Arkisto: nuorisotyön ammattilaiset

Tapahtuma 23.11.2017

Digitaalisen nuorisotyön koulutussisältöjen kehittäminen -koulutuspäivä

Mitä kaikkea digitaaliseen nuorisotyöhön kuuluu? Miten digitaalisuutta voi sisällyttää nuorisotyön koulutussisältöihin toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Verken järjestämässä koulutuspäivässä. Tilaisuudessa esitellään tuore Euroopan komission asiantuntijaryhmän listaus digitaalisen nuorisotyön koulutustarpeista ja pohditaan, miten sen voisi viedä käytäntöön. Verke kutsuu tulevia nuorisotyön tekijöitä kouluttavat ammattilaiset yhteiseen kehittämis- ja koulutuspäivään 4.12.2017. Päivän aikana käydään läpi

Tapahtuma 23.2.2016

Koulujen elokuvaviikko tutuksi -ammattilaistapaaminen

Tampereella järjestetään 11.3.2016 maksuton ammattilaistapaaminen liittyen syksyllä 2016 järjestettävään koulujen elokuvaviikkoon. Ammattilaistapaamisessa käydään läpi elokuvaviikon keskeisimmät sisällöt ja menetelmät sekä tutustutaan siihen, miten elokuvakasvatus sopii uuteen perusasteen opetussuunnitelmaan. Tilaisuuden vetäjinä toimivat Valveen elokuvakoulun mediaopettaja Antti Haaranen ja Koulukinon Marjo Kovanen. Tapaamisen jälkeen osallistuja voi halutessaan järjestää elokuvaviikon koulutuksen omalla alueellaan ja käyttää elokuvaviikkoa hyödyksi omassa elokuva- ja mediakasvatustyössään. Tilaisuus on

Uutinen 13.11.2015

Ehdotus nuorisolain uudistamiseksi laajalle lausuntokierrokselle

Nuorisolain uudistamista pohtinut työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Nuorisolain sisältöä on ollut tarve ajantasaistaa vastaamaan nuorisotyön ja –politiikan tämänhetkisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Nyt lakiluonnos lähetetään laajalle lausuntokierrokselle. Muun muassa jokaiselta Suomen nuorisovaltuustolta pyydetään lausuntoa lakiluonnoksesta. Lausuntokierroksen tavoitteena on saada nuorten mielipiteet ja lausunnot mukaan nuorisolain jatkovalmisteluun. Lausuntokierros päättyy 30.11.2015. Tavoitteena on, että

Tapahtuma 4.9.2015

Nuorisotyön viikko

Nuorisotyön viikkoa vietetään tänä vuonna 5.-11.10.2015. Viikon ja siihen liittyvän #HupparikansanPuolella-haasteen tavoitteena on tuoda esille nuorisotyön merkitys ja nuorisotyön tekijät. Nuorisotyön viikon aikana pyritään vaikuttamaan muun muassa nuorisotyön resursseihin ja viemään nuorisotyön viestiä sosiaalisessa mediassa. Allianssi haastaa kaikki nuoret, nuorten ryhmät ja nuorten kanssa toimivat aikuiset mukaan toimimaan nuorisotyön puolesta. Lisää tietoa Nuorisotyön viikosta sekä

Uutinen 11.8.2015

Uusi nuorisoasiainkeskuksen julkaisu painottaa mediakasvatuksen tärkeyttä nuorisotyössä

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja Mediakasvatusseuran yhteistyössä tehdyn Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa -julkaisun tarkoituksena on antaa vinkkejä siihen, miten nuorisotyöntekijä voi tukea ja auttaa nuorta kasvamaan mediakriittisyyteen, sekä oivaltamaan median merkitys omassa elämässään. Mediakasvatus on jo osa nuorisotyötä tekevien arkea, mutta rajoittuu usein keskusteluksi ikärajoista, sopivista sisällöistä tai pelaamiseen käytetystä ajasta.

Julkaisu 10.8.2015

Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa

Mediakasvatus kuuluu jokaisen nuorisotyötä tekevän arkiseen työhön. Usein se piiloutuukin tiedostamatta tehtäväksi työksi, kuten keskusteluksi ikärajoista, sopivista sisällöistä tai pelaamiseen käytetystä ajasta.  Kriittinen mediakasvatus lähtee ajatuksesta, että nuoret johdatetaan median tuottamisen tapoihin, markkinointiin, mediatuotteisiin, median kuluttamiseen ja tekemällä oppimiseen. Nuorisoasiainkeskuksen julkaisu Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa antaa vinkkejä siihen, miten nuorisotyöntekijä voi auttaa nuoria median käyttöön liittyvissä

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat