Arkisto: mediakasvatus

Materiaali 2012

Mediataidot

Yleisradion Mediataidot sivustolla on materiaaleja mediakasvatukseen: Näin tehtiin Avoin tarina – Avoin tarina on koululaisten kirjoituskampanjan pohjalta toteutettu tv-sarja. Videot, kuvat ja tekstit kertovat, kuinka käsikirjoituksen kohtauksesta syntyy valmis elokuvan kohtaus. Näin tehtiin Ekolokero – ohjelmasarja, jossa esiteltiin Suomen luontoa ja maata, erilaisia elinympäristöjä ja eliölajeja sekä luonnonilmiöitä. Ihmisten tarve pitää yhteyttä keskenään on vauhdittanut teknistä kehitystä.

Materiaali 2007

Me ja media – nuoret mediavaikuttajina

Julkaisu sisältää koulujen sovellettavaksi 11 toimintamallia, joissa näkökulmana on peruskoululaisten yhteiskunnallinen vaikuttaminen omassa ympäristössään. Me ja media on syksyllä 2006 toteutettu peruskoulujen mediakasvatushanke, jossa lähdettiin etsimään uusia toimintamalleja mediakasvatuksen toteuttamiseksi. Näkökulmaksi valittiin peruskoululaisten yhteiskunnallinen vaikuttamisen omassa ympäristössään. Hankkeessa pyrittiin syventämään yhteistyötä median kanssa sekä kehittämään lasten ja nuorten mediaosaamista. Me ja media -hankkeessa oli mukana

Materiaali

Sanomalehti opetuksessa

Sanomalehti opetuksessa -toiminta on sanomalehtien tarjoama palvelu. Toiminnalla pyritään antamaan vinkkejä oppitunneille sekä tukemaan koulujen opettamaa mediataitoa. Toiminta kattaa esiopetuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen opetuksen. Tälle sivustolle on koottu kaikki Aamulehden koulumailman tarjoamat materiaalit, joita opettaja voi käyttää koulutyössä.  

Materiaali 2007

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa -julkaisu on työstetty tukemaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoja, kasvatuspäämääriä ja tavoitteita sekä sisällöllisiä orientaatioita mediakasvatuksen näkökulmasta. Julkaisun tavoitteena on edistää kuntien ja yksikköjen mahdollisuutta ottaa mediakasvatus osaksi varhaiskasvatustyötä lasten, vanhempien ja yksilöiden lähtökohdat huomioiden ja antaa tukea kuntien ja eri yksiköiden mediakasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin selkeällä ja ajanmukaisella linjauksella. Julkaisu on syntynyt osana

Materiaali 2010

Matkalla mediaan

Aikuiset ovat syntyneet aivan erilaiseen mediamaailmaan kuin lapset. Vanhemmat ovat nähneet monien laitteiden saapumisen koteihin – lapsille ne ovat aina olleet siellä. On tärkeää, että vanhemmat tutustuvat lastensa tapaan kokea ja käyttää mediaa. Vanhempien tehtävä on suojella lasta median haitallisilta sisällöiltä ja vaikutuksilta, mutta myös sallia ja mahdollistaa lapselle nautinnollisia kokemuksia ja elämyksiä. Media on mahdollisuus ja se voi myös olla perhettä yhdistävä harrastus, matka

Materiaali 2011

Mainiot Mediaperheet -hanke

Mainiot Mediaperheet -materiaalikokonaisuus on suunnattu ammattikasvattajille päiväkodeissa ja kouluissa sekä muille lasten kanssa työskenteleville esimerkiksi kirjastoissa, museoissa tai järjestöissä. Materiaalia voivat hyödyntää yhtälailla myös vanhemmat. Materiaalikokonaisuus opastaa järjestämään Mainiot Mediaperheet -tilaisuuden ja antaa taustatietoa lasten ja kotien media-arjesta, koulun ja päiväkodin roolista ja mediakasvatuksesta kasvatuskumppanuuden hengessä. Mainiot Mediaperheet -toimintamallin tavoitteena on lisätä vanhempien ja ammattikasvattajien

Materiaali 2010

Mediatyökaluja varhaiskasvatukseen

Opas tarjoaa toimintavinkkejä pienten lasten sosiaalisia taitoja vahvistavaan ja kiusaamista ehkäisevään työhön päiväkodeissa sekä lapsi- ja kerhotoiminnassa. Opas on suunnattu erityisesti 3–5-vuotiaiden lasten kasvattajille. Useimpia vinkkejä voi hyödyntää myös isompien lasten parissa ja yleisesti lasten kanssa toimittaessa. Oppaassa toimintaympäristönä on erityisesti päiväkoti. Oppaan vinkeissä hyödynnetään median eri muotoja. Sadutus, valokuvat, videot tai vaikkapa tietotekniikka mahdollistavat

Materiaali 2017

Uudistettu Lapset ja media – Kasvattajan opas

Lapsilla on oikeus laadukkaaseen mediaympäristöön. Lasten turvallinen ja vastuullinen mediankäyttö edellyttää, että myös aikuiset ymmärtävät mediakulttuurin ilmiöitä. Huoltajan tehtävä on suojella lasta median haitallisilta sisällöiltä sekä mahdollistaa lapselle mukavia mediakokemuksia ja -elämyksiä. Lapsen kasvaessa aikuisen rooli muovautuu valintojen tekijästä valintojen ohjaajaksi. Lapsen median käyttöä voi ohjata ja tukea monin tavoin. Lapset ja media – Kasvattajan opas

Materiaali 2012

Mitä kuuluu? Ääni osana audiovisuaalista kerrontaa

AV-arkin tuottama Mitä kuuluu? -opetuspaketti koostuu kirjallisesta opetusmateriaalista sekä Mediataide kasvattaa -palvelussa katsottavista videoista. Opetuspaketti perustuu kotimaisten eturivin mediataiteilijoiden teoksiin. Se käsittelee erityisesti äänen merkitystä osana audiovisuaalista kerrontaa. Audiovisuaalinen kerronta herättää tunteita, vaikuttaa niihin ja auttaa käsittelemään tunteita. Median parissa työskentely kehittää myös itseilmaisun taitoja sekä kykyä tulkita audiovisuaalista kerrontaa. Mediataide usein kyseenalaistaa hallitsevaa mediakuvastoa

Materiaali 2012

Mediasta maahanmuuttajille

Mediasta maahanmuuttajille on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen parissa työskenteleville opettajille, ohjaajille ja kouluttajille suunnattu oppimateriaali. Se käsittelee mediakasvatuksen ja mediataitojen opettamista aikuisille maahanmuuttajille. Teos perustuu kirjoittajien kokemuksiin aikuisille maahanmuuttajille järjestetyistä mediakasvatuskursseista ja niillä havaituista hyvistä käytännöistä. Kurssit järjestettiin osana ESR-rahoitteista Open Zone – Avoimen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden lähikirjastovyöhyke -hanketta vuosina 2008–2011.    

1 30 31 32 33 34 35
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat