Arkisto: ongelmapelaaminen

Julkaisu 4.10.2017

Problematic gaming behavior among adolescents and young adults : relationship between gaming behavior and health

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää 13–24-vuotiaiden nuorten ongelmallisen digipelaamiskäyttäytymisen yhteyksiä psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen terveyteen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ongelmallisesta digipelaamisesta, helpottaa ilmiön tunnistamista ja edistää terveyskasvatusta. Digipeleillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tietokone-, konsoli-, verkko- ja mobiililaitteilla pelattavia pelejä. Ensimmäisessä osatutkimuksessa arvioitiin ja tiivistettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla tämän hetkinen tutkimustieto (n = 50)

Uutinen 2.10.2017

Väitöskirja: digipelaaminen voi olla nuorelle todellisuuspakoa

Lähes joka kymmenes digipelejä pelaava nuori kärsii ongelmapelaamiseen liittyvistä oireista, ilmenee terveystieteiden maisteri Niko Männikön nuorten digipelaamista käsittelevästä väitöskirjasta, joka tarkastetaan Oulun yliopistossa perjantaina 13. lokakuuta. Ongelmallisia pelaamisen piirteitä ovat Männikön mukaan runsas pelaaminen, lisääntynyt alakuloisuus ja ahdistuneisuus, sekä mieltymys verkkoympäristössä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Myös väsymys ja keskittymisvaikeudet ovat ongelmapelaajilla yleisiä.

Materiaali

Peluuri – apua peliongelmiin

Peluuri-sivusto on Peluuri Peliklinikan ylläpitämä ja A-klinikkasäätiön sekä Sininauhaliiton tuottama maksuton palvelu peliongelmia kokevien ja heidän läheistensä tukemiseen. Sivustolta löytyy paljon tietoa pelaamisesta ja ongelmapelaamisesta, painottuen rahapelaamiseen liittyviin ongelmiin. Tietoa digipelihaitoista löytyy on koottu tänne. Peluurin maksuton auttava puhelin (p. 0800 100 101) ja chat ovat auki jokaisena arkipäivänä, aukioloajat löytyvät etusivulta. Ohjeita pelaamiseen liittyviin

Julkaisu 16.9.2014

Askelmerkit pelikeskusteluun: Opas vanhemmille ja ammattilaisille

Tämä toiminnallinen opinnäytetyö antaa tietoa vanhemmille sekä ammattilaisille pelaamisesta ilmiönä ja auttaa tällä tavoin keskustelemaan pelaavan nuoren kanssa. Opinnäytetyö toimii samalla oppaana lasten ja nuorten peleistä kiinnostuneille vanhemmalle ja kasvatusalan ammattilaiselle. Oppaalla luodaan positiivisempaa kuvaa pelaamisesta sen kohderyhmälle, sillä moni vanhempi ja ammattilainen näkee pelaamisen kielteisesti. Tähän asenteeseen pyritään oppaalla vaikuttamaan, sillä mitä enemmän tietoa  pelaamisesta

Hanke 8.9.2014

Pelitaito-projekti

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toteuttaa viisivuotisen Pelitaito-projektin (2010–2014) Raha-automaattiyhdistyksen tukemana. Digipelaamisen (tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaaminen) lisäksi projektissa käsitellään lasten ja nuorten rahapelaamista. Toiminta kohdistuu lasten ja nuorten lisäksi heidän sidosryhmiinsä kuten vanhempiin, koulun henkilökuntaan sekä kohderyhmän kanssa työskenteleviin muihin ammattilaisiin ja vapaaehtoistoimijoihin. Tavoitteena on lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy, sekä myönteisen pelaamiskulttuurin

Materiaali 2011

Nuoret pelissä

Tämä tukiaineisto käsittelee lasten ja nuorten digitaalista pelaamista ja rahapelaamista sekä haittoja, joita niistä voi aiheutua. Materiaali on tarkoitettu tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä aihetta pohtiville vanhemmille ja muille läheisille. Aineiston tavoitteena on lisätä kasvattajien tietoutta ja ymmärrystä lasten ja nuorten pelaamisesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä ongelmista, helpottaa peliongelmien tunnistamista ja niistä

Materiaali 2012

Nettielämää – videosarja

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn tuottama videosarja Nettielämää koostuu neljästä lyhyestä tarinasta, jotka keskittyvät lasten ja nuorten elämään verkossa.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat