset ja nuoret ovat sen käytössä edelläkävijöitä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää, minkälaisia merkityksiä sähköisillä medioilla (tietokone/internet, elektroniset pelit, televisio ja kännykkä) on yhden kuudennen luokan oppilaille. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, mitä sähköisiä medioita tutkimuksessa mukana olevat lapset käyttävät ja miten. Tutkimuksessa käytettiin menetelmien ja aineistojen

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat