Arkisto: OKM

Tapahtuma 5.10.2016

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman julkistustilaisuus

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman julkistustilaisuus pidetään torstaina 13.10. klo 12.00-14.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasalissa (Aleksanterinkatu 5). Tilaisuudessa opettajankoulutusfoorumi luovuttaa laatimansa opettajankoulutuksen kehittämisohjelman opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja ja kommentteja opettajankoulutuksen keskeisiltä toimijoilta sekä käydään keskustelua kehittämisohjelmasta ja sen toteutuksesta. Opettajankoulutusfoorumi perustettiin tammikuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta uudistamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Foorumin tehtävänä

Uutinen 18.8.2016

Kopiraittilan koulu – opi tekijänoikeuksista pelillisten tehtävien ja testien kautta

Mitä tekijänoikeudet ovat ja kuinka ne näkyvät koulumaailmassa ja nuorten arjessa? Millä tavalla verkossa olevaa materiaalia voi hyödyntää projektitöissä? Näihin ja lukuisiin muihin opettajia ja oppilaita askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin löytyy vastaus Kopioston tuottamasta uudesta verkossa olevasta maksuttomasta opetusmateriaalista Kopiraittilan koulusta. Kopiraittilan koulu tarjoaa peruskoulun eri luokka-asteille sopivaa, uusien opetussuunnitelmien tavoitteita vastaavaa opetusmateriaalia verkossa. Kullekin ikäluokalle on

Materiaali 2016

Kopiraittilan koulu – pelillinen tekijänoikeuden opetusmateriaali verkossa

Opettajia ja oppilaita askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin löytyy nyt vastaus Kopioston tuottamasta verkossa olevasta maksuttomasta opetusmateriaalista Kopiraittilan koulusta. Kopiraittilan koulusta löytyy jokaiselle ikäryhmälle ja koulutusasteelle omaa pelillistä ja pedagogista materiaalia. Opettajalle löytyy opettajanhuoneesta omaa materiaalia opetuksen tueksi. Materiaali täyttää opetussuunnitelmien asettamat tavoitteet eri luokka- ja koulutusasteilla tekijänoikeuksien oppimisessa. Materiaali antaa runsaasti työkaluja tekijänoikeuksien opettamiseen ja luovan työn

Hanke 3.6.2016

Suomalaisen mediataiteen ja pelikulttuurin pitkäaikaisarkistoinnin kehittämishanke

Suomalaisen mediataiteen ja pelikulttuurin pitkäaikaisarkistoinnin kehittämishanke käynnistyi maaliskuussa 2015 ja kestää noin vuoden. AV-arkki toteuttaa hankkeen yhteistyössä Suomen mediataideverkoston kanssa. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen aikana selvitetään mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin olemassa olevia resursseja, toimintamalleja sekä puutteita. Selvityksen lopputuloksena luodaan uudenlaisia skenaarioita mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin järjestämiseksi sekä kehitetään arkistointistrategiaa. Päämääränä on, että Kansallisen digitaalisen kirjaston tallennuspalveluun luodaan erilaisia polkuja,

Uutinen 30.5.2016

Osallistu verkkoaivoriihessä opettajien osaamisen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen nimittämä Opettajankoulutusfoorumi kutsuu opettajat ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet yhteiseen verkkoaivoriiheen. Tavoitteena on ideoida tulevaisuuden koulutuksen visio ja käytännön keinoja, joilla niihin päästään. Verkkoaivoriihen ideoista toivotaan vahvoja suuntaviivoja ja hyviä keinoja elokuussa julkistettavan opettajien osaamisen kehittämisohjelman perustaksi. Mukaan vastaamaan on kutsuttu laajasti eri oppilaitosten asiantuntijoita ja opetushenkilöstöä sekä sidosryhmiä yhteiskunnan kaikilta

Uutinen 11.5.2016

Selvitys perusopetuksen digitalisaatiosta valmistunut

Selvitysraportti ”Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä” on valmistunut. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvityksen tavoitteena oli saada selville mm. millainen on oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne perusopetuksessa eri puolilla maata, miten digitaalisia oppimisympäristöjä hyödynnetään osana opetusta sekä mitkä ovat opettajien edellytykset hyödyntää digitaalisia

Uutinen 11.5.2016

OKM käynnistää toimintaohjelman vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää ministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla laajan ohjelman vihapuheen ja rasismin ehkäisemiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. Toimintaohjelma sisältää kymmenen toimenpidettä, jotka kohdistuvat muun muassa opetushenkilöstön koulutukseen, nuorisotyöhön, liikuntaan ja uskontojen vuoropuheluun. Samalla kaikki ministeriön hallinnonalan toimijat haastetaan mukaan yhteiseen työhön. ”Vihapuhe ja rasismi ovat ehdottomasti tuomittavia ilmiöitä. Kenenkään ei pidä joutua elämään ilmapiirissä,

Uutinen 10.2.2016

Erityisavustus mediakasvatuksen kehittämiseen nyt haettavana

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi mediakasvatuksen sekä turvallisen ja esteettömän mediaympäristön edistämiseen enintään 524 000 euroa. Myönnettävät avustukset kohdennetaan hankkeisiin, jotka vahvistavat kansalaisten, erityisesti lasten, nuorten ja erityisryhmien mediakasvatusta ja medialukutaitoa tai edistävät digitaalisten palveluiden turvallista ja esteetöntä käyttöä. Valtion vuoden 2016 talousarvion mukaan kulttuuripolitiikassa huolehditaan turvallisen mediaympäristön kehittämisestä ja edistetään medialukutaitoa, media- ja elokuvakasvatusta sekä

Uutinen 7.10.2015

Aikuisten luku-, numero- ja tietotekniikkataitoja tulee vahvistaa

Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän katsauksen mukaan suomalaisten aikuisten luku-, numero- ja tietotekniikkataitoja tulee vahvistaa. OECD:n kansainvälisen aikuistutkimuksen maakatsauksesta käy ilmi, että Suomessa on noin 600 000 16-65-vuotiasta, joilla nämä perustaidot eivät ole riittäviä. Luku-, numero- ja tietotekniikkataidot ovat pohja muun muassa opiskelulle, työnteolle ja yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Perustaitoja voi kuitenkin oppia aikuisiällä

Julkaisu 20.5.2015

Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? Pisa 2012 tutkimustuloksia

PISA 2012-tutkimuksen pääraportti tarkastelee suomalaista perusopetusta ja sen tuloksia monesta eri näkökulmasta. Kymmenessä artikkelissa heikentyneeseen osaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä haetaan yhtäältä oppilaiden asenteiden, motivaation, uskomusten ja ajankäytön muutoksista, toisaalta opetusjärjestelyihin, kouluihin, toimintaympäristöön, ohjaukseen, opiskeluilmastoon ja resursseihin liittyvistä tekijöistä. Mediakasvatuksen teemoihin linkittyvät erityisesti Inga Arffmanin ja Kari Nissisen artikkeli ”Lukutaidon kehitys Pisa-tutkimuksissa” (s. 28-49) sekä Kaisa Leinon artikkeli ”Teknologian käyttö kotona ja koulussa” (s. 94-107).

1 2 3
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat