Arkisto: nuoret aikuiset

Hanke 31.10.2017

Digipelirajat’on

Digipelirajat’on on Sosiaalipedagogiikan säätiön koordinoima valtakunnallinen, kolmivuotinen hanke. Hankkeessa kehitetään tukimuotoja tietokone-, video- ja mobiilipelejä ongelmallisesti pelaaville nuorille aikuisille. Toiminta on suunnattu 18-29-vuotiaille, joilla on kokemuksia ongelmallisesta digipelaamisesta. Hankkeessa tuotetaan myös tietoa aiheesta digipelaavien nuorten aikuisten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Osana hanketta toimintansa aloittaa vertaisryhmä helmikuussa 2018 Helsingissä. Vertaisryhmissä pohditaan omaa digipelaamista yhdessä toisten kanssa, jakaen kokemuksia

Julkaisu 31.10.2017

Digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeliriippuvuus & Vertaistuestako apu ongelmalliseen digipelaamiseen?

Digipeliharrastuksen yleistyessä on yhä enenevässä määrin huolestuttu pelaamisen mahdollisesti aiheuttamista ongelmista. Pelaamiseen käytettyä aikaa on tarjottu keskeiseksi tekijäksi ongelmallisen digipelaamisen määritelmässä. Tutkijat ovat kuitenkin huomauttaneet, että digipelaamista tulisi aina tarkastella suhteessa yksilön muuhun elämään: haittaako pelaaminen arjesta suoriutumista ja aiheuttaako se ongelmia elämän jollakin osa-alueella? Sosiaalipedagogiikan säätiön tutkijoiden tuottama kaksiosainen tutkimuskatsaus kartoittaa viihteellisen ja ongelmallisen

Uutinen 4.11.2015

Mitä tulevaisuuden kirjastot tarjoavat nuorille?

Millainen on nuorten unelmien kirjasto? Nyt 15-29 -vuotiailla nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden kirjastoon vastaamalla nettikyselyyn tai osallistumalla työpajaan. Helsingin kaupunginkirjasto ja ajatushautomo Demos Helsinki haastavat 15-29 -vuotiaat suomalaiset nuoret muotoilemaan tulevaisuuden kirjaston palveluja: ovatko ne bloggaritapaamisia, videoiden tekemistä, yhteisiä keskusteluja vai jotain aivan muuta? Millaisia sisältöjä, tiloja ja työvälineitä kirjastossa tarvitaan? Vastaa nettikyselyyn 23.11

Julkaisu 22.7.2014

Nuorten aikuisten koti, kulutus ja ajankäyttö

Nuorten aikuisten kodit ovat viihde- ja mediakeskuksia, joissa he hoitavat myös kauppa- ja pankkiasiansa sekä sosiaaliset suhteensa. Samalla median ja teknologian käytöstä ja ylläpidosta on tullut uusi kotitaloustyö. Tällaisia päätelmiä voi tehdä Kuluttajaviraston Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta ”Nuorten aikuisten koti, kulutus ja ajankäyttö”. Tutkimuksessa kysyttiin 25-30 -vuotiailta kuluttajilta, mitä he tekevät kodeissaan, mihin he käyttävät aikaa

Julkaisu 2.12.2013

Muuttoliikkeitä ja kaverisuhteita – nuoret aikuiset sosiaalisessa mediassa

Teoksessa esitellään Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa toteutetun tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena olo selvittää ja kuvata, mitä sosiaalinen media merkitsee nuorille 18–28-vuotiaille aikuisille. Millaisia sosiaalisen median palveluja nuoret aikuiset käyttävät, kuinka paljon ja millaisiin käyttötarkoituksiin niin vapaa-ajalla kuin opiskelunkin tukena?  Tarkoituksena oli myös testata  Jan H. Kietzmannin, Kristopher Hermkensi, Ian P. McCarthyn, Bruno S. Silvestren. (2011) teoriaa sosiaalisesta mediasta hunajakennona. Tutkimuskohteina

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat