Arkisto: mediamaisema

Julkaisu 7.2.2018

Nuorten media-arki ja lukutaito -tutkimusraportti

Uutismedian aktiivisella seuraamisella on selvä yhteys lukutaitoon, selviää Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tekemästä Nuorten media-arki ja lukutaito -tutkimuksesta, joka pohjaa PISA 2015 -tuloksiin. Jatkotutkimus toteutettiin loppuvuonna 2017. Tutkimuksen tilasi Sanomalehtien Liitto, ja tutkimus julkaistiin osana vuoden 2018 Sanomalehtiviikkoa. Tutkimusraportissa tarkastellaan tarkemmin PISA 2015 -tutkimuksen tuloksia ja niiden kautta nuorten media-arkea sekä mediankäytön yhteyttä lukutaitoon ja oppimistuloksiin

Julkaisu 4.2.2016

Väitös eri ikäryhmien mediasuhteista

Taiteen maisterin, Mediakasvatusseuran hallituksen jäsenen Riitta Tammen väitöskirja käsittelee eri ikäryhmien mediasuhteita. Hän tarkastelee medioiden käyttöä ja eri medianimikkeiden määrää sekä medioihin sitoutumista väitöksessään Engaging with Media in the Fragmented Media Environment. Using multiple methods to discover elements of media engagement. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että mediakäytön fragmentoituminen ja medioihin sitoutuminen ovat kytköksissä toisiinsa ja niitä

Materiaali 2013

Pikselimainoksia ja pelivaluuttaa

Tässä Mediataitoviikkoa 2014 varten toteutetussa materiaalissa avataan kaupallisen verkkomedian toimintalogiikkaa sekä lisätään oppilaiden ymmärrystä mainonnan keinoista. Mainontaa voi olla toisinaan vaikeaa havaita muun mediasisällön joukosta. Useilla lapsille suunnatuilla verkkosivuilla yhdistetään mainontaa, viihdettä ja toimituksellista aineistoa. Vuorovaikutteinen media tarjoaakin monenlaisia mahdollisuuksia erityisesti kohdennetulle mainonnalle. Yhä pienemmät lapset tekevät ostoksia verkossa. Ensimmäiset ostokset ovat tyypillisesti maksullisia lisäpalveluita

Materiaali 2010

Kerho käyntiin – Tukioppilas mediakerhon apuohjaajana

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Kerhokeskus – koulutyön tuki ry:n yhdessä tuottama Kerho käyntiin -materiaali esittelee mediakerhot esimerkkinä nuorten ohjaamista kerhoista. Materiaalin tavoitteena on kannustaa kouluja ja MLL:n paikallisyhdistyksiä perustamaan kerhoja, joissa noin 15-vuotiaat nuoret toimivat mediakerhojen apuohjaajina. Nuoret voivat ohjata mediatuokioita myös esimerkiksi iltapäiväkerhoissa. Kerho käyntiin -materiaali sisältää ohjeita mediakerhon perustamiseen ja kerhotoiminnan pyörittämiseen sekä tarjoaa

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat