Arkisto: nuorisotyöntekijät

Uutinen 5.9.2017

Digitaalisen nuorisotyön kursseja verkossa

Kiinnostaako digitaalisen nuorisotyön opiskelu verkossa? Humanistisen ammattikorkeakoulu Humak järjestää yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa syksyllä 2017 verkkokurssit Digitaalinen nuorisotyö 1 ja Digitaalinen nuorisotyö 3. Ilmoittautuminen kursseille alkaa maanantaina 4.9. ja jatkuu kurssin aloitusta edeltävään päivään.

Uutinen 27.6.2017

Ready for World -seminaari syyskuussa Helsingissä

Ready for World – tools to guide young people in their future life -seminaarissa yritetään kurkistaa nuorten tulevaisuuteen. Mitä ovat tulevaisuuden megatrendit ja miten maailma todennäköisesti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana? Millaisia haasteita nuoret tulevat kohtaamaan? Voiko nuorisotyö ja nuorten tieto- ja neuvontatyö auttaa nuoria tulevaisuuden haasteiden selättämisessä? Millaisia hyviä käytäntöjä Euroopassa on jo tarjolla? Seminaari

Materiaali 2016

Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat

Verke on koostanut kahdeksankohtaiset digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat. Suuntaviivat on laadittu yhdessä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien nuorisotyön ammattilaisten kanssa. Niiden tarkoitus on auttaa kehittämään nuorisotyötä ja lisätä keskustelua siitä, miten digitaalista nuorisotyötä voidaan kehittää strategisesti ja kokonaisvaltaisesti. Suuntaviivat koostuvat periaatteista ja toimenpide-ehdotuksista. Lähtökohtana on, että periaatteet kytkeytyvät osaksi nuorisotyön yleisiä tavoitteita, jolloin digitaalinen nuorisotyö ei näyttäydy

Tapahtuma 29.8.2016

Ison Pajan mediakasvatusseminaari 2016

Ison Pajan seminaari on koonnut Helsinkiin joka syksy jo 17 vuoden ajan mediakasvatuksesta kiinnostuneita opettajia ja kirjasto- ja nuorisotyöntekijöitä. Valtakunnallinen, ajankohtaisia mediakasvatukseen liittyviä teemoja käsittelevä seminaari antaa kasvatustyötä tekeville ammattilaisille uusia työvälineitä ja näkökulmia käytännön työhön. Seminaari toimii myös kohtaamispaikkana kaikille mediakasvatuksesta kiinnostuneille. Osallistujille tarjotaan myös mahdollisuuden nähdä uusi kotimainen elokuva. Paikalla on myös elokuvantekijöitä luennoimaan

Materiaali 2016

Miksi pitäisi saada pelata ja someilla työajalla? -luento/Allianssi-risteily 2016

Verke ja Mediakasvatusseura pitivät vuoden 2016 Allianssi-risteilyllä 13-14.4. digitaaliseen nuorisötyöhön liittyvän ohjelmaosion. Luennolla käsiteltiin millainen mielikuva nuorisotyöntekijöillä on nuorten mediataidoista, millaiseksi nuorisotyöntekijät kokevat roolinsa mediakasvattajina ja millaista tukea nuorisotyöntekijät kaipaavat digitaaliseen nuorisotyöhön? ”Miksi pitäisi saada pelata ja someilla” -luennon slidet löydät kokonaisuudessaan täältä. Luennon jälkeisissä ryhmäkeskusteluissa nuorisotyöntekijät pohtivat nuorten digitaaliseen mediakulttuuriin liittyviä ilmiöitä ja tuottivat

Uutinen 17.3.2016

UPDATE – Digitaalisen nuorisotyön perusteet avoimilla cMOOC-kursseilla

UPDATE: Suuren kysynnän vuoksi ensimmäinen cMOOC-kurssi, Johdatus digitaaliseen nuorisotyöhön (cMOOC1), järjestetään uudelleen 9.5.2016. Lisätietoja täällä. Ammattikorkeakoulut Humak ja Metropolia järjestävät keväällä 2016 kolme avointa ja maksutonta cMOOC-verkkokurssia, joiden aiheena on digitaalinen nuorisotyö (MOOC = Massive Open Online Course). Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä nuorten parissa tehtävässä työssä. Digitaalinen nuorisotyö ei tee jaottelua kasvokkaisen ja

Tapahtuma 8.1.2016

Luovasti lisää lukutaitoja tableteilla -koulutus Mikkelissä

Luovasti lisää lukutaitoa tableteilla -päivässä kokeillaan käytännössä erilaisia kirjastoon ja nuorisotyöhön soveltuvia ja tableteilla toteutettavia menetelmiä, kuten digitaalista kirjavinkkausta elokuvatrailerina ja äänimaisemien tallennusta. Käytössä koulutuspäivän aikana ovat iPad -tabletit. Päivän aikana perehdytään siihen, miten tableteilla voidaan toteuttaa innostavaa, luovaa ja uteliaisuutta herättävää mediakasvatusta sekä kirjavinkkausta lasten ja nuorten kanssa. Päivän aikana tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin tehdä

Uutinen 22.12.2015

SomeCamp -tapahtuman ilmoittautuminen avattu

Vuoden 2016 SomeCamp -tapahtuman ilmoittautuminen on nyt avattu. SomeCamp järjestetään 10.-12.5., ja se on tarkoitettu kaikille digitaalisesta nuorisotyöstä kiinnostuneille ja nuorisotyötä tekeville. SomeCamp järjestetään Suomessa nyt toista kertaa. Idea tapahtumaan lähti alun perin maaliskuussa 2014 Irlannissa järjestetystä kansainvälisestä Screenager-seminaarista, jonne kokoontui 70 nuorten parissa työskentelevää eri maista. Suomalaiset toimijat saivat tällöin ajatuksen, että myös Suomessa

Tapahtuma 21.12.2015

Allianssi-risteilyllä ohjelmaa digitaalisesta nuorisotyöstä

Allianssin perinteinen seminaariristeily kokoaa yhteen kuntien, järjestöjen ja seurakuntien nuorisotyön ammattilaiset, virkamiehet, opettajat ja alan opiskelijat. Ohjelmassa on myös digitaaliseen nuorisotyöhön liittyviä sessioita, muun muassa Mediakasvatusseuran ja Verken yhteisesti järjestämä 90 minuutin ohjelmaosio. Siinä tarkastellaan nuorisotyöntekijöiden kokemuksia nuorten mediataitojen vahvistamisesta sekä pohditaan sitä, mitä kaikkea digitaaliseen osaamiseen ja mediataitoihin kuuluu. Seminaariohjelman lisäksi risteily tarjoaa mahdollisuuden

Materiaali 2011

R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta

Satu Kannisen ja Heli Markkulan teos R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta on tarkoitettu kaikille nuorten paissa toimiville ja ennen kaikkea nuorisotyöhön ja -toimintaan, jossa käytetään työvälineenä myös verkkoa. Kirjan tarkoituksena on valottaa rasismia ilmiönä ja tuoda esiin sen ilmenemisen moninaisuutta. Kirjaan on koottu tarvittavia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan rasisminvastaisessa nuorisotyössä ja -toiminnassa.

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat