Arkisto: nuoriso

Uutinen 12.4.2018

Nuorisotutkimuspäiville haetaan esitelmän pitäjiä ja työryhmäaiheita

Nuorisotutkimuspäivät järjestetään tänä vuonna 5.–6.11.2018 teemalla nuorisokulttuurit ja hyvinvointi. Nuorisotutkimuspäivien teema haastaa katsomaan nuorisokulttuurisia ilmiöitä ja keskustelemaan niistä sosiaalisten suhteiden, sosiaalisuuden, oppimisen, myönteisten käytäntöjen, terveyden edistämisen ja osallistumisen ulottuvuuksilla – jolloin nuorisokulttuureiden synnyttämät hyvinvointiulottuvuudet korostuvat riski- ja huolipuheen jäädessä sivummalle.

Uutinen 11.8.2015

Jaa tietosi ja ilmoita nuorisotyön hyvistä käytänteistä

Verken ylläpitämä somecamp.fi -sivusto kokoaa yhteen digitaalisen median ja internetin nuorisotyölliseen käyttöön liittyviä hyviä käytäntöjä. Sivustolle voi kirjoittaa omia hyväksi havaittuja käytänteitä nuorisotyössä ja tutustua muiden nuoristotyöntekijöiden omiin kokemuksiin. Verke etsii myös kirjoittajia omalle Viikon näkökulma –palstalleen, jossa tuodaan esiin digitaaliseen teknologiaan ja nuorisotyöhön tai nuoriin liittyviä aiheita. Voit lähettää kirjoitusideasi suoraan Heikki Lauhalle, heikki.lauha(a)verke.org.

Uutinen 11.8.2015

Uusi nuorisoasiainkeskuksen julkaisu painottaa mediakasvatuksen tärkeyttä nuorisotyössä

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja Mediakasvatusseuran yhteistyössä tehdyn Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa -julkaisun tarkoituksena on antaa vinkkejä siihen, miten nuorisotyöntekijä voi tukea ja auttaa nuorta kasvamaan mediakriittisyyteen, sekä oivaltamaan median merkitys omassa elämässään. Mediakasvatus on jo osa nuorisotyötä tekevien arkea, mutta rajoittuu usein keskusteluksi ikärajoista, sopivista sisällöistä tai pelaamiseen käytetystä ajasta.

Julkaisu 16.9.2014

Askelmerkit pelikeskusteluun: Opas vanhemmille ja ammattilaisille

Tämä toiminnallinen opinnäytetyö antaa tietoa vanhemmille sekä ammattilaisille pelaamisesta ilmiönä ja auttaa tällä tavoin keskustelemaan pelaavan nuoren kanssa. Opinnäytetyö toimii samalla oppaana lasten ja nuorten peleistä kiinnostuneille vanhemmalle ja kasvatusalan ammattilaiselle. Oppaalla luodaan positiivisempaa kuvaa pelaamisesta sen kohderyhmälle, sillä moni vanhempi ja ammattilainen näkee pelaamisen kielteisesti. Tähän asenteeseen pyritään oppaalla vaikuttamaan, sillä mitä enemmän tietoa  pelaamisesta

Julkaisu 22.7.2014

Nuorten paneeli 2011

Nuorten Paneeli 2011 on tutkimus, jossa selvitettiin nuorten ajatuksia heille tärkeistä asioista ja kerättiin tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon taustaksi. Tutkimuksessa nousee vahvasti esiin se, ettei nuoria tulisi jättää vuorovaikutuksen ulkopuolelle. Nuoret kokevat, että heillä olisi paljon annettavaa päätöksiä tehtäessä. Nuoret olisi saatava mukaan päättämään heitä itseään koskevista asioista ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan tulisi lisätä erityisesti kunnallisessa päätöksenteossa,

Julkaisu 17.12.2010

Nuoriso ja tietotekniikka – keskinäiset relaatiot ja niiden mittaaminen

Väitöskirjassaan Hannu Lahtinen tarkasteltee noin 14 vuoden ikäisen koulunuorison ja tietotekniikan välistä suhdetta sekä siihen liittyviä tekijöitä nuorison näkökulmasta. Tutkimus ajoittui kahden vuoden ajalle, ja sen empiirinen aineisto koostui noin 400 nuoren antamista tiedoista. Tutkimuksessa mukana olleet nuoret edustivat koko ikäryhmää maantieteellisesti rajatulta alueelta. Tutkimuksen päätavoitteena oli mittarin rakentaminen nuorison tietotekniikkaan liittyvien uskomusten ja asenteiden

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat