Arkisto: Opetushallitus

Tapahtuma 26.2.2018

Metka EdTechack 2018

Opetusalan kehitykseen tähtäävä Metka EdTechack on tapahtuma, jonka tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja arkipäivän opetuksen sekä koulutusjärjestelmän uusiutumisen tueksi. Parhaat ideat sekä tiimit palkitaan, ja heille avautuu mahdollisuus lähteä toteuttamaan konseptia tai protoa yhdessä opetusalan kanssa.

Julkaisu 6.4.2017

Rakentavaa vuorovaikutusta – Opas demokratiakasvatuksen tueksi

Rakentavaa vuorovaikutusta, Opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn (toim. Satu Elo, Kristina Kaihari, Paula Mattila ja Leena Nissilä) tarjoaa opettajan tueksi ajatuksia etiikasta, ihmisoikeuksista, demokratiakompetensseista, osallisuuden vahvistamisesta, sovittelusta sekä koulun ja poliisin yhteistyöstä. Opas koostuu kahdeksasta artikkelista, linkkilistasta sekä kolmesta suomeksi käännetystä oppaasta. Julkaisu keskittyy radikalisoitumisen ehkäisyyn, mutta tarjoaa keinoja myös vihapuheen

Materiaali 2016

Yle Uutisluokan vinkit videotyöskentelyyn

Miten työstää laadukas video mobiililaitteella? Yle Uutisluokan Mikko Laine on koostanut tärkeimmät videotyöskentelyvinkit viiteen napakkaan videoon. Informatiiviset videot antavat käytännön vinkkejä onnistuneeseen kuvaamiseen, editointiin, äänitykseen ja tekstitykseen. Opetusvideoita pääset katsomaan täällä. Videot on toteutettu osana Opetushallituksen rahoittamaa Mediat haltuun -hanketta.

Uutinen 9.9.2016

Uusi Peruskoulu -ohjelma julki – jokaiseen peruskouluun tutoropettaja tukemaan uudistumista

Peruskoulun uudistamiseen tähtäävä Uusi peruskoulu -ohjelma julkaistiin perjantaina. Ohjelmassa uudelle peruskoululle on määritelty kolme tavoitetta: oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Uusi peruskoulu -ohjelmaa tuetaan 90 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana, ja se on yksi hallituksen kärkihankkeista. ”90 miljoonan euron satsaus on merkittävä taloudellisesti tiukkana aikana, ja siitä valtaosa käytetään opettajien osaamisen

Uutinen 18.8.2016

Kopiraittilan koulu – opi tekijänoikeuksista pelillisten tehtävien ja testien kautta

Mitä tekijänoikeudet ovat ja kuinka ne näkyvät koulumaailmassa ja nuorten arjessa? Millä tavalla verkossa olevaa materiaalia voi hyödyntää projektitöissä? Näihin ja lukuisiin muihin opettajia ja oppilaita askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin löytyy vastaus Kopioston tuottamasta uudesta verkossa olevasta maksuttomasta opetusmateriaalista Kopiraittilan koulusta. Kopiraittilan koulu tarjoaa peruskoulun eri luokka-asteille sopivaa, uusien opetussuunnitelmien tavoitteita vastaavaa opetusmateriaalia verkossa. Kullekin ikäluokalle on

Materiaali 2016

Kopiraittilan koulu – pelillinen tekijänoikeuden opetusmateriaali verkossa

Opettajia ja oppilaita askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin löytyy nyt vastaus Kopioston tuottamasta verkossa olevasta maksuttomasta opetusmateriaalista Kopiraittilan koulusta. Kopiraittilan koulusta löytyy jokaiselle ikäryhmälle ja koulutusasteelle omaa pelillistä ja pedagogista materiaalia. Opettajalle löytyy opettajanhuoneesta omaa materiaalia opetuksen tueksi. Materiaali täyttää opetussuunnitelmien asettamat tavoitteet eri luokka- ja koulutusasteilla tekijänoikeuksien oppimisessa. Materiaali antaa runsaasti työkaluja tekijänoikeuksien opettamiseen ja luovan työn

Uutinen 7.6.2016

Suomi 100 -juhlavuoden opas kouluille ja oppilaitoksille

Suomi 100 on julkaissut yhteistyössä Opetushallituksen kanssa päiväkotien, koulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille avuksi räätälöidyn oppaan, jossa esitellään lukuisia nuorille ja lapsille suunnattuja ohjelmahankkeita ja annetaan vinkkejä niiden soveltamisesta. Tutustu oppaaseen täällä. Juhlavuosi sisältää myös monia mediakasvatuksellisesti mielenkiintoisia hankkeita, kuten Suomi 100 – Suuri Lukuseikkailu,  Koulujen elokuvaviikko, Meidän juttu – lasten ja nuorten verkkosanomalehti

Uutinen 2.11.2015

Varhaiskasvatus kommentoitavana verkossa 2.–23.11.2015

Opetushallitus työstää parhaillaan uusia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita siten, että niiden mukaan laaditut paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen. Nyt kaikilla varhaiskasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatussuunnitelman työstämisprosessiin verkkokommentoinnin kautta. Kommentit toimivat tietona varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmisteluun ja verkkokommentointi tarjoaa mahdollisuuden myös mediakasvatuksellisen näkökulman esiin nostamiseen varhaiskasvatuksessa. Verkkokommentointikysymykset käsittelevät varhaiskasvatuksen käytäntöjä ja kehittämistä, osallisuutta varhaiskasvatuksessa sekä tulevaisuuden taitoja varhaiskasvatuksessa. Kommentointi on

Tapahtuma 12.8.2015

Tapakasvatusviikko

Opetushallituksen valtakunnallisen tapakasvatusviikon tämän vuoden teemana jatkuu koulujen toivomuksesta #Tapakasvatus: Tilannetajua ja tapataituruutta. Teemaviikon tavoitteena on kiinnittää huomio hyvien käytöstapojen ja vuorovaikutustaitojen sekä oman toiminnan merkitykseen erilaisissa tilanteissa. Tapakasvatusviikon toteuttamiseksi Opetushallitus on tuottanut monipuolisesti materiaalia verkkosivuilleen, josta löytyy muun muassa toiminnallisia lautapelejä, tapakasvatustarinoita päivänavauksiin ja luokanopetukseen. Yhteistyössä Koulukinon kanssa on tuotettu tapakasvatukseen liittyviä oppimistehtäviä elokuviin Risto

Uutinen 29.5.2015

Osallistu Edu.fi-palvelun kehittämiseen

Edu.fi on Opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen sekä niiden kehittämisen tueksi. Sivuston erityistavoitteena on tukea tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Verkkopalvelua uudistetaan parhaillaan ja voit vaikuttaa sen kehittämiseen vastaamalla kyselyyn 14.6.2015 mennessä täällä.

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat