Arkisto: mediataide

Uutinen 10.4.2018

Voima-lehden mediakasvatusnumero tilattavissa maksutta opetusmateriaaliksi

Voima-lehdestä ilmestyy 7.5. mediakasvatuksen teemanumero, jota postitetaan normaalin jakelun ohella ilmaiseksi kaikille kiinnostuneille, kuten oppilaitoksille ja muille mediakasvattajille.

Materiaali 2018

Mitä tarkoittaa? -Mediataide monilukutaidon lähteenä

Mitä tarkoittaa? -Mediataiden monilukutaidon lähteenä on AV-arkin eli suomalaisen mediataiteen levityskeskuksen oppimateriaali, joka sisältää nuorille ja nuorten kanssa toimiville kasvattajille ja ohjaajille sarjan videoteoksia ja niihin liittyviä tehtäviä. Teos on osa AV-arkin Mediataide kasvattaa -oppimateriaalikokonaisuutta, jonka tarkoituksena on edistää taiteen esittämistä ja hyödyntämistä kouluissa. Mitä tarkoittaa? antaa avaimia monilukutaidon pohtimiseen ja kehittämiseen digitaalisessa kulttuurissa, ja

Uutinen 7.2.2017

Ylen Oi maamme! -projekti haastaa tekemään omia lyhytelokuvia

Yle haastaa Oi Maamme! -projektin myötä suomalaiset tekemään omia lyhytelokuvia vanhasta arkistomateriaalista. Maaliskuusta 2017 alkaen Yle julkaisee verkossa joka kuukausi yli tunnin mittaisia paketteja vanhaa filmimateriaalia, josta ihmisten toivotaan leikkaavan omia lyhytelokuvia omilla välineillään. Noin 1-8-minuuttiset lopputulokset lähetetään Ylelle, joka julkaisee ne Areenassa. Parhaat videot pääsevät eri puolilla Suomea järjestettäviin museonäyttelyihin. Myöhemmin syksyllä 2017 niistä

Hanke 3.6.2016

Suomalaisen mediataiteen ja pelikulttuurin pitkäaikaisarkistoinnin kehittämishanke

Suomalaisen mediataiteen ja pelikulttuurin pitkäaikaisarkistoinnin kehittämishanke käynnistyi maaliskuussa 2015 ja kestää noin vuoden. AV-arkki toteuttaa hankkeen yhteistyössä Suomen mediataideverkoston kanssa. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen aikana selvitetään mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin olemassa olevia resursseja, toimintamalleja sekä puutteita. Selvityksen lopputuloksena luodaan uudenlaisia skenaarioita mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin järjestämiseksi sekä kehitetään arkistointistrategiaa. Päämääränä on, että Kansallisen digitaalisen kirjaston tallennuspalveluun luodaan erilaisia polkuja,

Materiaali 2012

Mediataide kasvattaa!

Mediataide kasvattaa! on AV-arkin ylläpitämä media- ja taidekasvatuksen verkkopalvelu. Palvelusta löytyy kattavasti kotimaisia mediataideteoksia, joita voi vapaasti hyödyntää opetuskäytössä. Teosten lisäksi palvelusta löytyy tehtäviä, jotka auttavat purkamaan katselukokemuksen ja kannustavat myös omaan median tuottamiseen. Mediataide kasvattaa! -palvelun kohderyhmänä ovat aiemmin olleet varhaiskasvatus ja -alakouluikäiset lapset sekä heidän kasvattajansa. Vuoden 2017 aikana palvelun kohderyhmää laajennetaan yläkouluikäisiin.

Materiaali 2015

REmiksi-oppimateriaalit

REmiksi -oppimateriaalit ja opastukset käsittelevät Internetissä ja tietokoneella tapahtuvaa mediatuotantoa kuten kuvankäsittelyä, html-kieltä, animaatioita ja Etherpad-yhteiskirjoittamista. Materiaalit on tuotettu REmiksi-hankkeessa, joka liittyy mediataiteeseen ja nettikasvatukseen.  Oppimateriaali-osiosta löydät taiteilijapajojen pohjalta kehitellyt laajemmat oppimiskokonaisuudet ja joukon harjoitteita, jotka voi toteuttaa lyhyemmällä ajalla lasten kanssa koulussa tai kotona. Oppimiskokonaisuudet sopivat rungoksi vaikkapa koululuokan kanssa tehtävään pidempijänteiseen työskentelyyn tai vanhempien ja

Materiaali 2015

Miten tutkin? -oppimateriaali mediataiteesta varhaiskasvattajille

Miten tutkin? Taide tiedon lähteenä -oppimateriaali jatkaa AV-arkin tuottamaa mediakasvatukseen suunnattua oppimateriaalien sarjaa. Sarjan neljäs opas antaa avaimia mediataiteen valjastamiseksi osaksi kokonaisvaltaista oppimisprosessia ja keinoksi tutkia ympäröivää maailmaa sekä sen ilmiöitä. Oppaan tavoitteena on rohkaista kasvattajia käyttämään mediataidetta ja sen työskentelytapoja rohkeasti osana ainerajoja ylittävää integroivaa opetusta. Miten tutkin? Taide tiedon lähteenä -opas sisältää viisi

Tapahtuma 9.11.2015

Kulttuurihäirintää pohjoisesta: POLARIZED! Vision –elokuva- ja mediataidetapahtuma Rovaniemellä

Rovaniemellä järjestetään 20.-22.11.2015 POLARIZED! Vision –elokuva- ja mediataidetapahtuma, joka esittelee monimuotoisia ja ajatuksia herättäviä lyhytelokuvia pohjoisesta. Tapahtuma koostuu elokuvakilpailusta, lyhytelokuvanäytöksistä, seminaarista sekä muusta oheisohjelmasta. Tämän vuoden teemana on kulttuurihäirintä. POLARIZED! Visionin avaa ”Pohjoinen kulttuurihäirintä” -seminaari, jonka puhujavieraiksi saapuvat toimittaja ja kirjailija Jari Tamminen, taiteilija ja tutkija Teemu Mäki, Tuffi Filmsin tuottaja Elli Toivoniemi, sekä pohjois-ruotsalainen

Hanke 19.3.2015

REmiksi – mediataidetta ja nettikasvatusta

REmiksi on ala-asteikäisille lapsille suunnattu media- ja taidekasvatushanke. Projektissa tuotetaan taiteilijoiden vetämä työpajasarja kouluissa sekä oppimateriaali, jossa internet esitellään lapsille oman luovan tuotannon ympäristönä. Remiksi-projektin toteuttaa Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry. Projektin työpajoista vastaavat taiteilijat Maria Candia, Tero Huttunen ja Jouni Seppänen, Mikko Laajola sekä Anni Puolakka Remiksi-pajat toteutetaan huhtikuussa 2015 Helsingin ala-asteen kouluissa. Projektin etenemistä seurataan

Uutinen 13.3.2015

Mediataide osana lasten nettikasvatusta

Nettikulttuuri on ennen muuta oman tekemisen ja jakamisen kulttuuria, mutta lasten oma toimijuus ja tekemisen mahdollisuudet netissä ovat rajalliset. Heidät on lukittu kuluttajan asemaan: YouTube, Instagram, Facebook – on suljettu alle 13-vuotiailta. Pienet lapset saavat  siis tuottajan oikeudet vasta paljon myöhemmin kuin heidän henkilökohtainen mediasuhteensa on alkanut kehittymään.  REmiksi on kokeellinen projekti, jonka keskiössä ovat taiteilijoiden vetämät työpajat

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat