Arkisto: nuoret ja media

Uutinen 10.8.2016

Vanhemmille apua lasten nettikäyttäytymisen tukemiseen nyt myös somaliaksi ja arabiaksi!

Ruotsin mediakasvatusviranomainen, Statens medieråd, on julkaissut vihapuhetta ja nettikiusaamista käsittelevän Hat och kränkningar på internet – En vägledning till vuxna och andra vuxna nära barn –oppaan ruotsiksi, englanniksi, somaliaksi ja arabiaksi. Opas antaa vanhemmille konkreettisia vinkkejä mm. siihen miten lasten ja nuorten kanssa voi puhua heidän netinkäytöstään, miten siellä tulisi käyttäytyä ja kohdata mahdollisesti eteen

Materiaali 2016

En vägledning till vuxna och andra vuxna nära barn -opas

Vanhemmille konkreettisia vinkkejä mm. lasten ja nuorten netinkäytön käsittelemiseen, nettikäyttäytymiseen ja mahdollisesti eteen tulevan kiusaamisen ja vihapuheen kohtaamiseen tarjoava Hat och kränkningar på internet – opas on tarjolla ruotsiksi, somaliaksi, arabiaksi ja englanniksi.

Tapahtuma 23.6.2016

Nuorisotyö tubettaa @ Tubecon 2016

Mitä tubettaminen on? Ja miten se liittyy nuorisotyöhön? Nuorisotyö tubettaa @ Tubecon 2016:ssa voit ottaa asiasta selvää! Tubeconissa kymmenet YouTube-tähdet tapaavat tuhansia fanejaan. Tapahtuma on täynnä erilaisia kilpailuja, nimmarisessioita, bändejä, pelaamista ja muuta hauskaa puuhaa. Tubeconista on tullut nopeasti yksi Suomen suurimmista nuorisotapahtumista. Tapahtuma on jo itsessään tutustumisen arvoinen, mutta tänä vuonna siitä tekee erityisen se,

Julkaisu 2.3.2016

Screenagers -raportti digitaalisen median käytöstä nuorisotyössä

Verke on ollut mukana viiden maan yhteisessä ”Screenagers International Research Project” -tutkimushankkessa, jossa tavoitteena on kartoittaa kohdemaissa digitaalisen median käyttöä nuorisotyössä ja sen pohjalta rakentaa yleiseurooppalaisia suuntaviivoja tieto- ja viestintätekniikan nuorisotyölliselle käytölle. Tutkimusaineisto koostui kyselyistä ja fokusryhmähaastatteluista kussakin maassa. Lisäksi jokaisesta maasta kartoittettiin muutama digitaalisen nuorisotyön hyvä käytäntö. Tulosten mukaan digimediaa käytetään nuorisotyössä pääasiassa tiedottamiseen

Uutinen 4.11.2015

Hae mukaan kansainväliseen Digital Youth -seminaariin

Suomalaisilla mediakasvattajilla on nyt mahdollisuus hakea ideoita digitaaliseen nuorisotyöhön kansainvälisestä Digital Youth -seminaarista. Kuusipäiväisen seminaarin teemana on digitaalisuus nuorten parissa tehtävässä työssä. Seminaari järjestetään Belgian Leuvenissa 8.-14.5.2016. Seminaari saattaa yhteen nuorisotyöntekijöitä Suomesta, Belgiasta, Romaniasta, Alankomaista ja Englannista, ja seminaariin kokoontuu kuusi nuorisotyöntekijää kustakin maasta. Seminaarissa on keskusteleva ote, ja siihen sisältyy digitaalinen kaupunkiseikkailu Brysselissä sekä osallistuminen

Seuran uutinen 5.10.2015

Kooste mediakasvatuksesta nuorisotyössä

Nuoret käyttävät medioita monipuolisesti, ja digitaalisesta mediasta on kehittynyt nuorille keskeinen toiminta- ja kasvuympäristö. Vaikka nuorten tekniset taidot karttuvat nopeasti ja mediakulttuuri kehittyy huimaa vauhtia, kasvu vahvaksi, kriittiseksi ja aktiiviseksi tietoyhteiskunnan kansalaiseksi etenee askel kerrallaan ja vaatii aikuisten tukea ja aikaa. Nuorisotyöllä on tärkeä rooli nuorten mediakasvatuksessa, ja mediakasvatuksen avulla nuorta voidaan auttaa löytämään oikeat kanavat itsensä ilmaisemiseen, omien

Materiaali

Mediakasvatus nuorisotyössä -kooste

Digitaalinen media on nuorille keskeinen toiminta- ja kasvuympäristö, ja mediakasvatus kuuluu jokaisen nuorisotyötä tekevän arkeen. Media, digitaalinen teknologia ja nuorten mediakulttuuri tarjoavat uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia nuorten parissa työskentelyyn, mutta uusiin toimintaympäristöihin, -malleihin ja -tapoihin liittyy myös haasteita. Mediakasvatusseuran Verken kuntakyselyyn tuottaman Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta –lisäraportin mukaan internetin ja digitaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen koetaan tärkeänä nuorisotyössä, mutta ammatilliseen

Uutinen 11.8.2015

Uusi nuorisoasiainkeskuksen julkaisu painottaa mediakasvatuksen tärkeyttä nuorisotyössä

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja Mediakasvatusseuran yhteistyössä tehdyn Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa -julkaisun tarkoituksena on antaa vinkkejä siihen, miten nuorisotyöntekijä voi tukea ja auttaa nuorta kasvamaan mediakriittisyyteen, sekä oivaltamaan median merkitys omassa elämässään. Mediakasvatus on jo osa nuorisotyötä tekevien arkea, mutta rajoittuu usein keskusteluksi ikärajoista, sopivista sisällöistä tai pelaamiseen käytetystä ajasta.

Julkaisu 10.8.2015

Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa

Mediakasvatus kuuluu jokaisen nuorisotyötä tekevän arkiseen työhön. Usein se piiloutuukin tiedostamatta tehtäväksi työksi, kuten keskusteluksi ikärajoista, sopivista sisällöistä tai pelaamiseen käytetystä ajasta.  Kriittinen mediakasvatus lähtee ajatuksesta, että nuoret johdatetaan median tuottamisen tapoihin, markkinointiin, mediatuotteisiin, median kuluttamiseen ja tekemällä oppimiseen. Nuorisoasiainkeskuksen julkaisu Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa antaa vinkkejä siihen, miten nuorisotyöntekijä voi auttaa nuoria median käyttöön liittyvissä

Julkaisu 2.1.2007

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin — katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja – säätelyn käytäntöihin  -julkaisun tarkoituksena oli selvittää kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten perusteella median vaikutuksia ja riskitekijöitä lasten ja nuorten kehitykseen. Tavoitteena oli myös tutustua mediakasvatuksen ja mediasuojelun käytänteisiin eri maissa sekä kerätä saatuja kokemuksia median julkisen säätelyn ja itsesäätelyn muodoista lasten suojelemiseksi vahingolliselta aineistolta.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat