Arkisto: mediapedagogiikka

Julkaisu 17.12.2015

Uusien kirjoitustaitojen opetus – luovaa ja yhteisöllistä kirjoittamista osallisuuden kulttuurissa

Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen Creative Writing Research Journal -julkaisu sisältää mediakasvattajalle mielenkiintoisen artikkelin liittyen uusiin, yhteisöllisiin mediakirjoitustaitoihin. Tämä suomenkielinen artikkeli valottaa osallisuuden pedagogiikkaa ja sen yhteyttä sosiaalisiin mediaympäristöihin sekä uudenlaisiin sisällöntuotannon käytäntöihin. Artikkelin mukaan uusia mediakirjoitustaitoja oppii parhaiten silloin, kun toiminta tapahtuu sosiaalisen median osallisuuden kulttuurin omaisessa ympäristössä, jossa korostuvat luova ja

Materiaali 2013

Näe, koe, kuuntele – mediamenetelmiä opettajille

Näe koe kuuntele -julkaisussa mediamenetelmiä työssään kehittäneiden opettajien ryhmä jakaa kokemuksensa lukijalle. Kirjoittajat kuvailevat onnistuneita kokemuksiaan mediamenetelmistä. He pysähtyvät oppilaiden kanssa kuvien, äänten ja viestien äärelle, tutkivat ja tarkastelevat ilmiöiden merkityksiä, luovat ja toteuttavat uusia opetuksellisia ideoitaan. Opas soveltuu kaikille mediakasvatuksesta ja monilukutaidosta kiinnostuneille peruskoulun ja toisen asteen opettajille sekä esimerkiksi kirjastojen ja sosiaalialan ammattilaisille.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat