Arkisto: mediakasvatuksen käytäntöjä

Julkaisu 1.1.2007

Näkökulmia mediakasvatukseen

Näkokulmia mediakasvatukseen -teoksen tavoitteena on tuoda esille mediakasvatuksen alalta sekä tutkimustietoa että kokemuksia käytännön sovelluksista. Teoksen ensimmäinen osa koskee mediakasvatuksessa tehtävää tutkimusta ja käsitteellistä määrittelyä. Jälkimmäisessä osassa esitellään erilaisia mediakasvatuksen hankkeita ja käytännön kokemuksia. Suomalaiselle mediakasvatukselle on viime vuosina ollut tunnusomaista erilaisten lähestymistapojen, näkökulmien, keskinäinen vuoropuhelu. Kuten teoksen artikkeleista ilmenee, näitä lähestymistapoja on luokiteltu ja ”heimoteltu”. Mediakasvatus on monipuolinen ala.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat