Arkisto: mediamaailma

Tapahtuma 17.1.2017

Sanomalehtiviikko 30.1.–3.2.2017

Sanomalehtiviikkoa vietetään seuraavan kerran 30.1.–3.2.2017. Sanomalehtiviikko on sanomalehtien ja koulujen tärkein yhteiskampanja ja yksi suurimmista mediakasvatustapahtumista koko Suomessa. Sanomalehtiviikko antaa lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Vuoden 2017 Sanomalehtiviikko haastaa pohtimaan omaa mediamaailmaa. Mihin sisältöihin luotat netissä ja miksi? Viikon aikana pureudutaan myös sosiaalisen median kupliin ja

Materiaali 2013

Tutkimusmatkalla mediamaailmassa – Pienen lapsen mediakasvatus

Lasten mediankäyttö alkaa jo vauvana. Valtaosa alle kaksivuotiaista selailee ja lukee kirjoja ja kuuntelee äänitteitä sekä radiota. Mediakasvatus on hyvä aloittaa siis varhaisessa vaiheessa. Pienen lapsen kohdalla se tarkoittaa pieniä annoksia turvallisia, monipuolisia ja mukavia mediatuokioita, joita koetaan yhdessä vanhemman ja sisarusten kanssa. Tutkimusmatkalla mediamaailmassa on pienten lasten vanhemmille sunnattu tietopaketti mediakasvatuksesta.    

Materiaali 2006

Noin kymmenen askelta eettiseen mediakulttuuriin

Noin kymmenen askelta eettiseen mediakulttuuriin -materiaalin tarkoituksena on kasvattajien havahduttaminen olemassa olevaan mediamaailmaan. Lapsilla on oikeus hyvään elämään mediakulttuurissa. Samalla kasvattajan on tärkeää pohtia omaa suhdettaan mediaan ja omia mediavalintojaan. Media ei ole enää pelkästään tekninen väline, jonka kautta jaetaan erilaisia mediatuotoksia. Tämän päivän media on sosiaalisen kanssakäymisen paikka yhtälailla kuin omien mediatuotosten areena. Kännykkä

Materiaali

Mediakompassi

Mediakompassi on Yleisradion tuottama palvelu ala- ja yläkouluissa tehtävään mediakasvatustyöhön. Mediakompassi käsittelee audiovisuaalista mediaa eli kuvallisia ja äänellisiä keinoja hyödyntävää viestintää. Sivuilla on mm. Kuvakoulu sekä erilaisia työvälineitä liikkuvan kuvan ja äänen käsittelyyn. Tehtävävinkkejä ja harjoituksia jaoteltuna luokka-asteittain. Tietoa myös Mediabussista.  

Materiaali 2008

Mediametkaa! Osa 3 – Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Oppimateriaali auttaa kasvattajaa käsittelemään uskonnollisia ja eettisiä aiheita lasten kanssa mediaa apuna käyttäen. Kirja on ajankohtainen, koska Suomi on yhä monikulttuurisempi maa ja lapsiryhmissä on yhä enemmän eri uskontokuntien edustajia. Teos kuuluu Mediametkaa! -kirjasarjaan ja soveltuu varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetuksen alaluokille ja erilaisiin kerhoihin. Monia tehtäviä voi käyttää myös vanhempien lasten kanssa. Kirja on rahoitettu osittain Opetusministeriön Mediamuffinssi-hankkeen rahoituksella.

Materiaali 2006

Mediametkaa! – Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla

Mediakasvattaminen on normaalia kasvattajana toimimista houkuttelevan, hauskan ja hurjan mediatarjoilun keskellä. Sen työtavat ja menetelmät ovat aivan samoja kuin muussakin kasvatuksessa ja opetuksessa. Jos tarkastelee omaa toimintaansa kasvattajana, voi ilokseen huomata toimineensa tiedostamattaan mediakasvattajana. Tietoisuus omasta toiminnasta auttaa näkemään, miten itsessäkin asuu pieni mediakasvattaja, ja tekemään työskentelystä entistä tavoitteellisempaa. Tämä kirja on tarkoitettu mediakasvatuksen käsikirjaksi kaikille

Materiaali 2014

Me mediassa -kerhonohjaajan opas

Me mediassa -ohjaajan opas on suunnattu 4H:n Me mediassa -teemakerhon ohjaajille. Oppaassa on valmiit sisältösuunnitelmat kahdeksalle kerhon tapaamiskerralle. Lisäksi oppaasta saa tukea lasten kanssa käytävään keskusteluun nettikiusaamisesta ja turvallisuudesta verkossa. Me mediassa -kerho tuo kuuluville lasten omaa ääntä, heidän omaa mediamaailmaansa ja -arkeaan sekä sitä, mitkä asiat mediassa ovat heille tärkeitä. Ohjaajan tehtävä on kannustaa

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat