Arkisto: median käyttö

Uutinen 23.11.2017

Ajallinen rajoittaminen ei riitä mediakasvatukseksi

Toimittaja Minna Nalbantoglu kirjoitti 22.11.2017 Helsingin Sanomissa kokeilusta, jossa hän luopui viikon ajaksi lasten niin kutsutun ruutuajan rajoittamisesta. Haluamme oikoa kokeilun taustalla olevaa johtopäätöstä ja tuoda samalla esiin, että pelkkä ajan mittaaminen on mediakasvatuksen keinona liian yksipuolinen. Nalbantoglun perheessä oli ennen kokeilua käytössä selkeät ajalliset rajat median käytölle. Kokeilun käynnisti kasvatusammattilaisten esittämä ruutuaika-käsitteen kritiikki, jota toimittaja tulkitsee niin, että

Seuran uutinen 23.11.2017

Ajallinen rajoittaminen ei riitä mediakasvatukseksi

Toimittaja Minna Nalbantoglu kirjoitti 22.11.2017 Helsingin Sanomissa kokeilusta, jossa hän luopui viikon ajaksi lasten niin kutsutun ruutuajan rajoittamisesta. Haluamme oikoa kokeilun taustalla olevaa johtopäätöstä ja tuoda samalla esiin, että pelkkä ajan mittaaminen on mediakasvatuksen keinona liian yksipuolinen. Nalbantoglun perheessä oli ennen kokeilua käytössä selkeät ajalliset rajat median käytölle. Kokeilun käynnisti kasvatusammattilaisten esittämä ruutuaika-käsitteen kritiikki, jota

Julkaisu 22.7.2014

Mapping Digital Media: Finland

Perinteinen media, uutisalustat ja julkisen palvelun yleisradiotoiminta ovat säilyttäneet asemansa digitaalisella aikakaudella Suomessa. Perinteinen media hallitsee uutistarjontaa digitaalisilla alustoilla ja sosiaalisessa mediassa. Digitalisaatio on lisännyt televisiokanavien määrää ja kilpailua yleisöstä. Verkkomedioiden määrä on kasvanut nopeasti. Vaikka tavat lukea ja katsoa uutisia ovat muuttuneet, suuri osa väestöstä katsoo television uutislähestystä ainakin kerran viikossa. Sanomalehtien lukeminen on

Uutinen 27.6.2014

Lapset oppivat mediataitoja 4H-kerhossa

Digitaaliset pelit, älypuhelimet ja sosiaalinen media ovat läsnä yhä nuorempien lasten arjessa. Mediamaailmassa tarvitaan kuitenkin muutakin kuin vain teknisiä käyttötaitoja. 4H:n uudessa Me mediassa -kerhossa alakouluikäiset lapset pääsevät tekemään mediaa itse ja oppivat samalla turvallisia mediataitoja. Me mediassa -kerho keskittyy sähköiseen mediaan, kuten blogeihin, digitaalisiin peleihin, valokuvaamiseen ja videoihin. Kerhossa tehdään mediaa yhdessä: otetaan valokuvia,

Julkaisu 2.1.2007

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin — katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja – säätelyn käytäntöihin  -julkaisun tarkoituksena oli selvittää kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten perusteella median vaikutuksia ja riskitekijöitä lasten ja nuorten kehitykseen. Tavoitteena oli myös tutustua mediakasvatuksen ja mediasuojelun käytänteisiin eri maissa sekä kerätä saatuja kokemuksia median julkisen säätelyn ja itsesäätelyn muodoista lasten suojelemiseksi vahingolliselta aineistolta.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat