Arkisto: mediakasvatustutkimus

Blogi 8.1.2016

Tieteidenvälisellä yhteistyöllä kohti laaja-alaista ymmärrystä ja uusia avauksia

Moniin tärkeisiin kasvatuksen kysymyksiin ei löydy välttämättä kattavaa vastausta yhden alan piiristä. Mediakasvatus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella erityisesti kasvatukseen ja mediaan liittyviä aiheita. Tarve laaja-alaiseen ymmärtämiseen ei ole ainakaan tämänhetkisen mediakulttuurin ja yhteiskunnan valossa vähentymässä, päinvastoin. Tutkimuksen kentällä tieteenalojen yhteistyö ja niiden välisten raja-aitojen ylittäminen tukee laaja-alaisen ymmärryksen lisäksi uusien näkökulmien ja ideoiden syntymistä. Tieteenalojen välinen vuorovaikutus

Uutinen 22.9.2015

Mediakasvatuksen professorin tehtävä auki Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikössä on haettavana mediakasvatuksen  professorin tehtävä. Mediakasvatuksen professorin tehtävänä on edistää monitieteistä mediakasvatuksen tutkimusta ja opetusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti sekä toimia mediakasvatuksen asiantuntijana myös yliopiston ulkopuolella. Mediakasvatuksen professorin erityisiin tehtäviin kuuluu kansainvälisestä maisteriohjelmasta vastaaminen ja sen kehittäminen. Tehtävä on yhteiskuntatieteellisesti painottunut ja se edellyttää mediatutkimuksen ja mediakasvatuksen tutkimuksen

Uutinen 8.4.2014

Mediakasvatustutkimus.nyt 2014 -kuulumiset

Mediakasvatusseura järjesti yhteistyössä Helsingin yliopiston Mediakasvatuksen tutkimusryhmän ja Koulu kaikkialla -hankkeen kanssa Mediakasvatustutkimus.nyt 2014 – Quo vadis suomalainen mediakasvatus? -tutkijatapaamisen Helsingin yliopiston Minerva-torilla 1.4.2014. Lähes kaikki mediakasvatuksen tutkimuksen kärkinimet olivat paikalla kuuntelemassa ja osallistumassa keskusteluun. Tapaamiseen osallistui 60 tutkijaa, asiantuntijaa ja mediakasvatuksesta kiinnostunutta. Tutkijoita oli paikalla kuudesta yliopistosta. Aamupäivän mielenkiintoiset puheenvuorot striimasi nettiin Otavan opisto.

Julkaisu 1.1.2007

Näkökulmia mediakasvatukseen

Näkokulmia mediakasvatukseen -teoksen tavoitteena on tuoda esille mediakasvatuksen alalta sekä tutkimustietoa että kokemuksia käytännön sovelluksista. Teoksen ensimmäinen osa koskee mediakasvatuksessa tehtävää tutkimusta ja käsitteellistä määrittelyä. Jälkimmäisessä osassa esitellään erilaisia mediakasvatuksen hankkeita ja käytännön kokemuksia. Suomalaiselle mediakasvatukselle on viime vuosina ollut tunnusomaista erilaisten lähestymistapojen, näkökulmien, keskinäinen vuoropuhelu. Kuten teoksen artikkeleista ilmenee, näitä lähestymistapoja on luokiteltu ja ”heimoteltu”. Mediakasvatus on monipuolinen ala.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat