Arkisto: opetus- ja kulttuuriministeriö

Uutinen 12.6.2017

Mediakasvatusseuralle Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus mediakasvatuksen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut mediakasvatukseen myönnetyt avustukset vuodelle 2017. Avustus on tarkoitettu mediakasvatuksen ja medialukutaidon sekä turvallisen mediaympäristön edistämiseen. Mediakasvatusseura ry:lle on myönnetty 15 000 euroa Nuorten mediataitojen vahvistamien pähkinänkuoressa -julkaisun tuottamiseen.

Uutinen 3.3.2017

OKM:n avustus mediakasvatuksen kehittämiseen

Opetus -ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi yhteensä 360 000 euron avustuksen mediakasvatuksen ja medialukutaidon sekä turvallisen mediaympäristön edistämiseen. Avustukset kohdennetaan valtakunnallisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on vahvistaa erityisesti lasten ja nuorten ja erityisryhmien kriittistä medialukutaitoa sekä edistää kansalaisten kykyä toimia ja hyödyntää digitaalisen yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia täysmääräisesti ja turvallisesti. Avustuksia voidaan osoittaa mm. mediakasvatusosaamisen vahvistamiseen, mediakasvatusta

Hanke 23.8.2016

Mediaympäristö ja mainosten lukutaito

Syksyllä 2016 Eetillä on käynnissä mediakasvatushanke Mediaympäristö ja mainosten lukutaito, jossa vastuulliseen kuluttamiseen ja vastamainoksiin liittyviä työpajoja järjestetään erityisesti 10-12-vuotiaille. Lue lisää täältä. Aiemmin Eetti on järjestänyt vastamainostyöpajoja eri oppilaitoksiin kahdessa hankkeessaan vuosina 2013-2015. Ulkoministeriön rahoittamassa viestintä- ja globaalikasvatushankkeessa Kehitysmaat mainosten takana kehiteltiin vastamainostyöpajoja yläkouluille ja lukioikäisille. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa mediakasvatushankkeessa Medialukutaitoa vastamainoksista kehiteltiin

Uutinen 25.2.2016

Kouluille lupa digitaalisen aineiston opetuskäyttöön

Kouluilla ja oppilaitoksilla on nyt lupa tallentaa ja muokata digitaalisia aineistoja opetuskäyttöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut Kopiosto ry:n kanssa vuoden 2016 tekijänoikeudella suojattujen aineistojen kopiointi- ja käyttöluvista. Luvat koskevat peruskouluja, lukioita, ammatillisten oppilaitosten perustutkintoon johtavaa koulutusta sekä valtionosuutta saavia musiikkioppilaitoksia. Av-teosten käyttöluvat koskevat lisäksi ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. Kopioston kopiointiluvalla saa valokopioida ja skannata osia

Julkaisu 17.2.2016

Hallinnan tekemiset: Mediakasvatuspolitiikan diskursiivinen tuottaminen

Niina Uusitalo Tampereen yliopistosta tarkastelee väitöstutkimuksessaan suomalaisen mediakasvatuspolitiikan rakentumista vuosina 1999–2013. Tutkimuksessa on analysoitu kasvatuspoliittisia asiakirjoja sekä mediakasvatuspolitiikan tekemiseen osallistuneiden virkamiesten haastatteluja. Suomalaiseen mediakasvatuspolitiikkaan sisältyy toisilleen ristiriitaisia näkemyksiä mediakasvatuksen merkityksestä kansalaisuudelle. Mediakasvatuksen esitetään kasvatuspolitiikassa suojelevan lapsia median riskeiltä, työllistävän globaalissa toimintaympäristössä sekä mahdollistavan osallisuutta. Lisäksi joustavuus, kansainvälisyys ja kriittisyys ovat mediakasvatukselle osoitettuja tavoitteita. Tutkimus näyttää, miten

Materiaali 2015

Medialukutaitoa vastamainoksista

Mitä mainos kertoo ja jättää kertomatta? Mitä ovat vastamainokset, ja miten niitä voi hyödyntää opetuksessa? Kasvatusalan ammattilaisille suunnattu Medialukutaitoa vastamainoksista -opas neuvoo, kuinka ohjataan alakouluille tai vanhemmille ryhmille sopiva vastamainostyöpaja, jossa opitaan sekä vastaanottamaan että tuottamaan mediatekstejä. Tavoitteena on opettaa laspia ja nuoria  tarkkailemaan systemaattisesti markkinointiviestintää sekä keskustelemaan tuotteiden taustalla olevista ilmiöistä. Erilaisten teemojen mukaan voi pohtia esimerkiksi tuotannon ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksia, markkinoinnin luomia mielikuvia tai vastuullista kuluttamista. Oppaan

Materiaali 2015

Lukuinto-opas

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen Lukuinto-ohjelma innostaa 6-16-vuotiaita lapsia ja nuoria monipuoliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden tiedekunnan toteuttama Lukuinto-opas on suunnattu kouluille ja esiopetukseen, kirjastoille, kodeille ja kunnille. Oppaassa esiteltyjen menetelmien avulla voidaan lisätä lukuiloa sekä edistää koulun ja kirjaston yhteistyötä osana opetus- ja toimintasuunnitelmia. Lukuinto-oppaan keskeiset apuvälineet ovat: Yhteistyökaaviot, joita hyödyntäen

Uutinen 30.4.2015

OKM: Lasten ja nuorten mediakasvatusta tuetaan 524 000 eurolla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 524 000 euroa 13 valtakunnalliselle mediakasvatushankkeelle. Määrärahan avulla tuetaan mediakasvatuksen kehittämistä ja edistämistä eri toimialoilla sekä mediakasvatusta koskevien toimintamallien ja menetelmien levittämistä. Suurimman tuen saivat Mediakasvatusseura (100 000 €) mm. mediakasvatuksen edistämiseen ja verkkopalvelun kehittämiseen ja Koulukinoyhdistys (90 000 €) Media-avain verkkopalvelun kehittämiseen ja Koulukinon sähköisten palveluiden ja oppimateriaalien kehittämiseen elokuva- ja mediakasvatuksen

Julkaisu 17.3.2015

Tulevaisuuden peruskoulu

Suomalainen koulutus on tunnustettu kansainvälisesti korkeatasoiseksi. Viime vuosina oppimistulosten kansalliset ja kansainväliset arvioinnit ovat kuitenkin osoittaneet, että perusopintojaan päättävien oppilaiden oppimistulokset ovat heikentyneet. Ensimmäiset merkit nuorten osaamistason laskusta havaittiin jo noin kymmenen vuotta sitten. Tällöin havainnot olivat vielä yksittäisiä ja paikallisia. Nyt osaamistason laskusta on kuitenkin jo useita havaintoja sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa. Heikot

Julkaisu 22.7.2014

PISA12 ensituloksia

PISA (Programme for International Students Assessment) on OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista sekä koulun ulkopuolella tapahtuvasta oppimisesta kansainvälisessä vertailukehyksessä. PISA-ohjelmassa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa. Tutkimuksessa selvitetään, miten 15-vuotiaat nuoret hallitsevat tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja, millaiset tekijät vaikuttavat näihin taitoihin ja miten taidot

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat