Arkisto: nuorisotutkimus

Tapahtuma 25.4.2018

Nuoret mediakaupungissa -seminaari

Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA järjestää yhteistyössä Diginuoruus mediakaupungissa: Urbaanietnografisia avauksia Helsingin ja Pietarin kaduilla ja asemilla -tutkimushankkeen (DiMe) kanssa avoimen tutkimusseminaarin nuorista tämän päivän mediakaupungissa. Ohjelma: 12.15–12.20 Päivi Honkatukia: Seminaarin avaus 12.20–12.50 Johanna Sumiala: Mediakaupunki ja nuorisotutkimus 12.50–13.20 Arseniy Svynarenko: Pokemon Go -pelaajat ja kaupungin hybridit tilat 13.20–13.50 Malin Fransberg: Graffitimaskuliinisuus

Uutinen 12.4.2018

Nuorisotutkimuspäiville haetaan esitelmän pitäjiä ja työryhmäaiheita

Nuorisotutkimuspäivät järjestetään tänä vuonna 5.–6.11.2018 teemalla nuorisokulttuurit ja hyvinvointi. Nuorisotutkimuspäivien teema haastaa katsomaan nuorisokulttuurisia ilmiöitä ja keskustelemaan niistä sosiaalisten suhteiden, sosiaalisuuden, oppimisen, myönteisten käytäntöjen, terveyden edistämisen ja osallistumisen ulottuvuuksilla – jolloin nuorisokulttuureiden synnyttämät hyvinvointiulottuvuudet korostuvat riski- ja huolipuheen jäädessä sivummalle.

Uutinen 3.3.2016

Mediakasvatuksen teemanumero? Nuorisotutkimus-lehti kutsuu uusien teemanumeroiden toimittamiseen

Nuorisotutkimus-lehti julistaa kutsun vierailevien teemanumeroiden toimittamiseen. Teemanumerot voivat käsitellä erilaisia nuoriin, nuorisokulttuureihin, nuoruuteen, nuorisopolitiikkaan, nuorten elinoloihin tai nuorille tarjottuihin palveluihin liittyviä ilmiöitä. Erityisesti toimituskunta arvostaa uusia metodologisia avauksia tai ajankohtaisia nuorisopoliittisia kysymyksiä käsitteleviä teemoja. Teemanumero muodostaa oman, selkeästi erottuvan kokonaisuutensa lehdestä. Tämän lisäksi teemanumeron sisältävässä lehdessä voidaan tarpeen mukaan julkaista ajankohtaisia puheenvuoroja, lektioita ja kirja-arvioita.

Tapahtuma 1.3.2016

Metodit riviin! Nuorisotutkimuksen avoimen tutkijaseminaarin metodipäivä

Nuorisotutkimuksen avoimen tutkijaseminaarin metodipäivässä pohditaan nuorisotutkimuksen uusia tutkimusmenetelmiä ja tutkijan metodisiin valintoihin liittyviä haasteita. Millaisia mahdollisuuksia visuaaliset ja digitaaliset tutkimusmenetelmät tarjoavat nuoriso- ja lapsuudentutkimukselle? Millaista tietoa taidelähtöiset menetelmät tarjoavat, ja millaisia eettisiä haasteita perinteisten tutkimusasetelmien ylittäminen tuottaa? Entä millaisiin erilaisiin ratkaisuihin tutkijat ovat ongelmallisissa tutkimustilanteissa päätyneet? Päivän pääpuhujia ovat Leena Suurpää, Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Antti Häkkinen ja Sanna

Julkaisu 1.3.2016

Monimuotoinen mediakasvatus -artikkelikokoelma

Kymmenen artikkelin kokoelma tarkastelee mediakasvatuksen ajankohtaisia kysymyksiä eri aloilla joko tutkimuksellisista tai tutkimukseen linkitetyistä käytännöllisistä näkökulmista. Teos johdattaa mediakasvatuksen määrittelyihin, tarkastelee mediakasvatusta osana sivistystä, koulutusta ja osallisuutta sekä tarjoaa käytännöllisiä katsantokantoja mediakasvatukseen ihmisen koko elämänkaaressa. Monimuotoinen mediakasvatus soveltuu yliopistolliseksi ja ammatilliseksi oppikirjaksi, mediakasvatusta työkseen tekeville ja kehittäville eri alojen asiantuntijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Myös Mediakasvatusseuran

Uutinen 2.9.2015

Nuorisotutkimuspäiville haetaan ehdotuksia työryhmistä, esityksistä ja postereista

Nuorisotutkimusseuran vuosittaiset Nuorisotutkimuspäivät järjestetään Tampereella 12-13.11. Nuorisotutkimuspäivillä keskitytään tänä vuonna  nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen väliseen suhteeseen ennen ja nyt, ja päivät järjestetään teemalla Nuorisotyön ja tutkimuksen rajapinnoilla. Päiville haetaan ehdotuksia sekä kokonaisista työryhmistä, postereista että yksittäisistä esityksistä. Työryhmien tai yksittäisten esitelmien ei tarvitse kytkeytyä päivien pääteemaan, ja myös tutkimuksen ulkopuolelta nousevat ehdotukset ovat tervetulleita. Abstraktit tulee lähettää 11.9.

Tapahtuma 2.9.2015

Nuorisotutkimuspäivät Tampereella

Nuorisotutkimusseuran vuosittaiset Nuorisotutkimuspäivät järjestetään Tampereella 12-13.11. Päivät järjestetään tänä vuonna teemalla Nuorisotyön ja tutkimuksen rajapinnoilla. Nuorisotutkimuspäiville ovat tervetulleita kaikki nuoruuteen liittyvien kysymysten parissa ja nuorten kanssa työskentelevät. Nuorisotutkimuspäivät  kokoavat yhteen ajankohtaisen tutkimuksen ja alan keskeiset toimijat. Tänä vuonna Nuorisotutkimuspäivillä keskitytään  nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen väliseen suhteeseen ennen ja nyt. Päivillä käsitellään muun muassa nuorisotyön ja –tutkimuksen vuoropuhelun luonnetta, nuorille

Julkaisu 22.7.2014

Digitaalisia oppimisympäristöjä kehittämässä – Arviointitutkimus Myötätuulessa-projektista

Nuorisotyö on ammatti- ja toimintakenttä, joka reagoi herkästi yhteiskunnallisiin muutoksiin. Yhteiskunnan teknologisoituminen ja nopeasti muuttuvat digitaaliset mediakulttuurit virittävät nuorisotyötä monenlaiseen uudistumiseen. Heidi Villikan julkaisussa Digitaalisia oppimisympäristöjä kehittämässä pureudutaan digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen nuorisotyön kentällä. Julkaisu perustuu tutkimukseen, jossa nuorisotyön digitaalisen mediamaiseman muutoksia tarkasteltiin Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen koordinoiman Myötätuulessa-projektin kautta. Tutkimus ja sen julkaisu on toteutettu Helsingin

Julkaisu 22.7.2014

Maailma muuttuu – mitä tekee koulu? : äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

Aikaamme ja yhteiskuntaamme voi hyvällä syyllä luonnehtia monimediaiseksi ja monikieliseksi. Lapset ja nuoret elävät nykyisin monenlaisten medioiden, tekstien ja kielten keskellä. Vapaa-ajallaan he käyttävät medioita useisiin tarkoituksiin, lukevat ja kirjoittavat erilaisissa ympäristöissä ja käyttävät niin äidinkieltään kuin muitakin kieliä. Iso kysymys onkin, miten koulu ottaa muutoksen huomioon ja vastaa nyky-yhteiskunnan haasteisiin. Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa Muuttuvat teksti-

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat