Arkisto: mediakritiikki

Tapahtuma 14.9.2017

Mediakasvatuskoulutus

Tilaisuus järjestetään Helsingissä perjantaina 22.9. klo 10-15. Koulutukseen voi osallistua joko paikan päällä Helsingissä tai webinaarina. Webinaariosallistujille lähetetään edellisenä päivänä sähköpostilla linkki, jonka kautta pääsee liittymään webinaarilähetykseen. Osallistuminen ei siis vaadi Adobe Connect -lisenssiä. Tänä vuonna koulutuksessa pureudutaan kriittiseen medialukutaitoon ja erityisesti kuvaan sekä videoon. Aalto-yliopiston valokuvataiteen lehtori Hanna Weselius puhuu siitä, onko uutiskuva totta,

Uutinen 21.8.2017

Faktana, kiitos! -kiertue tuo toimittajat kouluihin

Joukko vapaaehtoisia toimittajia tarjoutuu tänä syksynä vieraaksi kouluihin Faktana, kiitos! -kiertueen kautta. Vierailujen tavoitteena on tukea oppilaita itsenäisessä tiedon arvioinnissa, lähdekriittisyydessä sekä herätellä ajatuksia omasta sosiaalisen median käytöstä. Faktana, kiitos! -kiertueen keskiössä ovat toimittajien ja nuorten kohtaamiset ja keskustelut. Oikean ja valheellisen tiedon tunnistaminen on entistä ajankohtaisemmaksi erilaisten propaganda-, viha- ja valeuutissivustojen yleistyttyä viime vuosina;

Materiaali 2017

Viiden kohdan testi vihapuheen vastaiseen työhön

Eettisen journalismin verkosto on julkaissut englanninkielistä vihapuheen vastaista materiaalia journalistien työn tueksi. Materiaalin pohjalta on lisäksi tehty infograafin muodossa oleva viiden kohdan testi, jonka tarkoituksena on herättää kysymyksiä mm. uutistiedon hankintaan, käsittelyyn ja jakamiseen liittyen. Testi on saatavissa eri kielillä, myös suomeksi. Testiä voi hyödyntää myös muussa vihapuheen vastaisessa työssä ja työkaluna mediakriittisyyden kehittämiseen. Tutustu

Blogi 21.4.2015

Musta tulee isona MasterChef!

  Media luo mielikuvia ja välittää tietoa. Nämä molemmat puolet vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen ja valintoihin: niin maitohyllyllä tehtyihin ostovalintoihin kuin koulutus- ja urapolun valintaankin. Kysyin pari vuotta sitten kokkiopiskelijoilta, kuinka monen alan valintaan oli vaikuttanut television lukuisten kokkiohjelmien tapittaminen. Kukaan ei moista ajatusta tunnistanut.

Julkaisu 22.7.2014

Media, kasvatus ja kulttuurin kierto

Mediasta on länsimaisissa yhteiskunnissa tullut jatkuvasti vahvempi yhteiskunnallinen vaikuttaja ja toimija. Kun julkisuuden muodot ja niiden väliset rajat ovat samaan aikaan, pitkälti digitaalisten medioiden vaikutuksesta, muuttuneet rajustikin, on syntynyt kulttuurinen tilanne, joka vaatii uusia hahmotustapoja. Verkkokirjan artikkelit käsittelevät kolmea aluetta, jotka vaihtelevassa määrin implikoivat toisiaan: kulttuurituotanto, mediakritiikki ja mediakasvatus. Eräänlaisena johdatuksena kirjaan toimii Sanna Pekkisen

Julkaisu 22.7.2014

Viihtymistä, kontakteja ja hyötyä : sähköiset mediat kuudesluokkalaisen silmin

Media on nykypäivänä suuri ja alati kasvava osa elämäämme, ja lapset ja nuoret ovat sen käytössä edelläkävijöitä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää, minkälaisia merkityksiä sähköisillä medioilla (tietokone/internet, elektroniset pelit, televisio ja kännykkä) on yhden kuudennen luokan oppilaille. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, mitä sähköisiä medioita tutkimuksessa mukana olevat lapset käyttävät ja miten. Tutkimuksessa käytettiin menetelmien ja aineistojen

Materiaali 2009

Hyvä paha media – käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon

Hyvä paha media on Suomen lasten ja nuorten säätiön tuottama käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon. Se sisältää niin pohdintaa, lyhyitä asiantuntijoiden puheenvuoroja ja tehtäviä. Oppaan mukaan kriittisesti medialukutaitoinen henkilö esittää käyttämilleen teksteille seuraavia kysymyksiä: Miksi tämä mediateksti on tehty ja kuka on sen tekijä? Millaisin keinoin juuri tämä mediateksti pyrkii herättämään mielenkiintoni? Miten minä ymmärrän tämän mediatekstin

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat