Arkisto: mobiililaitteet

Julkaisu 23.11.2017

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2017

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2017 kartoittaa muun muassa internetin ja yhteisöpalvelujen käytön aktiivisuutta Suomessa. Tutkimuksen mukaan matkapuhelin on yhä suositumpi laite netin käyttöön. Älypuhelin on käytössä suomalaisista 77 prosentilla ja 68 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista on käyttänyt nettiä matkapuhelimella kodin ja työpaikan ulkopuolella liikkuessaan. Muiden mobiililaitteiden suosio netin käytössä ei ole kasvanut viime vuodelta. Netin käyttö puhelimella on

Uutinen 23.11.2017

Matkapuhelin yhä suositumpi laite netin käyttöön – myös käyttötarkoitukset monipuolistuvat

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2017 kartoittaa muun muassa internetin ja yhteisöpalvelujen käytön aktiivisuutta Suomessa. Tutkimuksen mukaan matkapuhelin on yhä suositumpi laite netin käyttöön. Älypuhelin on käytössä suomalaisista 77 prosentilla ja 68 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista on käyttänyt nettiä matkapuhelimella kodin ja työpaikan ulkopuolella liikkuessaan. Muiden mobiililaitteiden suosio netin käytössä ei ole kasvanut viime vuodelta.

Julkaisu 22.7.2014

Lapset mediatuottajina – 8–11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen

Lähes kaikilla suomalaiskoululaisilla on oma kännykkä. Kännykät ovat tänä päivänä monimedialaitteita. Oma mobiililaite valtauttaa toimijuuteen, ja lapset ovatkin luovia, kekseliäitä ja ahkeria sisällöntuottajia. Kuvia ja videoita tuotetaan ensisijaisesti itseä ja kavereita varten; niitä ei vielä juurikaan tässä ikävaiheessa ladata nettiin, mutta digitaalinen osallisuus ja jakamisen kulttuuri piirtyvät lasten eteen kiinnostavana maisemana.Moni vanhempi hankkii lapselleen kännykän

Julkaisu 22.7.2014

Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices

Mobiililaitteiden, kuten puhelinten ja tabletien, opetuskäyttö lisääntyy hyvää vauhtia. Aihepiiri on ollut teknologiavetoinen, opetuskäyttöä on perusteltu lähinnä tarkemmin määrittelemättömillä 2000-luvun kansalaistaidoilla (21th century skills) ja uuden teknologian hyödyntämisen tärkeydellä. Tämä väitöskirja on teoreettisesti ja metodologisesti perusteltu vastine tähän keskusteluun. Tutkimus yhdistää pedagogista vaiheistamista ja kognitiivisia työkaluja käsittelevän teoreettisen viitekehyksen kolmeen todellisissa oppimistilanteissa tehtyyn kokeiluun. Työ

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat