Arkisto: mediakulttuuri

Uutinen 9.6.2017

Seksin ABC valistaa pilke silmäkulmassa

Suomen RFSU:n sponsoroima Seksin ABC -animaatiosarja löytyy jälleen kokonaisuudessaan Yle Areenasta. Nuorille suunnatussa sarjassa seksuaalisuutta lähestytään pilke silmäkulmassa ja valistus kätkeytyy sisälle sarjan juoneen. Sarjan ensimmäisessä jaksossa Krista Kososen ääninäyttelemä toimittaja Maria Di Bona päätyy tekemään seksivalistuselokuvaa. Elokuvan teko toimii punaisena lankana, jonka kautta käsitellään seksuaalisuuteen liittyviä aiheita kuten ulkonäköpaineita, seksuaalista ahdistelulua, nettipornoa ja miesten

Uutinen 3.5.2017

Toukokuun 100 mediakasvatusideaa -kooste on julkaistu!

  Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi ja osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa Mediakasvatusseura juhlistaa laadukasta suomalaista mediakasvatusta nosta- malla esiin sen säihkyvimpiä helmiä vuosien varrelta.

Julkaisu 10.4.2017

Citizens in a Mediated World

Digitaalinen media on osa arkipäivää, mutta digitaalisessa maailmassa navigoiminen vaatii myös uudenlaisia taitoja ja muutoksia asenteissa. Nordicomin Citizens in a Mediated World -teos pohtii kansalaisuuden merkitystä globalisoituneessa digitaalisessa mediakulttuurissa, sekä miten media- ja monilukutaito voivat edistää lasten ja nuorten oikeuksia. Teoksessa esitellään Media and Information Literacy -konferenssissa käytyjä keskusteluja sekä siellä saavutettuja tuloksia. Konferenssi järjestettiin

Julkaisu 20.10.2016

Ruutuaikaviikon Keskustelua ruutuajasta -kooste

Onko ruutuaikakonsepti vanhentunut? Jos on, niin millaisia suosituksia lasten ja nuorten mediankäytölle tulisi olla? Entä aikuisten?

Materiaali

Mediakasvatus nuorisotyössä -kooste

Digitaalinen media on nuorille keskeinen toiminta- ja kasvuympäristö, ja mediakasvatus kuuluu jokaisen nuorisotyötä tekevän arkeen. Media, digitaalinen teknologia ja nuorten mediakulttuuri tarjoavat uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia nuorten parissa työskentelyyn, mutta uusiin toimintaympäristöihin, -malleihin ja -tapoihin liittyy myös haasteita. Mediakasvatusseuran Verken kuntakyselyyn tuottaman Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta –lisäraportin mukaan internetin ja digitaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen koetaan tärkeänä nuorisotyössä, mutta ammatilliseen

Blogi 30.10.2014

Miksi mediakasvatus kuuluu media-ammattilaisille?

Kenelle mediakasvatus kuuluu? Onko se jotain joka tapahtuu kouluissa vai onko se myös media-alan ammattilaisen velvollisuus? Osallistuin kuluvana syksynä Mediakasvatusseuran toteuttamaan media-alan oppilaitoksille tarkoitetulle koulutuskiertueelle, jossa pohdimme muun muassa näitä kysymyksiä. Koulutuksen tarkoituksena oli tarjota tuleville media-alan ammattilaisille näkökulmia mediakasvatukseen ja ajatuksia kenties oman mediakasvattavuuden löytämisessä. Kohtasimme usean kouluttajan voimin alan opiskelijoita Turun ja Lahden

Uutinen 13.10.2014

Uusi tutkimus nuorten miesten mediasuhteesta!

Tampereen yliopiston tutkimuskeskus COMETissa (Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus) on valmistunut tutkimus poikien mediakultturia käsittelevistä teemoista. Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamassa hankkeessa selvitettiin, miten suomalaiset pojat ja nuoret miehet käyttävät ja arvottavat erilaisia medioita, millaiset seikat mediakäyttöä ohjaavat ja millaisena nuoret miehet itse kokevat heille tarjoutuvan mediamaiseman ja osallistumisen mahdollisuudet.

Julkaisu 22.7.2014

”Mediasta ei tule tehdä mörköä, mutta siitä pitää keskustella”: Tutkimus kasvattajan tarvitsemista mediakasvatustaidoista

Tämän opinnäytetyö tutki sitä, miten mediakasvatus näkyy sosiaalialan työkentillä ja miten sitä tulisi kehittää. Tarkoituksena oli kartoittaa, mitä kaikkea mediakasva-tus pitää sisällään. Tutkimuskysymyksenämme oli selvittää, mitä taitoja kasvattaja tarvitsee mediakasvatukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli se, että se tuo uusia nä-kökulmia ja tutkimuksellista tietoa, joita voidaan hyödyntää sosiaalialan koulu-tuksen kehittämisessä. Lahden Ammattikorkeakoulu toimi opinnäytetyön toimeksiantajana. Tutkimuksen teoreettinen

Julkaisu 22.7.2014

Alakoulun mediaviikko Opettajan opas mediakasvatuksellisen teemaviikon järjestämiseen

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa mediakasvatuksellinen opettajien ja muiden kasvattajien käyttöön tarkoitettu oppimateriaali. Materiaali kokoaa yhteen toimivia ja hyödyllisiä menetelmiä ja tehtäviä mediakasvatuksen alalta ja tarjoaa mallin sekä ohjeita alakoulun opettajille mediakasvatuksellisen teemaviikon järjestämiseen. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja sen toimeksiantaja ja tilaaja on Mediakasvatusseura ry. Opinnäytetyössä on hyödynnetty laaja-alaisesti mediakasvatuksen tutkimusta ja kirjallisuutta. Suomalainen mediakasvatuskenttä

Julkaisu 22.7.2014

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten käsityksiä mediakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla varhaiskasvatuksen ammattilaisten käsityksiä mediakasvatuksesta. Tutkimuskysymykset käsittelevät varhaiskasvatuksen ammattilaisten käsityksiä mediakasvatuksesta sekä mediakasvatuksen ja varhaiskasvatuksen suhteesta. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten käsityksiä mediakasvatuksesta tarkastellaan osana kasvattajien kasvatustietoisuutta. Tutkimuksessa tiedonhankintamenetelmänä käytettiin fenomenografista haastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin neljää päiväkodin työtiimiä keväällä 2007. Aineistoa analysoitiin fenomenografisella neljän vaiheen analyysimallilla. Aineiston analyysissä etsittiin, lajiteltiin ja ryhmiteltiin merkityksellisiä ilmauksia ryhmiksi. Saaduista

1 2 3
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat